Alankomaat

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112.


Äkillinen sairastuminen

Julkisen terveydenhuollon järjestelmään kuuluvien hoitopaikkojen yhteystiedot ja tietoa hoitoon pääsystä saat paikallisista sairauskassoista (zorgverzekeraar).

Alankomaissa saat sairaanhoidon useimmiten maksutta, kun esität eurooppalaisen sairaanhoitokortin. Tällöin sairauskassa korvaa suoraan hoidostasi aiheutuneet kulut palvelun tuottajalle.

Jos kuitenkin jouduit maksamaan hoidosta täyden hinnan, voit Alankomaissa ollessasi hakea korvausta Zilveren Kruis-sairauskassasta. Liitä hakemukseen kopio kuiteista ja eurooppalaisesta sairaanhoitokortistasi. Zilveren Kruisin yhteystiedot ovat seuraavat

Zilveren Kruis
Foreign Law Group
PO Box 650
7300 AR APELDOORN

Zilveren Kruisin infopuhelin on +31 (0) 33 445 68 70 ja sähköposti gbr(at)zilverenkruis.nl. Lisätietoja saat Zilveren Kruisin verkkosivuilta englanniksi.

Sairaanhoidon korvauksista saat tietoa myös kansallisesta terveydenhuollon instituutista (Zorginstituut Nederland). Alankomaiden terveydenhuollosta löytyy englanniksi tietoa terveys-, hyvinvointi- ja urheiluministeriön verkkosivuilta.

Tarjolla on myös yksityisiä terveyspalveluja. Niissä annettua hoitoa ei Alankomaissa korvata, vaan maksat kaikki kulut itse.

Alankomaiden Aruba, Curaçao, Bonaire, Saba, Sint Eustatius ja Sint Maarten eivät kuulu Euroopan unioniin. Näillä alueilla ei voi käyttää eurooppalaista sairaanhoitokorttia.

Lääkäri

Hakeudu yleislääkärille (huisarts), jolla on sopimus Alankomaiden sairausvakuutusjärjestelmän kanssa (useimmilla on sopimus). Näytä vastaanotolla voimassa oleva eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistus, niin hoito on yleensä maksutonta. Erikoislääkärille (specialist) pääset yleislääkärin lähetteellä. Alankomaissa ei ole yleistä käytäntöä sen suhteen, tarvitaanko erikoislääkärin antamaa hoitoa varten yleislääkärin lähete.

Hammaslääkäri

Kaikki hammaslääkärien vastaanotot Alankomaissa ovat yksityisiä ja hammaslääkärin (tandarts) kuluja korvataan lähinnä vain alle 18-vuotiaille. Aikuiset maksavat tavallisesti hoitonsa itse. Ainoastaan suukirurgin tekemistä toimenpiteistä voi saada korvauksia. Tietoa korvauksista saat sairauskassoista.

Lääkkeet

Kun noudat lääkärin Alankomaissa määräämät lääkkeet apteekista (apotheek), esitä reseptin ohessa eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistus. Näin saat korvausta osasta lääkkeitä. Sairauskassat päättävät korvausten tasot. Joistakin lääkkeistä maksat täyden hinnan, toisista osan hinnasta ja jotkut lääkkeet saat maksutta. Alankomaissa on käytössä lääkkeiden viitehintajärjestelmä. Jos lääkkeestä on olemassa erihintaisia rinnakkaisvalmisteita, korvaus pohjautuu lääkeryhmän keskimääräiseen hintaan. Jos valitset keskimääräistä hintaa kalliimman vaihtoehdon, sinun on maksettava lisäkulu itse. Lääkkeet ovat Alankomaissa keskimäärin kalliimpia kuin muualla Euroopassa.

Sairaalahoito

Sairaalahoitoon pääset lääkärin lähetteellä. Lääkärisi hankkii sairauskassasta hoitosuostumuksen, jota varten tarvitaan kopio eurooppalaisesta sairaanhoitokortistasi. Näin saat sairaalahoidon maksutta. Kiireellisissä sairaustapauksissa voit mennä suoraan julkisen sairaalan (ziekenhuis) ensiapuun. Näytä tällöin eurooppalaista sairaanhoitokorttiasi mahdollisimman pian, jotta sairauskassaan voidaan ottaa yhteyttä ja saat hoidon maksutta.

Sairaankuljetus

Hätätilanteissa saat sairaankuljetuksen ambulanssilla tai taksilla ilmaiseksi, jos hoitava lääkäri antaa todistuksen kuljetuksen tarpeellisuudesta. Lääketieteellisistä syistä, kuten tiettyjen sairauksien perusteella, voit saada korvausta pidemmältä matkalta sairaanhoitoon halvimmalla julkisella kulkuneuvolla tai taksilla, jos lääkäri antaa todistuksen. Pyydä matkojen korvauksia varten etukäteen suostumus myös sairauskassasta.

Jos terveydentilasi vuoksi tarvitset erityiskuljetusta kotiinpaluussa Suomeen, maksat kulut kokonaan itse.

Jos joudut maksamaan kaikki kustannukset itse

Jos joudut maksamaan täyden hinnan sellaisesta paikallisen julkisen terveydenhuollon hoidosta, josta olisi kuulunut saada korvaus eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, voit hakea korvauksia jälkikäteen. Korvauksia voit hakea kohdemaan sairausvakuutuslaitoksesta tai Kelasta lomakkeella SV 128.

Hoitoon hakeutuminen

Terveydenhuollon palveluntuottajaa voit etsiä Alankomaiden yhteyspisteen verkkosivuilta.

Hoitopaikkoja on listattu myös seuraaville verkkosivuille:

www.kiesbeter.nl
www.zorgkaartnederland.nl
www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-de-tandartspraktijk (hammaslääkärit)

Osa sivustoista on luettavissa ainoastaan hollannin kielellä.

Hoidon kustannukset

Alankomaiden terveydenhuoltoviranomainen (Nederlandse Zorgautoriteit, NZa) määrittelee hoidon maksimihinnat Alankomaissa. Sairaalahoidon hintoja ei kuitenkaan ole täysin säännelty. On siis mahdollista, että kahdessa eri sairaalassa samasta hoidosta laskutetaan eri summa. Hintatietoja voit tiedustella etukäteen hoitopaikoista ja sairaaloista. Maksimihinnat löytyvät NZa:n verkkosivuilta hollanniksi.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Tietoa hoidon laadusta ja potilasturvallisuudesta löydät Alankomaiden yhteyspisteen verkkosivuilta sekä rijksoverheid-verkkosivuille hollannin kielellä.

Lisätietoa hammashoidon laadusta taa saat allesoverhetgebit-sivustolta.