Tarvittaessa apteekki voi pyytää rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspistettä selvittämään toisessa EU-maassa toimivan terveydenhuollon ammattihenkilön lääkkeenmääräämisoikeuden. Pyynnön voi tehdä sähköpostitse (yhteyspiste(at)kela.fi). Asian selvittämistä varten yhteyspiste tarvitsee tietoa lääkemääräyksen antaneen terveydenhuollon ammattihenkilöstä (nimi, ammatillinen pätevyys, yhteystiedot, työosoite ja maa) sekä lääkettä koskevat tiedot. Huolehdi tietosuojasta, jos viestissä on arkaluonteisia henkilötietoja. Tarvittaessa voit pyytää yhteyspistettä avaamaan suojatun sähköpostiyhteyden.

Suosittelemme, että lähetät arkaluontoisia tietoja (mm. henkilötunnus) sisältävän viestin Kelaan vain suojatulla yhteydellä. Ohjeet suojatun sähköpostin lähettämiseen löydät Kelan verkkosivuilta.

Yhteyspiste pyytää tietoa toisen EU-maan viranomaiselta sähköisen tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) välityksellä. Järjestelmällä ei toistaiseksi voida pyytää lääkemääräyksiin liittyviä tietoja muista kuin EU-maista.

Asian selvittämiseen voi kulua useita työpäiviä riippuen siitä, miten nopeasti pyynnön vastaanottavan maan viranomainen vastaa pyyntöön. Tietoa ei saada välittömästi, koska EU-mailla ei ole yhteistä rekisteriä terveydenhuollon ammattihenkilöistä.