Italia

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112 tai 118.


Äkillinen sairastuminen

Italiassa julkiset terveyden- ja sairaanhoitopalvelut on hallinnoitu alueellisesti, joten maan sisällä voi esiintyä eroja esimerkiksi hinnoissa. Pääsääntöisesti terveydenhuolto ja sairaanhoito ovat kuitenkin maksuttomia.

Voit kysyä sairaanhoidosta alueellasi paikalliselta terveysviranomaiselta Azienda Sanitaria Locale (ASL). ASL:n yhteystiedot saat esimerkiksi puhelinluettelosta, hotellin vastaanotosta, apteekista tai verkkosivulta.

Lisätietoa terveyden- ja sairaanhoidosta voit lukea englanniksi Italian terveysministeriön verkkosivuilta.

Lääkäri

Yleislääkärin vastaanotolle pääset hakeutumalla julkisen terveydenhuoltojärjestelmän terveyskeskukseen. Voit myös mennä yleislääkärille (medico di medicina generale), jolla on sopimus kansalliseen terveysjärjestelmään (Servizio Sanitario Nazionale, SSN) kuulumisesta. Listan tällaisista lääkäreistä alueellasi saat esimerkiksi paikalliselta terveysviranomaiselta, ASL:lta. Iltaisin ja viikonloppuisin kiireellistä hoitoa saa päivystyspalvelusta (Guardia Medica).

Näytä vastaanotolla eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Näin saat useimmilla alueilla hoidon maksutta.

Erikoislääkärille pääset yleislääkärin lähetteellä. Asia on hyvä varmistaa etukäteen erikoislääkärin vastaanotosta. Voit myös tiedustella, hyväksytäänkö hoitopaikassa Suomessa toimivan lääkärin kirjoittama lähete. Yksityisillä sairaaloilla voi olla vaihtelevia käytäntöjä lähetteiden suhteen. Jotta saat hoidon omavastuun hinnalla, erikoislääkärin tulee olla ASL:n hyväksymä. Erikoislääkärikäynnistä ja laboratoriokokeista maksat omavastuumaksun, joka voi vaihdella paikallisesti. Jotkut erityisryhmät, esimerkiksi alle 6-vuotiaat lapset, voivat saada hoidon ilmaiseksi.

Jos toimit ohjeiden mukaan ja jouduit maksamaan kansallisen terveysjärjestelmään kuuluvassa hoitopaikassa täyden hinnan, säästä kaikki maksutositteet. Voit hakea korvausta jälkikäteen oleskelupaikkasi ASL:n toimistosta.

Hammaslääkäri

Julkisia hammaslääkäripalveluja on Italiassa tarjolla hyvin rajallisesti ja yksityisten palvelujen käyttö on hyvin yleistä. Joissakin SSN:n sairaaloissa ja ASL:n ylläpitämissä terveyskeskuksissa on hammaslääkäripalveluja, mutta ne ovat harvinaisia, ja hoitoon pääsy edellyttää yleensä lääkärin lähetettä. Voit kysyä hoitomahdollisuuksista ASL:n toimipaikasta.

Lääkkeet

Saat korvausta kansalliseen terveysjärjestelmään kuuluvan lääkärin määräämistä reseptilääkkeistä, kun näytät apteekissa (farmacia) eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksen. Lääkkeet on jaettu kolmeen luokkaan sairauden vakavuuden perusteella. Vakavimpien sairauksien hoitoon tarkoitetut lääkkeet ovat maksuttomia. Lievempien sairauksien lääkkeistä korvataan tietty osuus, joka saattaa vaihdella alueittain. Joillekin erityisryhmille, kuten alle 6-vuotiaille lapsille, nämäkin lääkkeet voivat olla ilmaisia. Jos lääke ei kuulu Italian kansallisen terveysjärjestelmän korvauslistalle, maksat lääkkeen kokonaan itse.

Sairaalahoito

Sairaalahoitoon pääset yleensä lääkärin lähetteellä. Kiireellisen hoidon tarpeessa voit mennä suoraan julkisen sairaalan (ospedale pubblico) päivystyspoliklinikalle (pronto soccorso). Voit myös mennä yksityiseen sairaalaan (casa di cura tai clinica), jos sairaalalla on SSN-sopimus. Laitoshoito on maksutonta, kun näytät eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Ensiapuhoidosta voidaan periä omavastuumaksu. Jos haluat sairaalassa käyttöösi oman yksityishuoneen tai muita erityismukavuuksia, maksat näistä erilliset lisämaksut.

Ambulanssikuljetus on yleensä ilmaista eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltijoille. Kuljetuksesta voit kuitenkin joskus joutua maksamaan omavastuumaksun. Maksun suuruus vaihtelee paikallisesti.

Jos joudut maksamaan kaikki kustannukset itse

Jos joudut maksamaan täyden hinnan sellaisesta paikallisen julkisen terveydenhuollon hoidosta, josta olisi kuulunut saada korvaus eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, voit hakea korvauksia jälkikäteen. Korvausta voit hakea joko kohdemaan sairausvakuutuslaitoksesta tai Kelasta lomakkeella SV 128.

Hoitoon hakeutuminen

Italiassa toimivista terveydenhuollon palveluntuottajista ei ole verkossa virallista listausta tai hakukonetta. Englantia puhuvaa lääkäriä voit hakea alueittain esimerkiksi Yhdysvaltain Italian suurlähetystön verkkosivuilta. Yksityisiä sairaaloita ja klinikoita voit hakea alueittain ja erikoisaloittain italiankielisestä Medico Facile -verkkopalvelusta tai Italian keltaisten sivujen verkkoversiosta.

Tarvittaessa voit pyytää apua Italian yhteyspisteeltä sopivan hoitopaikan löytämiseksi.

Hoidon kustannukset

Yksityisessä sairaalassa hoito on kalliimpaa kuin julkisissa sairaaloissa. Osa julkisen sektorin lääkäreistä pitää myös yksityisvastaanottoa virka-ajan ulkopuolella. Yksityisvastaanotoilla jonot ovat lyhyempiä, mutta kustannukset ovat korkeampia. Voit tiedustella hoidon kustannuksia suoraan hoitopaikasta.

Huomioi, että yksityiset sairaalat ja hoitolaitokset edellyttävät usein maksun suorittamista heti hoidon päätteeksi. Jos haluat maksaa hoidostasi laskulla, varmista etukäteen onko tämä mahdollista.

Ota huomioon myös, että jotkut yksityiset sairaalat ovat ns. akkreditoituja sairaaloita. Tämä merkitsee sitä, että sairaala saattaa antaa suorakorvattua hoitoa Italiassa vakuutetuille potilaille. Tällaisessa sairaalassa itse hoidostaan maksavan potilaan kustannukset ovat yleensä korkeammat.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Jos olet tyytymätön Italiassa saamaasi hoitoon, voit olla yhteydessä Italian yhteyspisteeseen. Yhteyspiste neuvoo ulkomaista potilasta valitusmenettelyissä ja mahdollisissa oikeusprosesseissa.