Hoidon kustannukset, kun hakeudut hoitoon Suomeen

Vastaat lähtökohtaisesti itse hoidon kustannuksista, jos hakeudut hoitoon Suomeen toisesta EU-maasta. Vastaat itse myös hoitoon liittyvistä matkakustannuksista sekä mahdollisesta yöpymisestä, tulkkauksesta tai asiakirjojen kääntämisestä aiheutuneista kustannuksista. Voit hakea korvausta jälkikäteen omasta sairausvakuutuslaitoksestasi, joka korvaa kustannuksia oman lainsäädäntönsä mukaisesti.


Hoidonantaja voi laskuttaa sinulta hoidosta aiheutuvat kustannukset etukäteen niin sanottuna ennakkomaksuna. Ennakkomaksu voi olla enintään arvioitujen hoitokustannusten suuruinen.

Voit selvittää hoidon hintoja suoraan hoidonantajalta.

Saat hoidon asiakasmaksulla, jos sinulle on myönnetty ennakkolupa

Jos sinulle on myönnetty ennakkolupa (lomake S2) Suomessa annettavaa hoitoa varten, maksat hoidosta saman asiakasmaksun kuin Suomessa asuvat. Ennakkolupa on maksusitoumus, jonka perusteella luvan myöntäjä vastaa hoidon kustannuksista.

Ennakkolupaa haetaan aina asuinmaasta. Toimita ennakkolupa suoraan hoidonantajalle.

Ennakkolupaa käytetään yleensä vain Suomen julkisessa terveydenhuollossa. Jos kuitenkin olet saanut ennakkoluvan mukaista hoitoa Suomen yksityisessä terveydenhuollossa, voit hakea Kelasta korvausta hoito- ja lääkekustannuksiin sekä Suomessa aiheutuneisiin matkakustannuksiin. Korvausta haetaan lomakkeella SV 127 kuuden kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä. Kustannuksia korvataan samoin perustein kuin Suomessa asuvalle.