Islanti

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112.


Äkillinen sairastuminen

Hätätilanteissa voit myös mennä suoraan sairaalan (sjúkrahús) ensiapuyksikköön. Näytä henkilötodistuksesi, niin saat hoidon omavastuumaksun hinnalla.

Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat eivät Pohjoismaissa liikkuessaan tarvitse eurooppalaista sairaanhoitokorttia. Siksi Islannissa hoitoon mennessä yleensä riittää, että näytät henkilötodistuksesi. Henkilötodistus voi olla esimerkiksi passi, poliisin myöntämä henkilökortti tai ajokortti.

Lääkäri

Yleislääkärille pääset menemällä terveyskeskukseen (heilsugæslustöð) sen aukioloaikoina, pääsääntöisesti arkisin klo 8–16. Reykjavikin alueen terveyskeskusten yhteystiedot näet Heilsugæslan verkkosivuilta. Terveyskeskusten vastaanottoaikojen ulkopuolella voit soittaa tai mennä vastaanotolle Reykjavikissa sijaitsevaan Læknavaktin-nimiseen päivystävään terveyskeskukseen. Læknavaktinin puhelinnumero on Islannista soitettaessa 1770. Lääkärit tekevät myös kotikäyntejä, mutta tällöin maksut ovat suuremmat. Useimmilla Islannin alueilla on lisäksi lääkäri- tai hoitajapäivystys, jos tarvitset hoitoa virka-ajan ulkopuolella.

Erikoislääkärin (sérfræðilæknir) vastaanotolle pääset suoraan terveyskeskuksessa.

Kuvantamistutkimuksista, esimerkiksi röntgen, maksetaan erilliset lisämaksut.

Terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen hinnat 1.1.2013 alkaen ovat seuraavat

  • Käynti yleislääkärin vastaanotolla terveyskeskuksessa arkisin klo 8–16 välillä 1 000 ISK
  • Käynti yleislääkärin vastaanotolla terveyskeskuksessa muina aikoina 2 600 ISK
  • Käynti erikoislääkärin vastaanotolla 4 500 ISK, jonka lisäksi 40 prosenttia lisäkustannuksista (esimerkiksi jatkotutkimukset)
  • Käynti sairaalan ensiavussa 5 600 ISK
  • Röntgentutkimukset 2 400 ISK, jonka lisäksi 40 prosenttia lisäkustannuksista
  • Laboratoriotutkimukset 1 900 ISK

Eläkeläisille ja muille alennuksiin oikeutetuille ryhmille, kuten vammaisille, omavastuumaksut ovat alhaisemmat. Alle 18-vuotiaat saavat hoidon kokonaan maksutta. Islannissa on lisäksi käytössä maksukatto kohtuuttomien korkeiksi koituvien sairaanhoitokulujen varalle. Tarkempia tietoja saat Islannin sairausvakuutuslaitoksesta.

Jos olet toiminut annettujen ohjeiden mukaan ja sinulta on tästä huolimatta laskutettu omavastuumaksua korkeampi hinta, voit hakea korvausta tositteiden perusteella Islannin sairausvakuutuslaitoksen pääkonttorista Reykjavikista. Voit myös hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Hammaslääkäri

Hammaslääkärin (tannlæknir) kustannuksista aikuiset eivät saa korvauksia, vaan hoito on Islannissa maksettava itse. Alle 18-vuotiaat, yli 66-vuotiaat sekä vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkeläiset voivat saada hammashoitonsa kuluista osittaisen korvauksen. Hammaslääkärillä kulut tulee maksaa ensin itse. Kuittien, henkilötodistuksen ja mahdollisen eläkeläistodistuksen perusteella voit hakea korvausta Islannin sairausvakuutuslaitoksen toimistosta tai jälkikäteen Kelasta.

Hammashätätapauksia varten on oma hätänumero, 575 0505 (Islannista soitettaessa).

Lääkkeet

Kun noudat lääkärin määräämiä lääkkeitä apteekista (apótek), esitä reseptin ohella henkilötodistuksesi. Näin saat korvausta, joka vähennetään lääkkeittesi hinnasta suoraan apteekissa. Kustakin lääkkeestä saatava korvaus vaihtelee Islannin terveysministeriön säännösten mukaan 0–100 prosenttia. Saatat siten saada lääkkeen osittain alennettuun hintaan tai maksaa koko hinnan itse.

Sairaalahoito

Sairaalahoitoon pääsee yleensä vain lääkärin lähetteellä. Kiireellisen hoidon tarpeessa potilas voidaan kuitenkin ottaa suoraan hätäpäivystysvuorossa olevaan sairaalaan. Sairaalahoito on yleensä maksutonta, kun esität henkilötodistuksesi. Ainoastaan avohoidosta peritään maksu. Tätä maksua ei korvata Islannissa, mutta voit hakea korvausta Kelasta palattuasi Suomeen.

Ambulanssikuljetuksesta maksat kiinteän omavastuumaksun, kun esität henkilötodistuksesi. Maksua ei korvata Islannissa, mutta voit hakea korvausta Kelasta palattuasi Suomeen.

Kotiinpaluu Suomeen (erityistä Pohjoismaissa)

Jos sairastumisesi vuoksi joudut kotiinpaluussa Suomeen käyttämään kalliimpaa matkustustapaa (esim. jokin erityiskuljetus) kuin olisit normaalisti käyttänyt, olet oikeutettu saamaan korvausta Islannista. Korvaus kattaa matkakuluistasi sen lisäosuuden, jonka kalliimpi matkustustapa aiheutti. Maksat siis itse paluumatkasta saman verran kuin olisit muutoin (terveenä ollessasi) normaalilla matkustustavalla maksanut.

Korvauksen edellytyksenä on, että ennen kotimatkaa sinulle kirjoitetaan Islannissa lääkärintodistus, josta käy ilmi kalliimman matkustustavan tarpeellisuus.

Jos joudut maksamaan kaikki kustannukset itse

Jos joudut maksamaan täyden hinnan sellaisesta paikallisen julkisen terveydenhuollon hoidosta, josta olisi kuulunut saada korvaus eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, voit hakea korvauksia jälkikäteen. Korvausta voit hakea joko kohdemaan sairausvakuutuslaitoksesta tai Kelasta lomakkeella SV 128.