Hoidon kustannukset ulkomailla

Terveydenhuollon palvelujen käyttämisestä ulkomailla peritään yleensä maksu asiakkaalta. Terveydenhuollon palvelujen hinnoittelu ja asiakkaalta perittävät maksut määräytyvät maakohtaisesti hyvin eri tavoin. Tilanteeseen vaikuttaa myös se, soveltaako maa EU-lainsäädäntöä.


Terveydenhuollon palvelujen käyttämisestä asiakkaalta ulkomailla laskutettava hinta voi perustua esimerkiksi palvelun tuotteistukseen tai tuotehintaan tai kohdemaan markkinahintaan. Laskutettava hinta voi perustua myös siihen, onko terveydenhuollon palvelu julkisin tai yksityisin varoin tuotettua.

Lähtökohta ulkomailla on, että asiakas maksaa itse saamansa hoidon kustannukset. EU-lainsäädäntö ja Suomen solmimat kansainväliset sosiaaliturvasopimukset voivat joissakin tilanteissa muuttaa tilannetta siten, että et joudu itse maksamaan kaikkia aiheutuneita hoitokustannuksiasi. Maksat hoidosta saman asiakasmaksun kuin paikalliset asukkaat, jos

  • saat EU- ja Eta-maassa ja Sveitsissä lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla tai kortin väliaikaisesti korvaavalla todistuksella
  • olet saanut toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä annettavaa hoitoa varten Kelan myöntämän ennakkoluvan
  • julkinen terveydenhuolto on järjestänyt hoitosi ulkomailla ostopalveluna
  • asut toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja olet rekisteröitynyt asuinmaasi sairausvakuutuslaitoksessa Kelan myöntämällä hoito-oikeustodistuksella
  • sairastut tilapäisen Australiassa oleskelusi aikana ja saat hoitoa paikallisessa julkisessa terveydenhuollossa.

Vastaat yleensä aina itse hoitokustannuksista, jos saat hoitoa muualla kuin EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä.

Hoidon kokonaiskustannukset voivat muodostua useista eri asioista

Hoitokustannukset ulkomailla sisältävät yleensä kaikki hoitoon liittyvät kustannukset, kuten hoitohenkilöstön työn ja muut henkilöstöpalvelut sekä tilojen, aterioiden, siivouksen, sairaala- ja liinavaatteiden kustannukset. Maksu voidaan periä erikseen myös kaikista hoitoon liittyvistä hoitotarvikkeista ja -toimenpiteistä sekä lääkkeistä. Hoitoon liittyviä laskutettavia kustannuksia ovat yleensä myös tulkkauksen ja potilasasiakirjojen käännöskustannukset.

Korvauksen hakeminen

Hae ulkomailla annetun hoidon kustannuksista korvausta Kelasta lomakkeella SV 128 kuuden kuukauden kuluessa maksusta.

Matka- ja muu yksityisvakuutus voi korvata ulkomailla aiheutuneita hoitokustannuksia. Vakuutusyhtiö voi korvata kustannuksia suoraan hoidonantajalle tai jälkikäteen maksukuitin perustella. Selvitä kustannusten korvaamista vakuutusyhtiöstä.