Hoitoon liittyvät matkat kansainvälisissä tilanteissa

Jos potilas saa Suomessa hoitoa EU-lainsäädännön tai kansainvälisen sosiaaliturvasopimuksen perusteella, Kela korvaa tietyissä tilanteissa kuljetuksen järjestäjälle Suomessa aiheutuvia matkakustannuksia. Kela korvaa myös Pohjoismaiden välillä tapahtuvia sairaalasiirtoja. Yleensä potilas maksaa itse rajat ylittävissä tilanteissa matkakustannukset ja hakee Kelasta korvauksia jälkikäteen.


Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla ambulanssikuljetuksen saa omavastuuhintaan

Ulkomailta tuleva potilas saa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla kuljetuksen ambulanssilla ja pelastushelikopterilla siten, että hän maksaa matkasta vain 25 euron omavastuuosuuden. Jos potilaalla ei ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai kortin väliaikaisesti korvaavaa todistusta, hän vastaa yleensä itse potilaskuljetuksen kustannuksista. EU- ja Eta-maasta tai Sveitsistä, Australiasta tai Kanadan Quebecista tulleet henkilöt voivat hakea jälkikäteen matkakustannuksiin korvauksia Kelasta.

Kela korvaa julkisessa terveydenhuollossa hoidossa olevan, hoitopaikkaan sisäänkirjoitetun ja ulkomailta tulleen potilaan Suomessa tapahtuvan siirtokuljetuksen kustannuksia.

Kela korvaa vastaavassa tilanteessa toiseen Pohjoismaahan tapahtuvan siirtokuljetuksen kustannuksia, jolloin hoidonantajan on kuitenkin ennen ambulanssilentona tapahtuvan siirtokuljetuksen järjestämistä oltava yhteydessä Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen.

Kela korvaa julkista terveydenhuoltoa ylläpitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle sisäänkirjoitetun potilaan kuljetuksen kustannuksia, kun julkinen terveydenhuolto on hankkinut hoidon ostopalveluna ulkomailta ja maksanut kuljetuskustannukset. Jos potilasta ei ole sisäänkirjoitettu ja hän on maksanut itse matkakustannukset ostopalvelutilanteessa, hän voi hakea sairausvakuutuslain mukaista korvausta Kelasta.