Sairaalasiirrot

Hoidonantaja voi siirtää sinut jatkohoitoon toiseen hoitolaitokseen. Jos sinut siirretään Suomessa sairaalasta hoitoon toiseen sairaalaan, kuljetus on yleensä sinulle maksuton. Edellytyksenä on, että olet sairaalassa sisäänkirjoitettuna potilaana.


Jos olet tullut ulkomailta Suomeen ja saat hoitoa julkisessa terveydenhuollossa, on sairaalasiirto sinulle maksuton seuraavissa tilanteissa

  • olet sairausvakuutettu toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä tai Australiassa ja tarvitset lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa tilapäisen Suomessa oleskelusi aikana
  • asut toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, mutta Suomi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista
  • olet saanut hoitoa Suomessa asuinmaasi myöntämällä ennakkoluvalla (lomake S2).

Jos et ole sairaalaan sisäänkirjoitettu potilas, joudut itse maksamaan siirtokuljetuksesta aiheutuneet kustannukset. Voit hakea näihin matkasta aiheutuneisiin kustannuksiin korvausta jälkikäteen Kelasta tai omasta sairausvakuutuslaitoksestasi.

Voit hakea korvausta Kelasta lomakkeella SV 4 kuuden kuukauden kuluessa maksusta.