Ulkomailla terveydenhuollon palvelujen käytön laskutukseen vaikuttaa,

 • missä maassa saat hoitoa
 • oletko sairastunut hoitoa antaneessa maassa äkillisesti tai oletko matkustanut sinne käyttämään terveyspalveluja
 • saatko hoitoa paikallisessa julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa.

Hoidonantaja voi ulkomailla edellyttää etukäteismaksua tai takuusumman maksamista ennen hoidon antamista.

Suomalaisviranomaiset eivät voi tarjota yksityiskohtaisia tietoja terveyspalvelujen hinnoista ulkomailla. Selvitä siis itse, mitkä ovat hoidostasi laskutettavat kustannukset mahdollisuuksien mukaan etukäteen hoidonantajalta tai kohdemaan viranomaisilta.

Jos olet maksanut itse hoidosta aiheutuneet kustannukset ulkomailla, hae korvausta Kelasta lomakkeella SV 128 kuuden kuukauden kuluessa maksusta.

EU-maissa hoidon hintojen tulee olla samat kaikille

EU-maissa terveydenhuollon palveluntuottajat voivat vapaasti asettaa omat hintansa. Edellytys on kuitenkin, että hinnat eivät aseta eriarvoiseen asemaan kohdemaassa vakinaisesti asuvia ja muista EU-maista hoitoon hakeutuvia potilaita.

EU-maissa terveydenhuollon palveluntarjoajien on

 • sovellettava muista EU-maista tuleviin potilaisiin samaa terveydenhuollon maksutaulukkoa kuin kotimaisiin potilaisiin

tai

 • veloitettava puolueettomin ja syrjimättömin perustein laskettu hinta, jos vertailukelpoista hintaa ei ole kotimaisten potilaiden osalta olemassa.

Hoidonantaja on velvollinen antamaan sinulle hinta-arvion suunnitellusta hoidosta. Hoidonantajan tulee antaa hoidostasi myös selkeä lasku ja maksukuitti, jonka perusteella hoitosi voidaan korvata.

Hoidosta perittävät maksut

Mahdollisia hoidosta perittäviä kustannuksia voivat olla esimerkiksi

 • asiakasmaksut, jotka voivat olla kiinteähintainen kaikille potilaille
 • omavastuuosuus, joka on yleensä osuus hoidon kokonaiskustannuksista
 • päivystysmaksut
 • sairaalassa annettava lääkehoito, jonka hinnoittelu voi olla esimerkiksi tablettikohtainen tai lääkevalmistekohtainen
 • avohoidon käyntimaksut
 • vuodeosastohoidon tai sairaalahoidon maksut
 • laboratoriomaksut
 • erilliset maksut lääkärintodistuksista ja lausunnoista sekä niiden käännöksistä
 • tulkkaus
 • sairaankuljetusmaksut
 • hoitotarvikkeet
 • hoidon aikana käytetyt muut tarvikkeet ja palvelut, esimerkiksi lakanat, sairaalavaatteet, siivous, ateria, televisio, puhelin ja yksityishuone.

Monissa EU-maissa paikallisessa julkisessa terveydenhuollossa potilaan maksettavaksi jäävä asiakasmaksu on pienempi kuin Suomessa julkisessa terveydenhuollossa perittävä asiakasmaksu. Toisaalta asiakasmaksu voi olla myös suurempi kuin Suomessa julkisessa terveydenhuollossa. On myös mahdollista, että hoidonantaja perii asiakasmaksuna hoidon täyden kustannuksen.

Selvitä mahdollisuuksiesi mukaan etukäteen hoidosta aiheutuvien kustannusten määrä.

Maksaminen

Ulkomailla on tavallista, että hoidonantaja laskuttaa hoitokustannukset asiakkaalta hoidon yhteydessä. Joissakin maissa hoidosta tulee maksaa lääkärille tai sairaalalle hoidon yhteydessä ja sen jälkeen.

Yleensä hoidonantajat edellyttävät ulkomailla käteismaksua tai maksua luottokortilla hoitopaikassa. On ilmennyt tilanteita, joissa asiakasta ei ulkomailla päästetä pois hoitopaikasta ennen maksamista.

Osa hoidonantajista antaa hoidosta laskun, joka tulee maksaa jälkikäteen. Tämä käytäntö on kuitenkin harvinainen. Huomioithan, että

 • laskun maksaminen jälkikäteen Suomesta edellyttää riittäviä maksunsaajan tietoja, kuten IBAN-tilinumeroa
 • voit joutua maksamaan pankkien palvelumaksujen lisäksi maksusta siirtokustannuksia.

Euroalueen ulkopuolelle tehtäviä tilisiirtoja tai pankkisekkien lähettämistä varten on suositeltavaa pyytää myös vastaanottavan pankin osoitetiedot.

Jos mahdollista, selvitä etukäteen hoidonantajalta, miten se laskuttaa annetun hoidon ja miten maksaminen tapahtuu.

Varmista, että saat kuitin kaikista maksuistasi.