Paluumatka toiseen Pohjoismaahan

Toisessa Pohjoismaassa asuvalla on Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen perusteella oikeus saada korvausta matkakustannuksista, jos hän sairastuu äkillisesti ja joutuu käyttämään paluumatkaan kalliimpaa kulkuneuvoa kuin oli alun perin tarkoitus.


Voit saada Kelasta korvausta, jos asut vakituisesti toisessa Pohjoismaassa ja olet sairastunut tilapäisen Suomessa oleskelusi aikana ja joudut sairautesi vuoksi käyttämään kotimatkaasi kalliimpaa kulkuneuvoa, kuin oli alun perin tarkoitus. Edellytys on, että olet oleskellut Suomessa tilapäisesti, esimerkiksi lomamatkalla.

Voit hakea korvausta Kelasta lomakkeella SV 4. Liitä hakemukseen lääkärintodistus, josta käy ilmi tarpeesi käyttää sairastumisesi johdosta suunniteltua kalliimpaa matkustustapaa. Kustannukset korvataan jälkikäteen.

Voit myös hakea korvausta jälkikäteen omasta sairausvakuutuslaitoksestasi.

  • Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen perusteella Kela korvaa kotimatkasta aiheutuvia lisäkustannuksia, jos et pysty käyttämään suunniteltua matkustustapaa kotimatkaan toiseen Pohjoismaahan.
  • Tarvitset korvaushakemuksen liitteeksi matkakustannuksista maksukuitin ja lääkärintodistuksen, joka on kirjoitettu ennen paluumatkaa. Lääkärintodistuksesta on käytävä ilmi, että sinulla on lääketieteellisesti perusteltu tarve käyttää kotimatkalla muuta kuin alkuperäisen suunnitelman mukaista kulkuvälinettä.
  • Myös saattajan kustannuksia voidaan korvata, jos saattaja on matkalla tarpeellinen. Saattajan tarpeellisuudesta tulee olla maininta lääkärintodistuksessa.