Kroatia

Hätätilanteessa saat apua soittamalla 112. Hätäkeskustyöntekijät puhuvat englantia ja osa saksaa.


Äkillinen sairastuminen

Tavallisesti sairaanhoitopalvelut tarjoaa yksityisyritys, jolla on sopimus julkisen terveydenhuollon kanssa. Isommilla paikkakunnilla turistit ohjataan useimmiten terveyskeskukseen (dom zdravlja). Jokaisessa kunnassa on oma terveyskeskus, joka tarjoaa perusterveydenhuoltoa. Tarvittaessa turistit ohjataan lähimpään sairaalaan (bolnica) isoimmissa kaupungeissa. Eurooppalaista sairaanhoitokorttia esittämällä tulisi sinun saada hoitoa omavastuumaksulla (10 kroatian kunaa eli noin 1,33 euroa).

Turisteille suunnattua sairaanhoitoa sesonkiaikana kutsutaan nimellä ”turistička ambulanta”. Toistaiseksi ” turistička ambulanta”:lla ei ole sopimusta paikallisen sairauskassan kanssa, mistä johtuen maksat itse siellä saadusta hoidosta.

Lääkäri

Kaikilla turistialueilla on englantia puhuvia lääkäreitä ja apteekkareita.
Valitse lääkäri tai hammaslääkäri, jolla on sopimus Kroatian sairausvakuutuslaitoksen (HZZO, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje) kanssa. Esitä vastaanotolla eurooppalainen sairaanhoitokorttisi.

Lääkärin hoito on maksutonta. Hammastapauksissa kiireellinen hoito on maksutonta. Käynnistä veloitetaan kuitenkin aina 10 Kroatian kunan asiakasmaksu.

Sairaalahoito

Sairaaloita ja erikoistuneita sairaaloita on kaikissa suuremmissa kaupungeissa, ja pienempiä klinikoita sijaitsee ympäri maata.

Sairaalahoitoon tarvitaan yleislääkärin lähete. Sairausvakuutus korvaa hoidon, jos sairaalalla on sopimus HZZO:n kanssa. Sairaala-ajasta veloitetaan 20 % osuus annetun hoidon hinnasta. Sairaalalaskun enimmäismäärä on 2 000 kunaa (noin 266 euroa). Esitä sairaalassa eurooppalainen sairaanhoitokorttisi.

Lääkkeet

Yleislääkärin kirjoittamalla reseptillä saat lääkkeitä apteekeista (farmacija), joilla on sopimus HZZO:n kanssa (kaikilla reseptilääkkeitä toimittavilla apteekeilla on sopimus HZZO:n kanssa). Apteekkeja on eniten sellaisilla paikkakunnilla, joilla on terveysasema.

Lääkkeistä veloitetaan 10 kunan reseptikohtainen maksu.

Apteekkien aukioloajat vaihtelevat. Esimerkiksi Dubrovnikissa apteekit ovat avoinna maanantaista perjantaihin klo 7–20 ja lauantaina klo 8–14. Joissakin turistikohteissa apteekit ovat auki myös sunnuntaisin. Päivystävän apteekin osoite on usein apteekkien ovissa.

Ambulanssikuljetus on hätätilanteissa maksuton.

Jos joudut maksamaan kaikki kustannukset itse

Jos joudut maksamaan täyden hinnan sellaisesta paikallisen julkisen terveydenhuollon hoidosta, josta olisi kuulunut saada korvaus eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, voit hakea korvauksia jälkikäteen. Korvausta voit hakea joko kohdemaan sairausvakuutuslaitoksesta tai Kelasta lomakkeella SV 128.

Hoitoon hakeutuminen

Kroatian yhteyspisteen sivuilla on lista kaikista terveydenhuollon palveluntuottajista, jotka ovat osa Kroatian julkista terveydenhuoltojärjestelmää ja toimivat yhteistyössä maan sairausvakuutuslaitoksen kanssa.

Listalla eivät ole mukana sellaiset terveydenhuollon palveluntuottajat, joilla ei ole sopimusta Kroatian sairausvakuutuslaitoksen kanssa. Kroatia ei myöskään ylläpidä listaa palveluntuottajista, jotka tarjoavat palveluja ensisijaisesti ulkomaalaisille potilaille. Kroatian terveysministeriö kokoaa parhaillaan rekisteriä, josta nämä tiedot jatkossa löytyvät.

Hoitoon liittyvät käytännöt

Tavallisesti Kroatiassa tarvitaan lähete erikoislääkärille ja sairaalahoitoon, kun kyse on pakolliseen sairausvakuutukseen kuuluvasta hoidosta. Sellaiset terveydenhuollon palveluntuottajat, joilla ei ole sopimusta sairausvakuutuslaitoksen kanssa (yksityiset poliklinikat, sairaalat ja lääkärin vastaanotot), määrittelevät itse omat käytäntönsä. Yleensä yksityisten terveyspalveluiden käyttämiseen ei tarvita lähetettä, ja voit hakeutua esimerkiksi erikoislääkärin vastaanotolle suoraan.

Vaikka lähetettä ei edellytetä, hakeutuessasi hoitoon Kroatiaan kannattaa ottaa mukaan hoitosi kannalta olennaiset potilasasiakirjat englanniksi.

Hoidon kustannukset

Kroatian julkiseen järjestelmään kuuluvissa sairaaloissa kaikki hinnat ovat samoja. Kroatian sairausvakuutuslaitos säätelee hintoja. Pieniä eroavaisuuksia saattaa kuitenkin olla. Kaikkien julkisten terveydenhuollon palveluntuottajien hinnat ovat etukäteen nähtävillä niille potilaille, jotka eivät ole Kroatiassa sairausvakuutettuja ja maksavat hoitonsa itse. Hintoja voit tiedustella esimerkiksi sairaalan tai lääkäriaseman vastaanotosta.

Kroatiassa yksityiset terveydenhuollon palveluntuottajat asettavat itse omat hintansa. Maan lääkäriliitto, hammaslääkäriliitto ja sairaanhoitajaliitto asettavat yksityiselle hoidolle minimihinnat, mutta ylärajaa ei ole määritelty. Hoitojen hinnat ovat nähtävillä kunkin palveluntuottajan verkkosivuilla. Suositeltavaa on, että varmistat hinnan suoraan palveluntuottajalta ennen hoitoon hakeutumista.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Kroatiassa toimii terveyspalvelujen laatua tarkkaileva ja akkreditoinnista vastaava virasto (The Agency for Quality and Accreditation in Health Care and Social Welfare, AAZ), joka julkaisee säännöllisesti hoidon laatutietoja. Sairaalakohtaisia laatutietoja ei kuitenkaan ole saatavilla. Sairaaloiden ja muiden terveydenhuollon palveluntuottajien hoidon laatua ja turvallisuutta koskevia kriteerejä määritellään parhaillaan. Tarvittaessa voit pyytää lisätietoja Kroatian yhteyspisteeltä.