Matkojen korvaaminen ulkomailta tulevalle henkilölle

Kun oleskelet tilapäisesti Suomessa, EU-lainsäädäntö turvaa oikeutesi saada sairaanhoitoa ja hoitoon liittyvät kuljetukset samalla tavoin kuin ne järjestetään Suomessa asuvalle. Jos hakeudut hoitoon Suomeen, vastaat itse hoitoon liittyvien matkojen kustannuksista.


Voit saada Kelasta korvausta hoitoosi liittyvistä Suomessa aiheutuneista matkakustannuksista, jos

  • asut vakituisesti tai olet sairausvakuutettu Suomessa
  • olet sairausvakuutettu toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä tai Australiassa ja olet saanut lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa tilapäisen Suomessa oleskelusi aikana
  • asut vakituisesti toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja Suomi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista (eläkeläiset)
  • olet saanut hoitoa Suomessa asuinmaasi myöntämällä ennakkoluvalla (lomake S2).

Voit hakea korvausta matkakustannuksiin Kelasta lomakkeella SV 4 kuuden kuukauden kuluessa maksusta.

Jos hakeudut hoitoon Suomeen, vastaat yleensä itse hoitoon liittyvistä matkakustannuksista

Jos hakeudut hoitoon Suomeen toisesta EU-maasta ilman ennakkolupaa (lomake S2) vastaat aina itse hoitoon liittyvistä matkakustannuksista sekä sairaalasiirrosta aihetuvista kustannuksista Suomessa. Jos sinulle on myönnetty ennakkolupa (lomake S2) Suomessa annettavaa hoitoa varten, voit saada Kelasta korvausta Suomessa aiheutuneista matkakustannuksista jälkikäteen samalla tavalla kuin Suomessa asuva.

Jos toinen EU- tai Eta-maa tai Sveitsi ei vastaa sairaanhoitosi kustannuksista, olet yleensä itse vastuussa hoitoon liittyvistä matkakustannuksista.

Saat ambulanssikuljetuksen omavastuuhintaan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla

Saat Suomessa kuljetuksen ambulanssilla ja pelastushelikopterilla omavastuuhintaan, kun esität eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi ambulanssin henkilökunnalle. Vuonna 2018 asiakkaan omavastuuosuus on 25 euroa.

Jos asut vakituisesti toisessa Pohjoismaassa, voit esittää eurooppalaisen sairaanhoitokortin sijasta myös henkilöllisyystodistuksen. Jos asut vakituisesti Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa, voit esittää eurooppalaisen sairaanhoitokortin sijaan myös passin. Ambulanssin henkilökunta tarvitsee tiedon vakituisesta asuinosoitteestasi.

Jos asut vakituisesti Australiassa, voit saada korvausta Kelasta ambulanssikuljetuksen kustannuksista jälkikäteen Suomen ja Australian välisen sairaanhoitosopimuksen perustella.

Valtioiden rajat ylittävät matkat

Kun hakeudut hoitoon Suomeen, sinun on itse järjestettävä ja kustannettava matkasi Suomeen ja takaisin kotiin. Kela ei korvaa matkakustannuksia Suomesta kotimaahasi, vaan voit hakea kustannuksiin korvausta sairausvakuutuslaitokseltasi.

Jos asut toisessa Pohjoismaassa ja joudut sairautesi vuoksi käyttämään kalliimpaa kulkuneuvoa kuin oli alun perin tarkoitus, voit Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen perusteella saada Kelasta korvausta paluumatkasta aiheutuneisiin lisäkustannuksiin.