Espanja ja Kanariansaaret

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112.


Äkillinen sairastuminen

Sairaanhoitopalveluista saa tietoa Espanjan sosiaaliturvalaitoksen (Instituto Nacional de la Seguridad Social) verkkosivuilta, laitoksen paikallistoimistoista tai alueellisista terveystoimistoista (Servicio Regional de Salud). Voit pyytää toimistoista julkiseen järjestelmään kuuluvien terveyskeskusten, lääkäreiden ja sairaaloiden yhteystiedot. Yhteystietoja saat alueittain myösterveys-, sosiaali- ja tasa-arvo asioiden ministeriöstä.

Espanjassa julkinen terveydenhuolto on maksutonta.

Tietyissä osissa Espanjaa, etenkin Manner-Espanjan ulkopuolisilla saarilla, voi olla pitkä matka julkisen järjestelmän hoitopalveluihin.

Lääkäri

Yleislääkärille (médico de familia) tai lastenlääkärille (pediatra) pääsee suoraan, kun hakeudut terveyskeskukseen (centro sanitario tai centro de salud) tai julkiseen järjestelmään kuuluvan lääkärin vastaanotolle (consultorio). Erikoislääkärille pääset yleislääkärin antamalla lähetteellä. Varmista, että sinua hoitava lääkäri kuuluu Espanjan julkiseen terveydenhuoltojärjestelmään (asistencia sanitaria pública tai asistencia del Sistema Nacional de Salud) ja esitä vastaanotolla eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistus. Näin hoito on maksutonta. Kortista on hyvä pitää mukana paperikopiota, jotta voit näyttää vastaanotolla alkuperäisen kortin ja luovuttaa kopion lääkärille. Erikoislääkärille tarvitaan yleensä yleislääkärin lähete. Jos sinulla on Suomessa toimivan lääkärin kirjoittama lähete, varmista etukäteen hoitopaikasta, hyväksytäänkö se.

Huomaa, että joissain terveyskeskuksissa, lääkärillä ja sairaaloissa voi olla vastaanotot myös yksityispotilaille. Julkisen ja yksityisen puolen potilaille on kuitenkin eri vastaanottoajat. Jos sinulta pyydetään maksua, et ole saamassa julkiseen järjestelmään kuuluvaa hoitoa vaan yksityistä hoitoa. Tällöin eurooppalaista sairaanhoitokorttia ei hyväksytä ja hoidosta peritään täysi hinta. Yksityinen hoito on Espanjassa maksettava itse.

Hammaslääkäri

Hammashoitoa ei yleensä ole saatavilla julkisessa terveydenhuoltojärjestelmässä eikä sen kustannuksia korvata. Ainoastaan akuuttia hoitoa edellyttävät toimenpiteet voit saada maksuttomasti julkisessa terveydenhuollossa.

Lääkkeet

Noutaessasi Espanjan julkisen järjestelmän lääkärin määräämiä reseptilääkkeitä apteekista (farmacia), näytä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistus.

Kaikki asiakkaat joutuvat maksamaan osan lääkeostoistaan itse. Jos oleskelet Espanjassa tilapäisesti, maksat lääketieteellisesti välttämättömästä lääkehoidosta 50 prosentin omavastuun näyttämällä eurooppalaista sairaanhoitokorttiasi. Espanjassa pysyvästi asuvat suomalaiseläkkeensaajat maksavat lääkeostosta yleensä 10 prosentin omavastuun.

Lääkkeet voit noutaa mistä tahansa apteekista. Ellei sairaanhoitokortissasi näkyvästä syntymäajasta ilmene, että olet eläkeläinen, sinulta voidaan pyytää lisätodisteita.

Sairaalahoito

Sairaalahoitoon pääset erikoislääkärin antamalla lähetteellä. Kiireellisissä sairaustapauksissa voit kuitenkin mennä myös suoraan päivystävälle klinikalle (ambulatorio) tai sairaalan poliklinikalle (urgencias). Kun esität julkisen järjestelmän sairaalan vastaanotossa lähetteen lisäksi eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi, hoito on maksutonta, mukaan lukien lääkkeet. Muussa tapauksessa sinut rinnastetaan yksityisen puolen potilaisiin ja joudut maksamaan hoidosta.

Ambulanssikuljetus on maksutonta, jos kuljetus on lääketieteellisestä syystä välttämätöntä ja esität eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi.

Jos joudut maksamaan kaikki kustannukset itse

Jos joudut maksamaan täyden hinnan sellaisesta paikallisen julkisen terveydenhuollon hoidosta, josta olisi kuulunut saada korvaus eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, voit hakea korvauksia jälkikäteen. Korvausta voit hakea joko kohdemaan sairausvakuutuslaitoksesta tai Kelasta lomakkeella SV 128.

Hoitoon hakeutuminen

Espanjan terveys-, sosiaali- ja tasa-arvo asioiden ministeriön verkkosivuilla on , josta voit hakea julkista tai yksityistä sairaalaa. Hakupalvelu on espanjankielinen ja toimii ensisijaisesti maantieteellisen alueen perusteella.

Terveydenhuoltopalveluiden yleisrekisteristä (REGCESS) voit hakea tietoa Espanjassa toimivista julkisista ja yksityisistä terveydenhuollon palveluntuottajista ja heidän tarjoamistaan palveluista. Rekisterissä on sairaaloita, klinikoita ja muita hoitolaitoksia, lääkäriasemia sekä esimerkiksi optikko- ja apteekkipalveluita. Hakukriteerit voit määritellä englanniksi tai espanjaksi. Hoitopaikkojen tiedot ovat pääosin espanjaksi.

Lisätietoa terveydenhuollon palvelutarjonnasta löydät Espanjan terveys-, sosiaali- ja tasa-arvo asioiden ministeriön verkkosivuilta. Kaikilla Espanjan maakunnilla on myös omat verkkosivustot koskien alueellisia terveydenhuoltopalveluita. Jotkut maakunnat ovat listanneet sivuilleen (katso linkkilista sivun lopussa) ja tietoja esimerkiksi hoitojonoista. Esimerkiksi Madridin maakunnan sivuilla on listat maakunnan sairaaloista ja lääkäriasemista.

Espanjan terveys-, sosiaali- ja tasa-arvo asioiden ministeriön verkkosivuilla on myös , jotka voivat olla avuksi, jos etsit hoitoa tiettyyn sairauteen.

Hoitoon liittyvät käytännöt

Erikoislääkärille tarvitaan yleislääkärin lähete. Jos sinulla on Suomessa toimivan lääkärin kirjoittama lähete, varmista etukäteen hoitopaikasta hyväksytäänkö se.

Hoidon kustannukset

Maakuntien viranomaiset julkaisevat usein alueellaan annettavan julkisen terveydenhuollon hintatietoja verkkosivuillaan. Voit myös olla suoraan yhteydessä valitsemaasi hoitopaikkaan ja tiedustella hoidon kustannuksia. Yksityisten sairaaloiden ja lääkäriasemien palveluhinnasto on yleensä katsottavissa kunkin hoitopaikan verkkosivuilla.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Maakuntien viranomaiset valvovat alueellaan annettavien terveydenhuoltopalvelujen laatua ja turvallisuutta. Lisätietojen saamiseksi voit olla yhteydessä sen alueen viranomaisiin, jossa hoitopaikkasi sijaitsee.