Hoitoon hakeutuminen ulkomaille

Voit vapaasti hakeutua käyttämään terveyspalveluja ulkomaille. Voit hakeutua käyttämään sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palveluja ja saamaan hoitoa myös pitkäaikaissairauteen. Sinun ei tarvitse ilmoittaa asiasta etukäteen Kelaan tai muille viranomaisille. Kela korvaa toisessa EU- ja Eta-maassa ja Sveitsissä annettua hoitoa jälkikäteen.


Hoitoon ottaminen ja hoidon järjestäminen tapahtuvat aina hoitoa antavan maan lainsäädännön mukaisesti. Selvitä huolellisesti etukäteen hoitoon liittyvät käytännön menettelyt ja maksut.

Hoito EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä

Jos asut EU-maassa, voit hakeutua hoitoon toiseen EU-maahan. EU-lainsäädäntö velvoittaa, että pääset hoitoon samalla tavalla kuin kohdemaan paikalliset asukkaat. Edellytyksenä on, että jokin EU-maa vastaa sairaanhoitosi kustannuksista.

Voit käyttää toisen EU-maan paikallisia julkisen terveydenhuollon palveluja samalla tavalla kuin kyseisessä maassa asuvat. EU-maassa toimivalla lakisääteisen terveydenhuollon palveluntuottajalla on velvollisuus ottaa vastaan toisista EU-maista hoitoon hakeutuvat asiakkaat.

EU-maalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta tarjota seuraavia terveyspalveluja ulkomailta hoitoon hakeutuvalle asiakkaalle

 • pitkäaikaishoito ja muut palvelut, joiden tarkoituksena on tukea henkilöä tavanomaisissa päivittäisissä toiminnoissa
 • elinsiirrot
 • rokotteet ja rokotusohjelmat.

Eta-maiden ja Sveitsin terveydenhuollon palveluntuottajat päättävät itsenäisesti, ottavatko ne hoitoon ulkomailta tulevia asiakkaita.

EU- ja Eta-maissa ja Sveitsissä hoito järjestetään kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Kaikkia hoidossa olevia potilaita tulee kohdella hoidon järjestämisen suhteen yhdenvertaisesti.

Hoidon kustannukset

Vastaat yleensä itse hoidon kustannuksista, jos hakeudut hoitoon ulkomaille.

Kela korvaa jälkikäteen toisessa EU- ja Eta-maassa ja Sveitsissä annettua hoitoa samoin perustein kuin yksityisen terveydenhuollon palveluja Suomessa, jos olet varta vasten matkustanut kohdemaahan hoidon saamiseksi. Edellytyksenä on, että hoito kuuluu Suomen terveydenhuollon palveluvalikoimaan.

Jos et halua maksaa itse EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä annettavan hoidon kustannuksia, voit hakea Kelasta hoitoon hakeutumisen ennakkolupaa.

Hoitoon hakeutuminen muihin kuin EU-maihin

Voit hakeutua hoitoon myös muualle kuin EU-maahan, mutta hoitoon pääsy riippuu kohdemaan lainsäädännöstä. Muissa maissa hoidonantajilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta ottaa sinua hoitoon, jos olet matkustanut maahan terveyspalvelujen käyttämistä varten.

Kela ei korvaa hoidosta aiheutuneita kustannuksia silloin, jos olet hakeutunut hoitoon muualle kuin EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin.

Muistilistasi, kun hakeudut käyttämään terveyspalveluja ulkomaille

 • Selvitä itse mahdollisuuksiasi saada tarvitsemaasi hoitoa toisessa maassa ja etsi sopiva hoitopaikka.
 • Sovi hoidonantajan kanssa hoidon saamiseen liittyvistä järjestelyistä.
 • Toimita tarvittavat potilasasiakirjat hoidonantajalle ja käännätä ne tarvittaessa kielelle, jota hoidonantaja ymmärtää. Potilastiedon arkistoon (KanTa) tallennetut tietosi voit tarkistaa Omakanta.fi-palvelusta.
 • Hanki lääkärin lähete, jos hoitopaikka sellaista edellyttää.
 • Maksa itse hoidosta aiheutuvat kustannukset ja mahdolliset muut kustannukset, kuten matkat, lääkkeet, oleskelu, tulkkaus ja saattajan kustannukset.
 • Hae Kelasta korvausta kuuden kuukauden kuluessa maksusta lomakkeella SV 128.
 • Muista, että hoito annetaan kunkin maan kansallisen lainsäädännön ja terveydenhuoltojärjestelmän mukaisesti.
 • Potilasvahinkoihin sovelletaan hoitoa antaneen maan lakisääteistä potilasvakuutusta. Et voi saada Suomesta korvauksia ulkomailla aiheutuneeseen potilasvahinkoon vaan korvausta on haettava hoitoa antaneesta maasta.