Australia

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 000.


Sosiaaliturvasopimus

Australian ja Suomen välillä on sosiaaliturvasopimus, joka koskee välttämätöntä sairaanhoitoa. Kun Suomessa asuva henkilö oleskelee tilapäisesti Australiassa, hän voi saada sairauteensa välttämättömän sairaanhoidon joko maksutta tai omavastuumaksun hinnalla. Poikkeuksena tästä ovat opiskelijaviisumilla Australiassa oleskelevat henkilöt, joiden on otettava sairausvakuutus viisumiaan varten.

Lääketieteellisesti välttämätön hoito tarkoittaa sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Voit tarvita tällaista hoitoa akuutin sairastumisen tai onnettomuuden seurauksena. Voit saada hoitoa myös raskauteen, synnytykseen tai krooniseen sairauteen liittyen. Hoidon tarpeen tulee ilmetä oleskelusi aikana.

Sosiaaliturvasopimus ei koske Australian ulkopuolisia alueita Kookossaaria tai Joulusaarta.

Sairaanhoitopalveluja saat esittämällä Suomen passin ja Kela-kortin.

Terveydenhuolto ja sairaanhoito

Australian sairausvakuutuksesta vastaa sosiaaliministeriö Department of Human Services, jonka Medicare-toimistoista voit kysyä miten hoitopalveluja on saatavilla. Sosiaaliministeriön verkkosivuilta löydät alueittain Medicare-toimistojen yhteystiedot. Toimistosta saat myös Medicare-kortin, jota tarvitset hoitoon mennessäsi.

Kun haet korttia, esitä passisi, viisumisi/oleskelulupasi sekä Kela-korttisi. Jos kortti myönnetään, se lähetetään sinulle postitse. Mikäli oleskelusi Australiassa kestää vain lyhyen aikaa, voi olla, ettet saa korttia. Tällöin Medicaren toimisto neuvoo miten menettelet.

Health Direct -sivustolta löydät lisätietoa Australian terveydenhoitopalveluista. Sivustolla on myös hakukone, jolla voit etsiä palveluntarjoajia.

Lääkäri

Voit hakeutua yleislääkärille joko terveyskeskukseen (community health centre) tai yksityisen lääkärin vastaanotolle.

Lääkäri voi laskuttaa hoidosta eri tavoilla. Tavallista on, että lääkäri pyytää sinua näyttämään Medicare-korttisi. Tällöin Medicare korvaa hoitomaksusi suoraan lääkärille ja sinun ei tarvitse maksaa mitään. Myös käynti joillakin julkisilla erikoislääkäreillä on maksutonta.

On myös mahdollista, että lääkäri antaa sinulle laskun. Tällöin hoitoa ei yleensä korvata kokonaan, vaan potilaan maksettavaksi jää omavastuuosuus. Yksityisen lääkärin taksasta Medicare korvaa yleensä 75 prosenttia.

Laskun voit maksaa itse ja hakea osittaista korvausta kuittien perusteella Medicaren toimistosta. Maksettuasi itse laskun, vastaanotolta voidaan myös joissain tapauksissa lähettää elektronisesti korvaushakemus Medicareen, jolloin saat korvauksen myöhemmin pankkitilillesi. Vaihtoehtoisesti voit viedä maksamattoman laskun Medicaren toimistoon. Saat toimistosta lääkärillesi osoitetun shekin, joka kattaa hoitokuluistasi osan. Sinun tulee viedä shekki lääkärillesi ja maksaa hänelle myös omavastuuosuus.

Hammashoidosta ei pääsääntöisesti saa korvausta, lukuun ottamatta tiettyjä hoitoja, jotka kuuluvat Chronic Disease Management -ohjelmaan. Myöskään täydentävistä sairaanhoitopalveluista, kuten fysioterapia tai psykologin palvelut, ei pääsääntöisesti saa korvausta.

Sairaankuljetuksen kustannukset maksat itse.

Lääkkeet

Voit saada lääkkeiden hinnasta osittaisen korvauksen, kun lääkärisi määrää lääkkeet Pharmaceutical Benefits Scheme -järjestelmän mukaisesti. Tällöin maksat lääkkeistäsi  omavastuuosuuden.

Sairaalahoito

Esitä passisi tai Medicare-korttisi sairaalan vastaanotossa. Näin hoito julkisessa sairaalassa päivä- tai vuodeosastolla julkisena potilaana (public patient) on maksutonta.

Huomaa, että Australiassa julkisen sairaalan tiloissa voidaan hoitaa myös yksityispotilaita.

Mikäli haluat hoitoa yksityispotilaana julkisessa tai yksityisessä sairaalassa, voit saada korvausta 75 prosenttia lääkärin tekemistä hoidoista ja tutkimuksista, joille Medicare on määritellyt taksansa. Muista syntyvistä kustannuksista ja maksuista vastaat itse tai yksityisen sairausvakuutuksesi kautta.