Irlanti

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112 tai 999.


Äkillinen sairastuminen

Health Service Executive – HSE vastaa Irlannin julkista sairausvakuutusta ja terveydenhuoltoa koskeviin kysymyksiin infonumerossa 1850 24 1850 (Irlannista soitettaessa) maanantaista lauantaihin klo 8-20. HSE:n verkkosivuilla on palvelu, jossa voit kartan avulla etsiä paikallisten yleislääkäreiden, terveyskeskusten, sairaaloiden, hammaslääkäreiden ja apteekkien yhteystietoja.

Lääkäri

Hakeudu yleislääkärille (general practitioner, GP), jolla on sopimus Primary Care Reimbursement Servicen (PCRS) kanssa (useimmilla lääkäreillä on). Lisätietoja ja yleislääkäreiden yhteystiedot saat joko yllä mainitusta karttapalvelusta tai paikallisista terveystoimistoista (Local Health Offices). Yleislääkäreillä on tietyt vastaanottoajat, jotka vaihtelevat lääkäreittäin. Jos tarvitset hoitoa vastaanottoajan ulkopuolella, saat alueellasi päivystävän lääkärin yhteystiedot esimerkiksi lääkäreiden puhelinvastaajien tiedotteesta. Päivystäviä lääkäreitä löytyy myös HSE:n verkkosivuilta kohdasta ”Out of Hours Services”.

Vastaanotolla voit vielä varmistaa lääkäriltä, kuuluuko hän PCRS-järjestelmään ja ilmoittaa, että haluaisit hoitoa EU-säädösten mukaan. Näytä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistus. Hoito on näin maksutonta.

Erikoislääkärille pääset yleislääkärin lähetteellä. Jos yleislääkäri kirjoittaa lähetteen, kerro että haluat saada erikoislääkärin hoitoa julkisen terveydenhuollon potilaana. Tällöin hoito on maksutonta.

Irlannissa monilla erikoislääkäreillä on sekä yksityisen että julkisen puolen potilaita. Voit mennä yksityispotilaana erikoislääkärille ilman yleislääkärin lähetettä, mutta hoito on silloin maksettava itse.

Voit saada myös tiettyjä kuuloon ja näköön liittyviä välttämättömiä terveyspalveluja maksutta eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Lisätietoja näistä palveluista saat paikallisesta Health Officesta.

Hammaslääkäri

Kiireellistä hammashoitoa kivun lievittämiseksi tai hammasproteesin korjaamiseksi saat paikallisen Health Officen PCRS-sopimushammaslääkäreiden vastaanotolla. Muuta välttämättömästä syystä tarvittavaa hoitoa saat myös Health Officen hammasklinikalta. Esitä hoitoon mennessäsi eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistus. Kiireellisissä tapauksissa kannattaa varmistaa etukäteen, että valitsemassasi hammaslääkärissä saa hoitoa EU-säädösten mukaan. Paikallisesta Health Officesta tai terveyskeskuksesta voit kysyä sopimushammaslääkäreiden ja -klinikoiden yhteystietoja.

Lääkkeet

Jos PCRS:n sopimuslääkäri määrää sinulle reseptilääkkeitä erityislomakkeella, saat lääkkeen apteekista (pharmacy tai chemist’s shop) maksutta. Kaikkia lääkkeitä ei kuitenkaan saa ilmaiseksi.

Sairaalahoito

Sairaalahoitoon pääset PCRS-järjestelmään kuuluvan yleis- tai erikoislääkärin lähetteellä. Tällöin avo- tai laitoshoito sairaalassa julkisen puolen potilaana on maksutonta. Mikäli sinua hoidetaan yksityisen tai osaksi yksityisen puolen potilaana, hoito on maksullista. Jos tarvitset kiireellisesti sairaalahoitoa, voit mennä julkisen sairaalan ensiapuyksikköön (Accident and Emergency unit). Kun näytät eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi, saat hoidon maksutta.

Ambulanssikuljetus hätätapauksien yhteydessä on ilmaista.

Jos joudut maksamaan kaikki kustannukset itse

Jos joudut maksamaan täyden hinnan sellaisesta paikallisen julkisen terveydenhuollon hoidosta, josta olisi kuulunut saada korvaus eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, voit hakea korvauksia jälkikäteen. Korvausta voit hakea joko kohdemaan sairausvakuutuslaitoksesta tai Kelasta lomakkeella SV 128.

Hoitoon hakeutuminen

Kattavaa listaa Irlannissa toimivista terveydenhuollon palveluntuottajista ei toistaiseksi ole saatavilla.

Irlannissa on 48 julkista sairaalaa ja 21 yksityistä sairaalaa. Julkisten sairaaloiden hoitojonot ovat yleensä pitkiä. Hoidon saaminen on nopeampaa yksityisissä sairaaloissa. Yksityiset sairaalat kuuluvat Independent Hospitals -yhdistykseen, ja niiden tiedot löytyvät osoitteesta www.independenthospitals.ie.

Hoitopaikkojen yhteystietoja löytyy myös Irlannin yhteyspisteen sivuilta.

Hoitoon liittyvät käytännöt ja kustannukset

Irlannissa hoitoon oton kriteerinä on asianmukainen lähete. Jos hakeudut Irlantiin sairaanhoidon toimenpiteeseen, pyydä lähete joko Suomessa tai Irlannissa toimivalta erikoislääkäriltä. Suomessa kirjoitetun lähetteen tulee olla englanninkielinen. Yleislääkäri voi antaa lähetteen ainoastaan erikoislääkärin konsultaatioon. Toimenpiteitä ja sairaalassa tapahtuvaa hoitoa varten vaaditaan aina erikoislääkärin lähete.

Kun hakeudut hoitoon Irlantiin, ota mukaasi myös kaikki hoitosi kannalta olennaiset potilasasiakirjat, kuten hoitokertomukset, tiedot käyttämistäsi lääkkeistä ja tutkimustulokset.

Julkisten sairaaloiden hintatiedot löytyvät HSE:n verkkosivuilta.

Yksityisten sairaaloiden ja lääkäripalveluiden hinnat vaihtelevat. Alustavan kustannusarvion saamiseksi kannattaa tiedustella hintatietoja suoraan hoitoa antavalta taholta.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Irlannissa ei ole käytössä yhtenäisiä laatu- ja potilasturvallisuuskriteerejä, eivätkä terveydenhuollon palveluntuottajat tarvitse lupaa toiminnan harjoittamiseen. Hoitopaikan tietoihin on hyvä perehtyä huolellisesti hoitopaikan verkkosivuilla. Tarvittaessa voit pyytää apua Irlannin kansalliselta yhteyspisteeltä.