Jos tarvitset hoitoon liittyvän matkan aikana saattajan, Kela voi korvata myös hänen matkakulujaan. Saat saattajan matkakuluista korvausta, kun hoitohenkilökunta on arvioinut saattajan tarpeelliseksi sairautesi perusteella. Saattajan matkakuluja korvataan myös, jos perheenjäsenen osallistuminen hoitoosi on välttämätöntä.

Jos potilas on alaikäinen lapsi, on saattaja aina välttämätön. Erillistä selvitystä saattajan tarpeellisuudesta ei tarvita.

Yleensä potilaalla on yksi saattaja. Joissakin erityistilanteissa voi olla kaksi saattajaa, esimerkiksi, jos molemmat vanhemmat matkustavat lapsen kanssa sairaalaan, jossa he saavat hoito-ohjeita lapsen kotihoidosta.

Lääkärin tulee perustella perheenjäsenen tai saattajan lisäksi toisen henkilön hoitoon osallistumisen välttämättömyys esimerkiksi Kelan lomakkeella SV 67.

Kela korvaa kustannuksia halvimman matkustustavan mukaisesti

Kela korvaa saattajan matkakustannuksia yleensä sen mukaan, mitä matka olisi tullut maksamaan halvinta matkustustapaa käyttäen. Jos lähdet matkaan saattajan kanssa samasta osoitteesta omalla autolla tai taksilla, ei saattajalle aiheudu korvattavia matkakuluja.

Saattajan matkakustannuksia toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin korvataan yleensä todellisten kustannusten ja halvimman julkisen kulkuneuvon mukaisesti, jos hoitosi järjestetään

  • Kelan myöntämän ennakkoluvan (lomake S2) perusteella
  • julkisen terveydenhuollon ostopalveluna.

Hae saattajan kustannuksiin korvauksia Kelan asiointipalvelussa tai lomakkeella

  • SV 4, jos kustannukset aiheutuivat Suomessa
  • SV 128, jos kustannukset aiheutuivat ulkomailla.