Sairaalasiirto ulkomailta Suomeen

Jos olet saanut sairaanhoitoa ulkomailla sairaalassa ja tarvitset sairaalasiirron jatkohoitoon Suomeen, siirtokuljetuksen kustannuksista on sovittava etukäteen. Sairaalasiirtojen toteuttaminen on harkinnanvaraista ja siihen liittyvistä järjestelyistä vastaa yleensä hoidonantaja.


Jos siirtokuljetus tapahtuu ensisijaisesti omasta tahdostasi, vastaat yleensä kuljetuskustannuksista itse. Jos asiasta on etukäteen sovittu, siirtokuljetuksen kustannuksista voi vastata tai niihin voi osallistua myös muu taho, kuten vastaanottava sairaala tai vakuutusyhtiö.

Ainoastaan jos olet hoidossa toisessa Pohjoismaassa julkisessa terveydenhuollossa, voidaan siirtokuljetus Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen perusteella järjestää ilman, että maksat itse kuljetuskustannuksia. Hoidonantajasi selvittää tällöin siirtokuljetuksen toteuttamiseen liittyviä asioita oleskelumaan sairausvakuutuslaitoksen kanssa.

Kela korvaa sairaalasiirtoon liittyviä kustannuksia sairausvakuutuslain perusteella vain, jos maksat itse kaikki kuljetuksesta aiheutuvat kustannukset.

Pitkäaikaishoidossa olevan henkilön siirto toisesta Pohjoismaasta

Jos olet pitkäaikaisessa laitoshoidossa toisessa Pohjoismaassa tai saat muuta pitkäaikaista sosiaalipalvelun huolenpitoa ja haluat muuttaa asumaan Suomeen, muuttosi järjestämiseen voi soveltua Pohjoismainen sosiaalipalvelusopimus.

Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa jatkuvan hoidon tai huolenpidon tarpeessa olevan asiakkaan muutto sellaiseen maahan, johon hänellä on erityiset siteet. Sopimus koskee sosiaalihuollon pitkäaikaisen hoidon tai huolenpidon tarpeessa olevan asiakkaan muuttoa toisesta Pohjoismaasta Suomeen.

Hoitosi järjestämisestä, sen kustannuksista ja niihin liittyvän vastuun siirtämisestä maasta toiseen sovitaan muuttoasi koskevassa sopimuksessa. Sopimuksen tekevät suomalaiskunnan sosiaalipalveluista vastaava viranomainen ja asuinkuntasi tai hoidonantajasi toisessa Pohjoismaassa. Kustannusvastuu voi siirtyä muuttopäivänä tai sille voidaan sopia esimerkiksi kuuden kuukauden siirtymäaika.

Sopimuksessa sovitaan yleensä myös, kuka maksaa matkasi ja miten avustamisestasi huolehditaan matkan ajan.