Amerikan yhdysvallat

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 911.


Sosiaaliturvasopimus

Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välinen sosiaaliturvasopimus koskee kansan- ja perhe-eläkettä. Lähetettyjen työntekijöiden ja muiden tilapäisesti Yhdysvalloissa työskentelevien osalta sopimus koskee myös sairaus- ja vanhempainvakuutusta sekä lapsilisää. Sopimus ei sisällä määräyksiä sairaanhoidon antamisesta, kun suomalainen oleskelee tilapäisesti Yhdysvalloissa.

Terveydenhuolto ja sairaanhoito

Matkustaessasi Yhdysvaltoihin sinun kannattaa hankkia kattava matkavakuutus.

Yhdysvalloissa ei ole kaikkien kansalaisten saatavilla olevaa julkista terveydenhuoltoa. Osittain terveydenhuoltoa sääntelee liittovaltio ja osittain osavaltiot. Suurin osa väestöstä on jonkin terveysvakuutuksen piirissä, mutta osa kokonaan ulkopuolella. Sairaalat ovat lain mukaan velvoitettuja hoitamaan kaikki potilaat hätätapauksissa, mutta akuutin hengenvaaran väistyttyä hoitovelvoite lakkaa. Yhdysvalloissa terveydenhuolto on ilmainen ainoastaan amerikkalaisille eläkeläisille sekä sosiaaliturvatukea saaville.

Matkustaessasi Yhdysvaltoihin on erittäin suositeltavaa, että hankit kattavan matkavakuutuksen sairastumisen tai onnettomuuden varalta. Terveydenhuollon maksut ovat erittäin korkeat. Pelkkä lääkärikäynti tai sairaankuljetus hätätapauksessa voi maksaa useita satoja dollareita. Vakavammassa tapauksessa kustannukset voivat olla tuhansia dollareita. Matkavakuutuksesta huolimatta on usein varauduttava maksamaan lääkärissäkäynti ensin itse, sillä ulkomaisten vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksia ei aina hyväksytä. Joissain tapauksissa on mahdollista sopia sairaalan ja vakuutusyhtiön kanssa laskun maksamisesta suoraan vakuutusyhtiön kautta.

Lähteet: Ulkoasiainministeriö, Suomen suurlähetystö, Washington, D.C.