Kela maksaa sairaanhoitokorvauksia

 • lääkärin ja hammaslääkärin palkkioista
 • lääkärin ja hammaslääkärin määräämän tutkimuksen ja hoidon kustannuksista
 • lääkärin määräämien lääkkeiden kustannuksista
 • sairauden hoitoon liittyvien matkoista.

Palkkioiden, tutkimuksen ja hoidon perusteena on korvaustaksa, joka kertoo korvauksen määrän. Yleensä maksamasi kustannus on korvaustaksaa suurempi.

Sairaanhoitokorvauksista käytetään usein puhekielistä ilmausta Kela-korvaus.

1.3.2016 alkaen Kela korvaa myös etäpalveluna annettua hoitoa. Etäpalveluilla tarkoitetaan videoyhteyden välityksellä annettavia sairaanhoidon palveluja.

Saat suorakorvauksen Kela-kortilla

Saat usein korvauksen jo suoraan lääkärin vastaanotolla näyttämällä Kela-korttisi. Suorakorvausta käytetään esimerkiksi lääkärin, hammaslääkärin ja suuhygienistin palkkioiden sekä tutkimuksen ja hoidon korvaamisessa. Tällöin palveluntuottaja vähentää sinulta laskutettavasta maksusta suoraan Kelan maksaman korvauksen määrän. Korvauksen saat suoraan myös lääkeostoista apteekissa.

Jos maksat yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajalle itse koko laskun, hae Kelasta korvauksia kuuden kuukauden kuluessa maksusta

 • lomakkeella SV 127 palkkioiden, tutkimuksen ja hoidon kustannuksista
 • lomakkeella SV 4 tai Kelan asiointipalvelussa matkojen, yöpymisten ja saattajan kustannuksista
 • lomakkeella SV 178 lääkkeiden kustannuksista
 • lomakkeella SV 128 ulkomailla aiheutuneesta hoidon, lääkkeiden ja matkojen kustannuksista.

Hakemuslomakkeet löytyvät sivulta www.kela.fi/lomakkeet.

Kela vahvistaa sairaanhoitokorvausten korvaustaksat

Kela vahvistaa sairaanhoitokorvausten taksat. Ne perustuvat tutkimus- ja hoitotoimenpiteen laatuun, sen vaatimaan työhön ja aiheuttamaan kustannukseen, korvattavan palvelun hoidolliseen arvoon ja korvauksiin käytettävissä oleviin varoihin.

Sairaanhoitokorvauksia ei voi saada esimerkiksi

 • yksityisten laitosten perimiin toimistokuluihin
 • leikkaussalimaksuihin
 • sairaaloiden hoitopäivämaksuihin
 • poliklinikkamaksuihin
 • ennaltaehkäisevän hoidon maksuihin (lukuun ottamatta hammashoitoa).

Vuonna 2016 sairausvakuutuslain mukaisia sairaanhoitokorvauksia maksettiin 3,8 miljoonalle asiakkaalle yhteensä noin 1,84 miljoonaa euroa. Keskimääräinen korvaus oli noin

 • 73 prosenttia asiakkaalle aiheutuneesta lääkekustannuksesta
 • 18 prosenttia asiakkaalle aiheutuneesta lääkärin palkkion kustannuksesta
 • 16 prosenttia asiakkaalle aiheutuneesta hammashoidon kustannuksesta
 • 15 prosenttia asiakkaalle aiheutuneen tutkimuksen ja hoidon kustannuksesta
 • 86 prosenttia asiakkaalle aiheutuneesta matkakustannuksesta.