Tarvittaessa Kelan kansainvälisten asioiden keskus voi auttaa selvittämään asiaa.

 1. Selvitä, onko potilaalla kotikunta Suomessa.

Jos potilaalla on kotikunta, hän saa kaikki julkisen terveydenhuollon palvelut kotikuntalaisen asiakasmaksulla. Potilaan kansalaisuudella, Suomessa oleskelun tai asumisen perusteella tai maalla, josta hän on tullut Suomeen, ei ole merkitystä.

 1. Jos potilaalla ei ole kotikuntaa Suomessa, selvitä, sovelletaanko hänen tilanteessaan EU-lainsäädäntöä (EU- ja Eta-maista ja Sveitsistä tulevat henkilöt), kansainvälistä sosiaaliturvasopimusta (Australiasta ja Quebecistä tulevat tietyt henkilöryhmät) tai onko hänellä muun lainsäädännön perusteella oikeus julkisen terveydenhuollon palvelujen käyttämiseen Suomessa.

Jos ei, katso alla oleva kohta 3.

Jos kyllä, noudata seuraavia periaatteita:

 • Terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi potilaan hoidon tarpeen, jolloin huomioidaan potilaan hoito-oikeus. Oikeus hoitoon on joko laaja (kaikki julkisen terveydenhuollon palvelut) tai suppea (lääketieteellisesti välttämätön sairaanhoito). Hoito-oikeuden laajuus ilmenee potilaan hoito-oikeustodistuksesta.
 • Potilas maksaa hoidosta saman asiakasmaksun kuin kotikuntalainen vastaavassa tilanteessa.
 • Ota kopio potilaan hoito-oikeustodistuksesta, jonka tulee olla voimassa hoidon antamisen ajankohtana
  • eurooppalainen sairaanhoitokortti tai korvaava todistus
  • Kelan myöntämä eläkeläisen eurooppalainen sairaanhoitokortti
  • Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa
  • asuinmaan passi (Pohjoismaasta, Australiasta tai Yhdistyneestä kuningaskunnasta tuleva)
  • virallinen henkilöllisyystodistus (toisesta Pohjoismaasta tuleva).
 • Valtio maksaa korvausta palvelujen tuottamisesta aiheutuneista kustannuksista julkisen terveydenhuollon ylläpitäjälle, jos edellytykset täyttyvät. Valtion korvausta haetaan Kelasta lomakkeella Y 31.
 • Jos potilaalla ei ole hoito-oikeustodistusta, pyydä häntä hankkimaan todistus.
 • Jos potilas ei voi itse hankkia hoito-oikeustodistusta, ota yhteys Kelan Kansainvälisten asioiden keskukseen.
 1. Jos potilas on varta vasten hakeutunut hoitoon julkiseen terveydenhuoltoon toisesta EU-maasta, potilas on hoidettava kuten kotikuntalainen.

Potilas maksaa itse kaikki hoidosta aiheutuvat kustannukset, jos hänellä ei ole ennakkolupaa (lomake S2). Jos potilaalla on ennakkolupa, hän maksaa hoidosta kuntalaisen asiakasmaksun ja hoidonantaja voi hakea hoidon todellisista kustannuksista valtion korvausta.

 1. Jos potilaalla ei ole kotikuntaa ja asianmukaista hoito-oikeustodistusta ei saada (katso kohta 2), potilaalla on oikeus terveydenhuoltolain pykälän 50 perusteella kiireelliseen hoitoon.
 • Potilas maksaa enintään palvelun tuottamisesta aiheutuneet kustannukset.
 • Myös yksityinen vakuutus voi vastata kustannuksista, jos potilaalla on esimerkiksi matkavakuutus. Hoidonantaja voi sopia vakuutusyhtiön kanssa kustannusten laskuttamisesta suoraan vakuutusyhtiöstä.