Jos sairastut Euroopassa

Saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, kun oleskelet tilapäisesti toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä.


Lääketieteellisesti välttämättömällä sairaanhoidolla tarkoitetaan yleensä sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Tilapäinen oleskelu tarkoittaa yleensä alle kuuden kuukauden oleskelua kohdemaassa, jonka tarkoitus voi olla esimerkiksi lomamatka tai vaihto-opiskelu. Hoidon tarpeen tulee ilmetä oleskelusi aikana.

Hoitoa on saatava siten, että voit jatkaa ulkomailla oleskelua niin kuin olit suunnitellut ja että kykenet palaamaan turvallisesti kotiin.

Saat eurooppalaisen sairaanhoitokortin Kelasta

Saat eurooppalaisen sairaanhoitokortin Kelasta, jos olet sairausvakuutettu Suomessa tai jos Suomi muulla perusteella vastaa sairaanhoitosi kustannuksista.

  • Kortti käy toisen EU- ja Eta-maan ja Sveitsin julkisessa terveydenhuollossa.
  • Saat kortilla hoitoa samalla tavalla ja samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat.
  • Äkillisen sairastumisen lisäksi saat hoitoa myös silloin, kun tarvitset hoitoa pitkäaikaissairauden pahenemisen, raskauden tai synnytyksen vuoksi.

Oleskelusi kesto vaikuttaa annettavan hoidon laajuuteen

Lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö päättää sinulle annettavasta hoidosta. Kun arvioidaan millaista hoitoa tarvitset, otetaan huomioon se, miten kauan oleskelet maassa.

Annettava hoito ja sen laajuus riippuvat oleskelumaan lainsäädännöstä. Suomalaiset viranomaiset eivät voi velvoittaa ulkomaista terveydenhuoltoa antamaan sinulle tiettyä hoitoa, vaikka sinulla olisi siihen Suomessa oikeus.

Jokaisen maan terveydenhuoltojärjestelmä on erilainen. Eurooppalainen sairaanhoitokortti ei tarkoita potilaalle ilmaisia palveluja. Terveydenhuollon palvelut, jotka saisit Suomessa ilmaiseksi, saattavat jossakin toisessa maassa olla maksullisia. Myös terveydenhuollon asiakasmaksujen määrät ovat erilaisia eri maissa.

Selvitä hyväksyykö hoidonantaja eurooppalaisen sairaanhoitokortin

Jos tarvitset hoitoa tilapäisen oleskelusi aikana toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, selvitä mahdollisuuksien mukaan onko hoidonantajalla sopimus maan lakisääteisen sairausvakuutusjärjestelmän kanssa. Jos hoidonantajalla on sopimus, saat eurooppalaisella sairaanhoitokortilla hoitoa samalla tavalla ja samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat.

Jos hoidonantajalla ei ole sopimusta maan lakisääteisen sairausvakuutusjärjestelmän kanssa, on mahdollista, että joudut maksamaan itse hoidon kustannukset. Jos hoidonantaja ei hyväksy eurooppalaista sairaanhoitokorttia ja joudut maksamaan itse lääketieteellisesti välttämättömän hoidon kustannukset, hae korvauksia jälkikäteen hoitoa antavan maan sairausvakuutuslaitoksesta tai Kelasta lomakkeella SV 128 kuuden kuukauden kuluessa maksusta.

Jos et saa lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla kohdemaan julkisessa terveydenhuollossa, voit selvittää asiaa Euroopan komission SOLVIT-palvelun kautta. SOLVIT kertoo viranomaisille, mitä oikeuksia toisesta EU-maasta tulevilla on, ja auttaa ongelmatapausten ratkaisemisessa.

Lue lisää SOLVIT-palvelusta osoitteessa www.solvit.eu.