Terveydenhuollon työntekijöille

Näille sivuille on koottu rajat ylittävään terveydenhuoltoon liittyvää tietoa, joka koskee erityisesti terveydenhuollon työntekijöitä. Löydät sivuilta tietoa muun muassa ulkomailta tulevien potilaiden vastaanottamisesta hoitoon julkiseen terveydenhuoltoon, hoidosta aiheutuvien kustannusten laskutuksesta sekä potilaan lähettämisestä hoitoon ulkomaille.