Harvinaissairauksien osaamisverkostot

Euroopan komissio on perustanut EU-maiden välisiä terveydenhuollon osaamiskeskusten ja asiantuntijoiden osaamisverkostoja. Verkostojen tarkoituksena on helpottaa harvinaisia sairauksia koskevan asiantuntemuksen löytymistä toisesta maasta, jos sitä ei ole potilaan kotimaassa. Ensimmäiset 24 verkostoa aloittivat toimintansa maaliskuussa 2017.


Eurooppalaisilla osaamisverkostoilla tarkoitetaan EU-alueen kattavia verkostoja, joissa eri maiden terveysalan ammattilaiset ja harvinaissairauksien hoitoon erikoistuneet osaamiskeskukset voivat vaihtaa hoitoon liittyvää tietoa ja asiantuntemusta. Osaamisverkostojen toiminta perustuu terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden vapaaehtoiselle osallistumiselle. Osaamisverkostojen perustamisella pyritään vahvistamaan harvinaisten sairauksien tutkimusta ja voimavarojen kustannustehokasta käyttöä.

Eurooppalaiset osaamisverkostot

  • soveltavat EU:n yhteisiä periaatteita erityishoitoa edellyttäviin harvinaisiin sairauksiin
  • toimivat tutkimuksen ja asiantuntemuksen keskuksina muista EU-maista tulevien potilaiden hoidossa
  • varmistavat tarvittaessa hoitopalvelujen saatavuuden.