Kustannusten laskutus

Ulkomailta tuleva henkilö voi saada EU-lainsäädännön tai kansainvälisen sosiaaliturvasopimuksen perusteella hoitoa Suomen julkisessa terveydenhuollossa samalla asiakasmaksulla kuin Suomessa asuva, vaikka hänellä ei olisi Suomessa kotikuntaa.


EU-lainsäädäntö ja kansainväliset sosiaaliturvasopimukset vaikuttavat siihen, mikä maa vastaa henkilön sairaanhoidon kustannuksista. Kela määrittää Suomessa, mikä maa vastaa henkilön sairaanhoidosta aiheutuvista kustannuksista.

Hoidosta aiheutuneita kustannuksia voidaan laskuttaa maiden välillä jälkikäteen. Kela hallinnoi maiden välistä kustannusten laskutusta ja maksamista sekä korvaa julkisessa terveydenhuollossa aiheutuneita hoitokustannuksia valtion korvauksena kunnille ja kuntayhtymille.

 • Esimerkki. Niilo asuu Suomessa ja käy Virossa töissä. Viro vastaa Niilon sairaanhoidon kustannuksista. Koska Niilo asuu Suomessa, hän saa hoidon samalla tavalla kuin muutkin Suomessa asuvat. Kela korvaa hoidosta aiheutuneet kustannukset kotikunnalle tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle ja laskuttaa ne edelleen Virosta.
 • Esimerkki 2. Mert asuu Virossa ja toimii linja-autonkuljettajana pääkaupunkiseudulla Suomessa. Maistraatti ei kirjaa Mertille kotikuntaa, sillä Mertin koti on Virossa ja hän asuu työsuhdeasunnossa Helsingissä. Mert on kuitenkin työeläke- ja sairausvakuutettu Suomessa, ja hänellä on Kela-kortti. Suomi vastaa Mertin sairaanhoidon kustannuksista. Mert voi käyttää kaikki julkisen terveydenhuollon palveluja Suomessa ja hän saa Kela-korvauksia yksityisen terveydenhuollon kustannuksista. Lisäksi Suomi maksaa Virolle korvauksia, jos Mert käyttää terveydenhuoltopalveluja Virossa.

Jos ulkomailta tulevalle henkilölle on sattunut Suomessa liikennevahinko tai hoidon tarve johtuu Suomessa tapahtuneesta työtapaturmasta tai suomalaisen työantajan palveluksessa aiheutuneesta ammattitaudista, vakuutusyhtiön tulisi ensisijaisesti korvata hoidosta aiheutuneet kustannukset. Asiaa tulee ensisijaisesti selvittää vahinkovakuutusyhtiöltä, Liikennevakuutuskeskukselta (LVK) tai Tapaturmavakuutuskeskukselta (TVK).

Potilaalta perittävät maksut

Ulkomailta tulevalta henkilöltä peritään kuntalaisen asiakasmaksu, kun hänellä on väestötietojärjestelmään merkitty kotikunta Suomessa tai kun hän esittää asianmukaisen hoito-oikeustodistuksen hoidonantajalle. Kyse voi olla tilanteesta, jossa

 • EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä tuleva henkilö oleskelee Suomessa tilapäisesti ja tarvitsee lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa, osoittaa oikeutensa toisen maan myöntämällä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.
  • Pohjoismaassa asuva voi osoittaa oikeutensa hoitoon passilla tai henkilöllisyystodistuksella.
  • Australiassa asuva voi osoittaa oikeutensa Australian passilla.
 • Henkilö työskentelee Suomessa, mutta hänellä ei ole kotikuntaa Suomessa, osoittaa oikeutensa Kelan myöntämällä Todistuksella oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa.
 • Henkilöllä on toisen EU- tai Eta-maan tai Sveitsin myöntämä ennakkolupa (lomake S2) Suomessa annettavaa hoitoa varten.

Jos henkilöllä ei ole hoito-oikeustodistusta, hänen tulee ensisijaisesti itse hankkia todistus omasta sairausvakuutuslaitoksestaan. Tarvittaessa Kelan kansainvälisten asioiden keskus voi selvittää ulkomailta tulevan henkilön oikeuden hoitoon Suomessa.

Ulkomailta tulevalta potilaalta peritään hoidon todelliset kustannukset, jos hän

 • ei esitä hoitoa varten voimassa olevaa hoito-oikeustodistusta
 • on saanut kiireellistä hoitoa ja on tullut Suomeen muualta kuin EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä tai Australiasta
 • on varta vasten hakeutunut Suomeen hoitoa tai muuta terveydenhuollon palvelun käyttämistä varten.

Kela maksaa valtion korvausta ulkomailta tulevien hoitokustannuksiin

Kela maksaa tietyissä tilanteissa valtion korvauksia julkista terveydenhuoltoa ylläpitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle henkilölle annetun hoidon kustannuksista.