Latvia

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112 tai ambulanssihätänumeroon 113.


Äkillinen sairastuminen

Latviassa julkisesta sairausvakuutuksesta vastaa National Health Service (Nacionālais veselības diensts, NVD). Jos terveyspalvelun tarjoajalla on sopimus NVD:n kanssa, NVD korvaa hoidon kustannukset suoraan palveluntarjoajalle ja potilaalta peritään hoitopaikassa vain omavastuumaksu. Tietoa EU-kansalaisen oikeudesta sairaanhoitoon Latviassa saat myös numerosta +371 67045005 tai sähköpostitse osoitteesta info(at)vmnvd.gov.lv.

Latviassa on myös yksityisiä terveyspalveluja. Niillä ei ole sopimusta NVD:n kanssa, minkä vuoksi hoitokuluja ei Latviassa korvata.

Lääkäri

Hakeudu yleislääkärille, jolla on sopimus NVD:n kanssa. Näytä vastaanotolla eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Tällöin sinulta peritään yleislääkärillä omavastuumaksuna 1,42 euroa. Erikoislääkärin hoitoa varten tarvitset useimmiten yleislääkärin lähetteen. Erikoislääkärillä omavastuumaksu on 4,27 euroa. Yleis- ja erikoislääkärin hoito on maksutonta alle 18-vuotiaille ja odottaville äideille hoidon liittyessä raskauteen sekä 42 päivän ajan synnytyksen jälkeen. Hoidon maksuttomuudesta muille henkilöryhmille saat lisätietoa Health Payment Centrestä. Alle 18-vuotiaat sekä tietyt muut henkilöryhmät ovat lisäksi oikeutettuja yleislääkärin kotikäyntiin maksutta.

Hammaslääkäri

Latviassa ei korvata hammaslääkärikuluja, vaan maksat hoidosta täyden hinnan. Alle 18-vuotiaana voit kuitenkin saada kiireellistä hoitoa ilmaiseksi, jos menet NVD:n hammaslääkärille ja esität eurooppalaisen sairaanhoitokortin ja henkilötodistuksen.

Lääkkeet

Jos lääke on merkitty korvattavien lääkkeiden listaan, lääkäri kirjoittaa 15 päivää voimassa olevan erityisreseptin. Näytä apteekissa reseptin ohella eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistus. Korvaustasoon vaikuttavat hoidettavan sairauden luonne sekä Latviassa säädetyt viitehinnat. Lääkkeistä voit saada korvausta joko 50 prosenttia, 75 prosenttia tai 100 prosenttia. Joistakin lääkkeistä ei saa lainkaan korvausta. Korvaus haetaan jälkikäteen.

Sairaalahoito

Sairaalahoitoon pääset lääkärin lähetteellä. Hätätapauksissa voit mennä suoraan julkiseen sairaalaan, jolloin maksat vain asiakasmaksun, joka määräytyy saadun hoidon perusteella.  Sama koskee tehohoitoa. Näytä sairaalassa eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Useimmissa sairaaloissa potilasmaksu on 10,00 euroa päivässä alkaen toisesta sairaalassaolopäivästä. Enimmäismaksu hoitojaksoa kohden on 355,72 euroa. Poliklinikalla leikkaustoimenpiteestä veloitetaan 4,27 euroa. Potilasmaksuissa vuotuinen kattoraja on 569,15 euroa, jonka jälkeen maksua ei peritä. Hoito on maksutonta alle 18-vuotiaille ja odottaville äideille hoidon liittyessä raskauteen sekä 42 päivän ajan synnytyksen jälkeen.

Hätätilanteissa ambulanssikuljetus on maksutonta, jos ambulanssi on lähetetty 113-palvelusta.

Jos joudut maksamaan kaikki kustannukset itse

Jos joudut maksamaan täyden hinnan sellaisesta paikallisen julkisen terveydenhuollon hoidosta, josta olisi kuulunut saada korvaus eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, voit hakea korvauksia jälkikäteen. Korvausta voit hakea joko kohdemaan sairausvakuutuslaitoksesta tai Kelasta lomakkeella SV 128.

Hoitoon hakeutuminen

Voit hakeutua hoitoon sekä Latvian yksityiseen että julkiseen terveydenhuoltoon.

Terveydenhuollon tarkastusviraston verkkosivuilla on tietoa maan terveysturismista ja linkki listaan hoitopaikoista, jotka ottavat vastaan hoitoon hakeutuvia potilaita.

Hoitoon liittyvät käytännöt ja kustannukset

Ainoastaan Latvian julkisessa terveydenhuoltojärjestelmässä toimiva omalääkäri tai toinen erikoislääkäri voi kirjoittaa lähetteen julkiselle erikoislääkärille. Jos hakeudut hoitoon Suomessa toimivan lääkärin lähetteellä tai ilman lähetettä, maksat hoidosta itse. Tiettyjen erikoisalojen lääkäreille voit hakeutua suoraan, katso lista Latvian yhteyspisteen sivuilta. Yksityisessä terveydenhuollossa saattaa olla vaihtelevia käytäntöjä lähetteiden suhteen. Asia on hyvä varmistaa suoraan hoitopaikasta.

Latvian yhteyspisteen verkkosivuilla on julkisten terveyspalvelujen hintalista. Julkisen terveydenhuollon toimipaikoilla on kuitenkin erilliset hintalistat itse maksavia potilaita varten. Myös yksityinen terveydenhuolto määrittelee itse hintansa. Hintatietoja kannattaa tiedustella suoraan hoitopaikasta.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Terveydenhuollon tarkastusvirasto valvoo maan alueella annettavia terveydenhuollon palveluita. Valvonnan alla ovat etenkin hoidon laatu ja saatavuus sekä terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattitaito.

Jos koet saaneesi Latviassa virheellistä tai puutteellista hoitoa, selvitä asiaa ensisijaisesti hoitoa antaneen tahon kanssa. Jos asia edellyttää jatkotoimia, voit tehdä valituksen terveystarkastusvirastolle. Lisätietoja valitusmenettelystä löydät Latvian yhteyspisteen verkkosivuilta.