Belgia

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112 tai 100.


Äkillinen sairastuminen

Belgiassa on käytäntönä, että maksat sairaanhoitokulut ensin itse ja haet korvausta belgialaiselta sairauskassalta. Kassoja on useita, ja ne korvaavat Belgian kansallisen vakuutuslaitoksen (INAMI-RIZIV) vahvistaman osuuden sairaanhoitokuluista. Lisätietoja saa INAMI-RIZIV:n verkkosivuilta.

Tietoa korvauksista saat belgialaisten sairaus- ja työkyvyttömyyskassojen Caisse Auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité / Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering aluetoimistoista. Voit myös ottaa yhteyttä paikallisten sairauskassojen Mutualité/Ziekenfonds toimistoihin. Yhteystiedot saat esimerkiksi puhelinluettelon keltaisilta sivuilta kohdasta Mutualités/Ziekenfondsen.

Belgiassa käytetään ranskan ja hollannin kieltä. Brysselissä ja Flanderin maakunnan hollanninkielisillä alueilla valtaosa lääkäreistä ja sairaaloiden henkilökunnasta puhuu englantia.

Lääkäri

Hakeudu lääkärille, jolla on sopimus belgialaisen sairauskassan kanssa (médecin conventionné / arts geconventioneerd). Maksa lääkärinkulut ensin itse ja pyydä maksuista virallinen kuitti (ranskaksi/hollanniksi Attestation de Soins Donnés / Getuigschrift voor Verstrekte Hulp).

Maksamistasi kuluista voit hakea korvausta sairauskassasta. Hakemukseen tulee liittää kopio eurooppalaisesta sairaanhoitokortistasi sekä kuitti hoitokuluista. Jos olet rekisteröitynyt sairauskassaan, hakemuksen liitteeksi tulee liittää vakuuttamistietosi sisältävä tarra tai lipuke, joita sairauskassa myöntää rekisteröitymisen yhteydessä. Belgiassa sairauskassa korvaa 60–75 prosenttia hoitokustannuksista. Suuremman korvausprosentin saavat tietyissä tapauksissa muun muassa vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkeläiset.

Belgiassa et tarvitse lähetettä, kun hakeudut erikoislääkärin vastaanotolle. Voit suoraan varata ajan valitsemallesi lääkärille. Ainoastaan sairaalahoitoa varten tarvitset lääkärin lähetteen. Saat kulukorvausta kuitenkin hieman enemmän silloin, kun sinulla on yleislääkärin antama lähete erikoislääkärille. Voit myös hakeutua yksityiselle lääkärille, jolla ei ole hoitosopimusta sairauskassan kanssa. Näistäkin kuluista voit hakea korvausta. Sairauskassa korvaa kuluistasi kiinteän summan, joka on yhtä suuri kuin sopimuslääkäreiden taksa. Tällöin omalle vastuullesi jää omavastuuosuus sekä erotus julkisten ja yksityisten palveluiden välillä. Näin ollen maksuosuus vaihtelee lääkärin hintatason mukaan. Kullekin hoitotoimenpiteelle on oma taksa, ja voit tiedustella sairauskassasta korvausten suuruutta.

Hammaslääkäri

Belgiassa useimmat hammaslääkärit ovat yksityisiä. Jotkut hammaslääkärit hyväksyvät osittaisen maksun kun esität eurooppalaisen sairaanhoitokortin (EHIC). Hammashoidon maksut vaihtelevat suuresti. Isoimmissa kaupungeissa, kuten Brysselissä, on saatavilla myös kansainvälisiä hammaslääkäripalveluja. Ne voivat kuitenkin olla paljon kalliimpia kuin muut hammaslääkäripalvelut.

Hammaslääkärillä korvausmenettely on sama kuin lääkärillä. Alle 18-vuotiaat saavat eurooppalaisella sairaanhoitokortilla hammashoidon ilmaiseksi. Hoitopalvelujen hinnat vaihtelevat riippuen siitä, minkälaisesta hoidosta on kyse sekä missä (esimerkiksi kotona, sairaalassa tai lääkäriasemalla) ja milloin (esimerkiksi illalla tai viikonloppuna) hoito annetaan.

Useat lääkärit ja hammaslääkärit ottavat maksun vastaan ainoastaan käteisellä. Maksutapa kannattaa varmistaa etukäteen.

Lääkkeet

Kun noudat lääkärin Belgiassa määräämät lääkkeet apteekista, maksat ostotilanteessa kulut itse. Varmista, että saat kuitin toimitetuista lääkkeistä ja maksetusta summasta sekä lääkemääräykseesi apteekin leiman. Esitä tarvittaessa eurooppalainen sairaanhoitokorttisi. Korvausta lääkkeistä voi hakea jälkikäteen belgialaisesta sairauskassasta.

Hae korvausta lääkkeistä samaan tapaan kuin lääkärikuluista. Toimita sairauskassaan hakemus, jonka liitteenä on kopio eurooppalaisesta sairaanhoitokortista ja lääkemääräyksestä sekä kuitit lääkekuluista. Mikäli lääkkeellesi on olemassa hinnaltaan edullisempi rinnakkaisvalmiste, kannattaa se valita apteekissa.

Sairaalahoito

Sairaalahoitoon pääsee lääkärin lähetteellä. Ennen sairaalaan menoa ota yhteyttä sairauskassaan ja esitä siellä lähetteen lisäksi eurooppalainen sairaanhoitokorttisi tai sairauskassan myöntämä SIS-kortti sekä henkilötodistus. Näin saat maksusitoumuksen, jonka mukaan kassa korvaa osan hoitosi kustannuksista.

Sairaalahoito Belgiassa ei ole ilmaista. Laitoshoidossa maksettavaksesi jää noin 15 euron päiväkohtainen hoitomaksu. Lisäksi voit joutua maksamaan sisäänottomaksun, lääkkeistä sekä mahdollisista laboratorio- ja kuvantamiskuluista.

Belgiassa on myös käytössä maksukatto vuoden aikana syntyneille sairaanhoitokuluille. Maksukatto määräytyy muun muassa tulojen perusteella.

Kiireellisen hoidon tarpeessa voit hakeutua suoraan sairaalan ensiapuyksikköön.

Jos sinulla ei ennen sairaalahoitoon joutumistasi ollut mahdollisuutta ottaa yhteyttä sairauskassaan, näytä sairaalassa eurooppalainen sairaanhoitokorttisi niin pian kuin mahdollista ja pyydä hankkimaan sairauskassasta maksusitoumus.

Jos mahdollista, sairaalaan kannattaa ottaa mukaan hoitoa koskevien asiakirjojen lisäksi pyyhkeet, saippua, hammasharja ynnä muut henkilökohtaiset tarvikkeet, sillä sairaalat laskuttavat näistä aina erikseen. Kaikkia tarvikkeita ei myöskään aina ole saatavilla. Lisäksi on suositeltavaa, ettei sairaalaan oteta mukaan suurta määrää rahaa tai arvotavaroita, kuten koruja, sillä lukittavia kaappeja ei välttämättä ole.

Sairaankuljetus

Belgiassa sairauskassa voi tietyin ehdoin korvata 50 prosenttia syntyneistä sairaankuljetuskuluista. Kulut koostuvat kiinteästä osasta ja kilometrimäärään perustuvasta osasta. Saat postitse laskun niistä kuluista, joita sairauskassan myöntämä korvaus ei kata.

Jos joudut maksamaan kaikki kustannukset itse

Jos joudut maksamaan täyden hinnan sellaisesta paikallisen julkisen terveydenhuollon hoidosta, josta olisi kuulunut saada korvaus eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, voit hakea korvauksia jälkikäteen. Korvausta voit hakea joko kohdemaan sairausvakuutuslaitoksesta tai Kelasta lomakkeella SV 128.

Hoitoon hakeutuminen

Belgiassa toimivia sairaaloita tai terveydenhuollon palveluntuottajia, kuten lääkäreitä, hammaslääkäreitä ja sairaanhoitajia, voit etsiä seuraavilta verkkosivuilta

Hoidon kustannukset

Sellaisten hoitojen hinnat, jotka kuuluvat Belgiassa pakollisen sairausvakuutuksen piiriin, ovat samansuuruisia kaikissa sairaaloissa. Näiden hoitojen hintoja voit tarkastella Belgian sairausvakuutuslaitoksen verkkosivuilla ranskaksi tai hollanniksi.

Sairaalat ovat velvollisia ilmoittamaan tarjoamiensa hoitojen hinnat verkkosivuillaan, joten ensisijaisesti hintatietoja kannattaa vertailla kunkin sairaalan sivuilla. Jotkut sairaalat myös antavat hoitokustannusten kokonaisarvion etukäteen potilaan pyynnöstä.

Sekä sairaalahoidon että yleis- ja erikoislääkärin antaman hoidon kohdalla hinnoissa voi olla vaihtelua riippuen siitä, asettaako hoitoa antava lääkäri itse hintansa. Lääkärit, jotka ovat hyväksyneet Belgian sairausvakuutuslaitoksen neuvottelemat hinnat, ovat niin sanottuja sopimuslääkäreitä (médecin conventionné / arts geconventioneerd). Näiden lääkärien antama hoito on samanhintaista lääkäristä ja vastaanoton sijainnista riippumatta. Lääkäri voi kuitenkin toimia itsenäisesti sopimuksen ulkopuolella ja määritellä itse antamansa hoidon kustannustason. Belgian sairausvakuutuslaitoksen palveluntuottajahausta voit varmistaa kunkin lääkärin sopimustilanteen.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Belgialaisten terveydenhuollon palvelujen laatu- ja turvallisuustietoja ei ole koottuna tai julkisesti saatavilla.

Jos hakeudut hoitoon belgialaiseen sairaalaan, sinun kannattaa varmistaa, että hoitoa antava sairaala on akkreditoitu. Tilanteen voit tarkistaa Belgian kansanterveysportaalista. Jos sairaala on akkreditoitu, sen toimintaa säännellään ja tarkkaillaan säännöllisesti. Akkreditointi toimii hoidon laadun minimitason takeena. Akkreditoituja sairaaloita kannattaa vertailla sairaaloiden omilla verkkosivuilla. Osa Flanderin alueen sairaaloista on julkistanut tuloksia hoidon laadusta verkkosivuillaan.

Belgian terveydenhuollon tietokeskuksen (Belgian Health Care Knowledge Centre, KCE) raporteista ja julkaisuista voi myös olla apua laatu- ja turvallisuustietojen arvioinnissa.