Itävalta

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112 tai 144.


Äkillinen sairastuminen

Sairaanhoidosta saat tietoa Itävallan sosiaalivakuutuslaitokselta, jonka verkkosivuilla on myös englanninkielinen neuvontapalvelu. Paljon hyödyllistä tietoa terveyden- ja sairaanhoidosta Itävallassa löytyy myös Itävallan terveysportaalista saksaksi ja englanniksi.

Lääkäri

Hakeudu lääkärille (Vertragsarzt), jolla on sopimus alueellisen itävaltalaisen sairauskassan (Gebietskrankenkasse) kanssa. Lääkäreiden yhteystietoja löydät yllä mainitun neuvontapalvelun avulla. Tällaisen lääkärin tai hammaslääkärin nimen yhteydessä on usein maininta Kassenarzt (sopimuslääkäri) tai Alle Kassen (kaikki sairauskassat), mikä ilmaisee hänen kuuluvan julkisen sairaanhoidon piiriin.

Esitä vastaanotolla eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Tällöin sinun tulisi saada hoito maksutta tai korkeintaan hoidon omavastuumaksun hinnalla, koska paikallinen sairauskassa korvaa kulusi suoraan hoitopaikalle.

Jos menet yksityiselle lääkärille, jolla ei ole sopimusta sairauskassan kanssa, maksat hoidon lääkärin luona itse. Voit kuitenkin jälkikäteen saada hoitokulusi osittain korvattua. Säästä kuitit ja hae korvausta joko kohdemaan sairausvakuutuslaitoksesta tai Kelasta jälkikäteen.

Hammaslääkäri

Julkisen terveydenhuollon piiriin kuuluu vain rajallinen määrä hammashoitopalveluja. Hammaslääkärikuluja korvataan välttämättömän hoidon tapauksissa. Hakeudu hammaslääkäriin (Zahnarzt), jolla on sairausvakuutussopimus. Näytä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Tällöin saat tietyt hoitotoimenpiteet joko osittain alennettuun hintaan tai maksutta. Voit mennä myös yksityiselle hammaslääkärille, mutta tällöin maksat hoidon vastaanotolla ensin itse. Tositteiden perusteella voit hakea korvausta jälkikäteen paikallisesta sairauskassasta samalla tavalla ja samoin perustein kuin yleislääkärillä käynnistä. Yksityislääkärin hoidossa omalle vastuullesi jäävä maksuosuus riippuu valitsemasi lääkärin hintatasosta.

Lääkkeet

Lääkäri, jolla on sairausvakuutussopimus, määrää sinulle lääkkeet korvaukseen oikeuttavalla reseptillä (Kassenrezept). Kun menet noutamaan reseptilääkkeitäsi apteekista, näytä määräyksen ohella eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Saat lääkkeet kiinteään hintaan eli maksat jokaisesta lääkkeestä omavastuuosuuden 5,70 euroa (vuonna 2016). Jos lääkkeen alkuperäinen hinta on pienempi kuin 5,70 euroa, maksat alkuperäisen hinnan verran.

Jos sinulla on yksityislääkärin määräämä resepti (Privatrezept), saatat saada sen hyväksytettyä korvauksiin oikeuttavaksi reseptiksi (Kassenrezept) joko apteekissa tai alueellisessa sairauskassassa lääkkeestä riippuen. Yksityislääkärin reseptillä noutamasi lääkkeet maksat apteekissa aina kokonaan itse. Säästä kuitenkin kaikki apteekista saamasi tositteet. Niiden perusteella voit mahdollisesti saada osittaista korvausta paikallisesta sairauskassasta.

Sairaalahoito

Sairaalahoitoon pääset yleis- tai erikoislääkärin antamalla lähetteellä (Überweisungsschein).

Jos lääkäri päättää lähettää sinut sairaalahoitoon, saat häneltä maksutositteen, joka oikeuttaa hoitoon omavastuumaksun hinnalla. Lääkäri neuvoo sinut julkiseen sairaalaan, jolla on sopimus Landesgesundheitsfonds-kassan kanssa. Tällöin maksat sairaalassa yleisessä maksuluokassa (die allgemeine Gebührenklasse) noin 11,60–19,40 euroa vuorokaudelta korkeintaan 28 päivän ajan yhtä kalenterivuotta kohden. Omavastuumaksun suuruus vaihtelee hieman Itävallan osavaltioiden välillä.

Hätätilanteessa voit mennä suoraan julkisen sairaalan ensiapuyksikköön. Näytä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi, ja pyydä varmistamaan sairauskassasta, että (yleistasoisen) sairaalahoitosi kulut katetaan.

Itävallassa on myös yksityisiä sairaaloita. Jos oma-aloitteisesti hakeudut hoitoon yksityissairaalaan tai sinut esimerkiksi hätätilanteessa toimitetaan sellaiseen, maksat hoitokulut ensin itse.

Ambulanssikuljetus hätätapauksissa on yleensä maksutonta, lukuun ottamatta vuoristoalueiden matkakohteissa tarvittavaa potilaskuljetusta silloin kun on kyse vapaa-ajanvietossa tai urheilussa sattuneista tapaturmista. Tällaisessa tilanteessa potilas vastaa yleensä itse kuljetuskustannuksista.

Jos joudut maksamaan kaikki kustannukset itse

Jos joudut maksamaan täyden hinnan sellaisesta paikallisen julkisen terveydenhuollon hoidosta, josta olisi kuulunut saada korvaus eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, voit hakea korvauksia jälkikäteen. Korvausta voit hakea joko kohdemaan sairausvakuutuslaitoksesta tai Kelasta lomakkeella SV 128.

Hoitoon hakeutuminen

Itävallassa toimivaa terveydenhuollon palveluntuottajaa voit etsiä seuraavista hakupalveluista

  • Service Suche -palveluntuottajahaku, jossa listataan alueittain kaikki Itävallan lääkärit, apteekit, hammaslääkärit, sairaalat, kuntoutuslaitokset ja muut terveydenhuollon palveluntuottajat
  • Spitalskompass -sairaalahaku, jossa on tietoa kaikista Itävallan julkisista ja yksityisistä sairaaloista (yhteystiedot, tiedot ambulanssipalveluista, tiedot suoritettujen hoitojen ja toimenpiteiden määristä ja niin edelleen)
  • Rehakompass -kuntoutuspalveluiden haku.

Suurin osa hakupalveluista on saksankielisiä. Itävallan kansalliselta yhteyspisteeltä voit tarvittaessa pyytää apua hoitopaikan etsimisessä tai saksankielisen tiedon tulkinnassa.

Hoitoon liittyvät käytännöt

Itävallassa on vaihtelevia käytäntöjä hoitoon hakeutumisen suhteen. Usein sairaaloiden avohoitoyksiköt ottavat vastaan potilaita ilman lääkärin lähetettä. Viime vuosina lähetettä on kuitenkin useammin edellytetty sairaalaan saavuttaessa. Sama koskee erikoislääkärin vastaanottoa. Käytäntö on hyvä varmistaa etukäteen hoitoa antavalta taholta.

Hoidon kustannukset

Yksityiset terveydenhuollon palveluntuottajat asettavat omat hintansa. Hintavertailutaulukkoa ei ole saatavilla, joten hoidon hintaa kannattaa tiedustella suoraan hoitopaikasta. Myös sairaalahoidon hintoja voit tiedustella suoraan sairaaloilta.

Käytännöt vaihtelevat sen suhteen, miten hoidon kustannukset laskutetaan. Sairaaloissa, jotka saavat julkista rahoitusta, ulkomaisia potilaita hoidetaan vain välitöntä maksua vastaan. Maksu tulee suorittaa ennen hoidon saamista käteisellä tai luottokortilla. Yksityiset sairaalat ja muut hoitoa antavat tahot saattavat toimia eri tavoin, ja usein maksun voi suorittaa jälkikäteen laskulla. Maksukäytäntö kannattaa varmistaa hoitopaikasta etukäteen.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Itävallan terveysministeriö jakaa tietoa maassa annettavan sairaalahoidon laatustandardeista. Ministeriön verkkosivuille on listattu lakisääteiset laatustandardit ja muuta hoidon laadun varmistamista koskevaa tietoa saksaksi. Standardit koskevat kaikkia terveydenhuollon palveluntuottajia, ja palveluntuottajat ovat potilaan tai muun tahon pyynnöstä myös velvollisia osoittamaan täyttävänsä kyseiset standardit.

Tarkempaa tietoa yksittäisistä ammatinharjoittajista löydät Itävallan lääkäriliiton (Österreichische Ärztekammer) sivuilta saksaksi.