Milloin voit saada korvausta Kelasta

Voit tietyissä tilanteissa saada korvausta Kelasta Suomessa aiheutuneisiin hoitokustannuksiin, vaikka et asuisi Suomessa. Kela korvaa Suomen yksityisessä terveydenhuollossa, lääkkeistä, matkoista ja ulkomailla sairaanhoidosta aiheutuneita kustannuksia sairausvakuutuslain perusteella.


Voit saada Kelasta korvausta yksityisen terveydenhuollon kustannuksiin sekä hoitoon liittyviin lääke- ja matkakustannuksiin, jos

 • olet sairausvakuutettu Suomessa tai jos Suomi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista EU-lainsäädännön perusteella.
 • olet saanut lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa tilapäisen Suomessa oleskelusi aikana ja sairaanhoitosi kustannuksista vastaa toinen EU- tai Eta-maa tai Sveitsi
 • olet hakeutunut hoitoon Suomeen asuinmaasi myöntämällä ennakkoluvalla (lomake S2)
 • olet tullut toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä työskentelemään Suomessa ja olet työeläkevakuutettu Suomessa, mutta asut ulkomailla.
 • olet tullut Suomeen Kanadan Quebecistä lähetettynä työntekijänä, tutkijana tai opiskelijana ja olet rekisteröitynyt Kelassa.

Jos olet tullut Suomeen tarkoituksenasi käyttää terveyspalveluja, eikä sinulla ole asuinmaasi myöntämää ennakkolupaa (lomake S2), voit hakea korvausta hoidosta aiheutuneisiin kustannuksiin omasta sairausvakuutuslaitoksestasi.

Jos sinulle on myönnetty ennakkolupa (lomake S2) Suomessa annettavaa hoitoa varten ja olet saanut hoidon yksityisessä terveydenhuollossa, voit saada korvausta hoitokustannuksiin Kelasta samoin perustein kuin Suomessa sairausvakuutetut.

Kela ei korvaa julkisessa terveydenhuollossa aiheutuneita kustannuksia.

Kela korvaa yksityisen terveydenhuollon kustannuksia ja hoitoon liittyviä lääke- ja matkakustannuksia

Kela korvaa osan

 • yksityislääkärinpalkkioista ja yksityislääkärin määräämistä tutkimus- ja hoitokuluista
 • yksityisen hammaslääkärin ja suuhygienistin palkkioista sekä hammaslääkärin määräämistä tutkimuskuluista
 • lääkekuluista
 • matkakuluista sairaanhoitoon.

Korvauksen hakeminen Suomessa aiheutuneisiin hoitokustannuksiin

Hae sairaanhoitokorvauksia jälkikäteen Kelasta, jos käytössäsi ei ole Kela-korttia tai muuta hoito-oikeustodistusta, jolla saisit korvauksen suoraan palveluntuottajalta.

Jos olet saanut lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa tilapäisen Suomessa oleskelusi aikana ja toinen EU- tai Eta-maa tai Sveitsi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista, voit hakea korvausta jälkikäteen joko Kelasta tai omasta sairausvakuutuslaitoksestasi.

Hae korvauksia Kelasta kuuden kuukauden kuluessa maksusta.

 • Hoitokustannuksista haetaan korvausta lomakkeella SV 127
 • Lääkekustannuksista haetaan korvausta lomakkeella SV 178
 • Hoitoon liittyvistä matkakustannuksista haetaan korvausta lomakkeella SV 4.

Liitä hakemukseen

 • selvitys lääkärin tai hammaslääkärin antamasta hoidosta ja perityistä palkkioista
 • tutkimus- ja hoitomääräykset
 • apteekin antama selvitys lääkeostoista
 • kopio hoito-oikeustodistuksestasi

Toimita hakemus Kelaan kirjepostissa. Voit toimittaa liitteet myös Kelan asiointipalvelussa.

Suorakorvaus

Voit saada Kela-korvauksen suorakorvauksena

 • ambulanssikuljetuksesta, jos sinulla on toisen EU- tai Eta-maan tai Sveitsin myöntämä eurooppalainen sairaanhoitokortti. Maksat kuljetuksesta vain omavastuuhinnan (25 euroa).
 • yksityisillä lääkäriasemilla, lääkeostoista apteekissa sekä ambulanssikuljetuksesta, jos käytössäsi on eläkeläisen eurooppalainen sairaanhoitokortti tai Kelan myöntämä Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa, jossa oikeus suorakorvaukseen on erikseen vahvistettu.