Liettua

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112.


Äkillinen sairastuminen

Liettuassa julkista sairausvakuutusta hoitaa terveysminiteriön alaisuudessa toimiva valtion potilaskassa Valstybinė ligonių kasa, VLK, jolla on viisi alueellista yksikköä. Tietoa sosiaaliturvaan kuuluvasta sairaanhoidosta saat kassan verkkosivuilta liettuaksi ja osittain englanniksi sekä sähköpostitse osoitteesta vlk(at)vlk.lt. VLK:n puhelinnumero on +370 5 236 41 00.

Lääkäri

Hakeudu yleislääkärille, jolla on sopimus alueellisen potilaskassan (Territorial Health Insurance Funds – THIF/Teritorinė ligonių kasa) kanssa. Listan potilaskassaan kuuluvista hoitopaikoista, muun muassa lääkärit ja lääkäriasemat, saat alueellisista THIF-toimipisteistä. Näytä lääkärissä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi, jolloin saat lääkärinhoidon maksutta.

Erikoislääkärille pääset yleislääkärin lähetteellä, jolloin hoito on maksutonta. Jos hakeudut hoitoon yksityiselle lääkärille, jolla ei ole sopimusta THIF:n kanssa, maksat itse hoitokulut.

Hammaslääkäri

Jos tarvitset kiireellistä hoitoa, hakeudu sellaiselle hammaslääkärille, jolla on sopimus alueellisen potilaskassan kanssa (THIF). Hoito on eurooppalaisella sairaanhoitokortilla maksutonta, lukuun ottamatta hammashoidostasi aiheutuneita materiaalikustannuksia, kuten hampaan paikkaukseen käytetyt materiaalit. Liettuassa on kuitenkin vain rajoitetusti sopimushammaslääkäreitä ja enemmistö Liettuan hammaslääkäreistä on yksityisiä. Yksityispotilaana maksat hoidon kokonaan itse.

Lääkkeet

Kun menet noutamaan lääkärin Liettuassa määräämiä reseptilääkkeitä apteekista, näytä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Potilaskassa korvaa tietyt Liettuan terveysministeriön hyväksymät lääkkeet. Näistä lääkkeistä saat korvausta 50–100 prosenttia. Kaikista lääkkeistä et siis välttämättä saa korvausta, vaan maksat täyden hinnan. Jos lääkkeestäsi saa korvausta, korvaus vähennetään hinnasta suoraan apteekissa.

Sairaalahoito

Sairaalahoitoon pääsee yleis- tai erikoislääkärin lähetteellä. Hätätapauksissa voit mennä suoraan sairaalaan. Esitä sairaalassa eurooppalainen sairaanhoitokorttisi sekä henkilötodistus tai passi, niin sairaalahoito on maksutonta.

Ambulanssikuljetus hätätilanteessa on maksutonta.

Jos joudut maksamaan kaikki kustannukset itse

Jos joudut maksamaan täyden hinnan sellaisesta paikallisen julkisen terveydenhuollon hoidosta, josta olisi kuulunut saada korvaus eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, voit hakea korvauksia jälkikäteen. Korvausta voit hakea joko kohdemaan sairausvakuutuslaitoksesta tai Kelasta lomakkeella SV 128.

Hoitoon hakeutuminen

Liettuan yhteyspisteen verkkosivuilla on listaus maassa toimivista lisensoiduista terveydenhuollon palveluntuottajista. Voit hakea sivuilta yksityistä tai julkista sairaalaa tai lääkäriasemaa, apteekkia tai hammashuollon toimipaikkaa. Listat ovat liettuankielisiä.

Hoitoon liittyvät käytännöt

Selvitä etukäteen lääkärin vastaanotolta, hyväksytäänkö Suomessa toimivan lääkärin kirjoittama lähete. Yksityisissä sairaaloissa ja hoitolaitoksissa voi olla vaihtelevia käytäntöjä lähetteiden suhteen.

Hoidon kustannukset

Liettuan terveysministeriö asettaa hinnat maan julkiseen terveydenhuoltojärjestelmään kuuluville palveluille. Yleisimpien julkisten terveyspalveluiden hinnat löytyvät Liettuan yhteyspisteen verkkosivuilta. Yksityiset palveluntuottajat asettavat itse omat hintansa. Jos hakeudut hoitoon yksityiselle sektorille, tiedustele hintoja suoraan hoitopaikasta.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Jos koet saaneesi virheellistä tai puutteellista hoitoa Liettuassa, voit tehdä valituksen suoraan hoitoa antavalle sairaalalle tai hoitolaitokselle. Hoitoa antanut taho on velvollinen vastaamaan valitukseen 20 arkipäivän kuluessa. Lisätietoja valitusmenettelyistä löydät Liettuan yhteyspisteen verkkosivuilta.