Matkojen korvaaminen, kun sairastut äkillisesti ulkomailla

Jos tarvitset lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa, kun oleskelet tilapäisesti toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, voit saada hoitoon liittyviin matkakustannuksiin korvausta Kelasta jälkikäteen. Kustannuksia voidaan korvata oleskelupaikastasi lähimpään hoitopaikkaan, jossa olisit voinut saada tarvitsemasi tutkimuksen ja hoidon.


Joissain tilanteissa voit myös saada matkan omavastuuhinnalla esittämällä kohdemaassa eurooppalaisen sairaanhoitokortin.

Jos olet sairastunut tai tarvinnut hoitoa raskauden tai synnytyksen vuoksi toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, korvataan matkoistasi aiheutuneet kustannukset lähimpään hoitopaikkaan kohdemaassa. Jos tarvitset jatkohoitoa heti palattuasi Suomeen, korvataan Suomessa tehty matkaosuus kotimaan lentoasemalta, satamasta tai valtakunnan rajalta lähimpään hoitopaikkaan, jossa olisit voinut saada tarpeellisen tutkimuksen tai hoidon.

Jos olet sairastunut äkillisesti ulkomailla, et saa matkakorvauksia matkasta ulkomailta Suomeen. Muualla kuin EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä aiheutuneita matkakustannuksia ei korvata.

Voit hakea Kelasta korvausta ulkomailla aiheutuneista matkakustannuksista kuuden kuukauden kuluessa maksusta. Hae korvausta lomakkeella SV 128.