Ulkomailla annetun hoidon korvaukset

Saat Kelasta korvauksia, jos olet maksanut itse ulkomailla hoidosta aiheutuneet kustannukset. Kustannuksia korvataan eri tavoin sen mukaan, oletko sairastunut ulkomailla äkillisesti tai hakeutunut varta vasten hoitoon ulkomaille. Korvauksen määrään vaikuttaa myös se, missä maassa kustannus on aiheutunut.


Saat Kelasta korvauksia ulkomailla aiheutuneisiin hoitokustannuksiin, jos olet maksanut ne itse. Hae korvauksia Kelasta lomakkeella SV 128 kuuden kuukauden kuluessa maksusta.

Korvauksen saaminen edellyttää yleensä, että vastaavaa hoitoa olisi Suomessa annettu julkisessa terveydenhuollossa tai sitä olisi korvattu sairaanhoitokorvauksena. Hoidon tulee kuulua Suomen terveydenhuollon palveluvalikoimaan, jotta sitä voidaan korvata. Palveluvalikoimaa määrittelee sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto.

Kela korvaa myös etäpalveluna annettua hoitoa. Etäpalveluilla tarkoitetaan ulkomailta videoyhteyden välityksellä annettavia sairaanhoidon palveluja.

Miten ulkomailla annetusta hoidosta aiheutuneet kustannukset korvataan?

Korvauksia maksetaan eri tavoin sen perusteella, ovatko hoitokustannuksesi aiheutuneet EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä vai jossakin muussa maassa.

Maksettavan korvauksen määrään vaikuttaa myös se, oletko sairastunut äkillisesti ulkomailla ollessasi vai oletko hakeutunut hoitoon ulkomaille.

EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä aiheutunut kustannus

Jos matkustat toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin terveyspalvelujen käyttämistä varten, kyse on hoitoon hakeutumisesta ulkomaille. Kela korvaa tällöin kustannuksia sairaanhoitokorvauksina samalla tavalla kuin jos olisit käyttänyt Suomessa yksityisen terveydenhuollon palveluja. Voit siis saada hoidosta sairaanhoitokorvauksen Kelan korvaustaksojen mukaisesti.

Jos olet saanut ulkomailla annettua hoitoa varten Kelasta ennakkoluvan, maksat hoidosta vain hoitoa antavan maan asiakasmaksun.

Jos oleskelet toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä tilapäisesti ja tarvitset lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa, saat hoidon eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Maksat hoidosta saman asiakasmaksun kuin paikalliset asukkaat vastaavan hoidon tilanteessa. Asiakasmaksua ei korvata. Jos maksat kaikki hoitokustannukset itse, voit hakea korvausta hoitoa antaneen maan sairausvakuutuslaitoksesta tai Kelasta.

  • Jos haet korvauksia hoitoa antaneen maan sairausvakuutuslaitoksesta, saat korvauksia kohdemaan lainsäädännön mukaisesti.
  • Jos sait hoitoa toisessa Pohjoismaassa, Kela maksaa korvaukset jälkikäteen aina hoitoa antaneen maan lainsäädännön mukaisesti.
  • Jos haet Kelasta korvauksia muussa EU-maassa tai Liechtensteinissa tai Sveitsissä aiheutuneista kustannuksista, voit valita korvauksen joko hoitoa antaneen maan tai Suomen lainsäädännön mukaisena.
    • Jos valitset kohdemaan lainsäädännön mukaisen korvauksen, Kela kysyy korvauksen määrää hoitoa antaneelta maalta ja maksaa sinulle korvauksen sen ilmoituksen mukaisesti. Korvaus voi olla suurempi tai pienempi kuin Suomen lainsäädännön mukainen korvaus. Muiden maiden korvauslainsäädännöstä tai maksettavan korvauksen suuruudesta ei ole mahdollista antaa yksityiskohtaisia tietoja.
    • Jos valitset Suomen lainsäädännön mukaisen korvauksen, Kela kysyy korvauksen määrää kotikuntasi julkiselta terveydenhuollolta. Kela maksaa korvausta enintään sen verran, mitä hoidon antaminen olisi maksanut kotikuntasi julkiselle terveydenhuollolle, jos se olisi hoitanut sinua vastaavassa tilanteessa. Korvaus voi olla enintään kustannus, jonka olet ulkomailla maksanut. Korvaus voi myös olla pienempi kuin ulkomailla maksamasi kustannus. Maksettavaksesi jää aina asiakasmaksu, jonka olisit maksanut kotikunnan julkisessa terveydenhuollossa.

Jos asut toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja Suomi vastaa hoitokustannuksistasi, maksat hoidosta itse saman asiakasmaksun kuin paikalliset asukkaat. Hoidon saaminen samalla maksulla paikallisten kanssa edellyttää, että rekisteröidyt asuinmaasi sairausvakuutuslaitoksessa.

  • Jos maksat hoitokustannuksia asuinmaassasi, hae korvauksia paikalliselta sairausvakuutuslaitokselta.
  • Jos maksat hoitokustannuksia muualla kuin asuinmaassasi, hae korvauksia Kelasta.

Muussa maassa aiheutunut kustannus

Jos olet tarvinnut hoitoa äkillisen sairastumisen, raskauden tai synnytyksen vuoksi muualla kuin EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja olet maksanut hoidon kustannukset itse, saat kustannuksiin sairaanhoitokorvauksia jälkikäteen Kelasta. Korvaus on sama kuin jos olisit käyttänyt yksityisen terveydenhuollon palveluja Suomessa tai ostanut lääkkeitä apteekista.

Jos olet matkustanut muualle kuin EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin terveyspalvelujen käyttämistä varten, kustannuksia ei korvata.

Myöskään muualla kuin EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä aiheutuneita matkakustannuksia ei korvata.