Ulkomailta ostopalveluna hankittuun hoitoon liittyvät matkat

Jos julkinen terveydenhuolto järjestää hoitosi hankkimalla sen ostopalveluna toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä, Kela korvaa matkakustannukset hoitopaikkaan asti jälkikäteen. Matkakustannuksia ei korvata muihin maihin.


Matkat korvataan siihen maksusitoumuksessa mainittuun, toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä sijaitsevaan hoitopaikkaan, missä tutkimukset on tehty, hoito annettu tai kuntoutus järjestetty.

Hae korvausta ostopalveluna saamaasi hoitoon liittyvistä matkoista Kelasta lomakkeella SV 128 tai SV 4. Toimita hakemuksen liitteeksi kopio maksusitoumuksesta sekä sen antaneen terveydenhuollon toimintayksikön antama Kelan lomake SV 67. Et tarvitse hoitopaikasta todistusta siellä käynnistä.