Kela korvaa hoitoon liittyviä matkakustannuksia, jos asut Suomessa. Lisäksi Kela korvaa matkakustannuksia ulkomailla asuvalle asiakkaalle, joka on sairausvakuutettu Suomessa tai jonka sairaanhoitokustannuksista Suomi vastaa. Matkakorvauksia maksetaan myös asiakkaalle, jolla on EU-lainsäädäntöön tai kansainväliseen sopimukseen perustuva oikeus hoitoon Suomessa. Jos esimerkiksi olet saanut eurooppalaisella sairaanhoitokortilla hoitoa Suomen julkisessa terveydenhuollossa, saat Kelasta korvausta hoitoosi liittyvistä Suomessa aiheutuneista matkakustannuksista.

Matkakustannukset korvataan lähimpään sairaalaan tai terveyskeskukseen

Kela korvaa matkan lähimpään julkisen tai yksityisenterveydenhuollon hoitopaikkaan.

Jos olet itse valinnut hoitopaikan valinnanvapauden perusteella tai jos julkinen terveydenhuolto järjestää hoitosi palvelusetelillä, Kela korvaa matkan

  • perusterveydenhuoltoon enintään niiden kustannusten mukaan, jotka olisivat aiheutuneet matkasta kotikuntasi pääterveysasemalle
  • erikoissairaanhoitoon enintään niiden kustannusten mukaan, jotka olisivat aiheutuneet matkasta lähimpään yliopistosairaalaan.

Matka yksityisen terveydenhuollon hoitopaikkaan korvataan samoin kuin julkiseen terveydenhuoltoon tehty matka silloin, kun annettu hoito tai tutkimus on sairausvakuutuksesta korvattavaa.

  • Kela korvaa myös kuntoutukseen tehtyjä matkoja, kun kuntoutus perustuu Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätökseen.
  • Kela ei korvaa erikseen tehtyä lääkkeiden hakumatkaa apteekkiin.
  • Korvausta matkakustannuksiin voi hakea Kelasta kuuden kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä. Hae korvausta Kelan verkkoasiointipalvelussa tai lomakkeella SV 4.

Matkakustannukset korvataan halvimman matkustustavan mukaan

Voit saada korvausta julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa annettuun sairaanhoitoon sekä raskauden ja synnytyksen hoitoon liittyvistä matkoista, kun kustannus yhteen suuntaan ylittää 25 euron omavastuun.

Kela korvaa matkakustannuksia pääasiassa halvimman matkustustavan mukaan. Yleensä se on julkinen kulkuneuvo, esimerkiksi juna tai linja-auto.

  • Jos käytät muuta kuin halvinta matkustustapaa, esimerkiksi taksia, sinulla tulee olla terveydenhuollon antama todistus sen tarpeellisuudesta. Jos taksin käyttö johtuu liikenneolosuhteista, sinun tulee perustella taksin käyttö korvaushakemuksessasi.
  • Jos teet matkan terveydenhuollon yksikköön tai kuntoutukseen ja sinulla on sairautesi vuoksi oikeus Kelan korvaukseen taksimatkasta, tilaa matka sairaanhoitopiirisi alueellisesta tilausnumerosta. Tällöin maksat matkasta vain omavastuuosuuden 25 euroa. Jos tilaat taksimatkan muualta, maksat matkan itse, eikä sinulla ole oikeutta matkakorvaukseen.