Norja

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112 tai 113.


Äkillinen sairastuminen

Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat eivät Pohjoismaissa liikkuessaan tarvitse eurooppalaista sairaanhoitokorttia. Siksi Norjan julkisessa terveydenhuollossa tavallisesti riittää, että näytät henkilötodistuksesi tai voimassa olevan Kela-korttisi.

Julkisen terveydenhuollon piiriin kuuluvasta sairaanhoidosta ei yleensä tarvitse hakea korvauksia jälkikäteen. Saat hoidon valmiiksi korvattuun hintaan, eli maksat hoidosta vain omavastuumaksun. Matkakustannuksista haetaan kuitenkin korvausta jälkikäteen.

Norjassa on myös yksityisiä lääkäreitä ja sairaaloita, joilla ei ole sairausvakuutussopimusta. Norjassa ei korvata yksityistä sairaanhoitoa.

Tietoa sairaanhoidon käytännöistä ja korvauksista saat Norjan terveystalouden hallinnosta Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) norjaksi ja osin englanniksi. Tietoa sairaanhoidosta saat myös Norjan terveys- ja hoivapalveluiden ministeriöstä.

Lääkäri

Hakeudu yleislääkärille (fastlege), jolla on sopimus julkisen terveydenhuollon kanssa. Norjassa suurin osa lääkäreistä on sopimuslääkäreitä. Voit kysyä lääkäreiden yhteystietoja HELFO:n numerosta 810 59 500 (Norjasta soitettuna). Jos tarvitset kiireellistä hoitoa, voit mennä oleskelupaikkasi kunnalliseen lääkäripäivystykseen (den kommunale legevakten). Erikoislääkärille pääset yleislääkärin antamalla lähetteellä.

  • Näytä lääkärissä henkilötodistuksesi tai Kela-korttisi.
  • Potilasmaksuja ei peritä alle 16-vuotiailta lapsilta ja odottavilta äideiltä raskauteen liittyvillä käynneillä.
  • Vuotuinen maksukatto julkisessa terveydenhuollossa on 2 185 Norjan kruunua. Tämän summan ylityttyä sinulle myönnetään niin sanottu vapaakortti (frikort), jota näyttämällä saat hoidon maksutta.

Hammaslääkäri

Hammaslääkärin kuluja ei Norjassa korvata, vaan maksat kulut tavallisesti kaikilta osin itse. Erikoistapauksissa (esimerkiksi hammaskirurgiset toimenpiteet) voit saada korvausta, jonka saamisessa hoitava hammaslääkärisi yleensä neuvoo sinua. 18-vuotiaille ja nuoremmille julkisen puolen hammashoito on kuitenkin maksutonta, ja 19–20-vuotiaat saavat korvausta 75 prosenttia hoidon hinnasta.

Lääkkeet

Norjassa ei saa korvausta useimmista lääkärin määräämistä lääkkeistä eli maksat lääkkeistä apteekissa täyden hinnan. Jos lääkäri kuitenkin määrää lääkettä sinisen värisellä reseptillä (blå resept, yleensä kroonisten sairauksien lääkkeet), maksat apteekissa 38 prosenttia lääkkeen hinnasta (mutta enintään 520 Norjan kruunua). Alle 16-vuotiaat lapset saavat nämä lääkkeet ilmaiseksi.

Sairaalahoito

Tavallisesti saat lääkäriltä lähetteen sairaalahoitoon, mutta hätätapauksessa voit hakeutua suoraan lähimpään julkiseen tai julkisen terveydenhuollon kanssa sopimuksen tehneeseen sairaalaan. Sairaalahoito on lääkkeet mukaan lukien maksutonta, kun esität henkilötodistuksesi tai Kela-korttisi.

Jos saat avohoitoa tai erikoislääkärin hoitoa sairaalan poliklinikalla, hoidoistasi peritään potilasmaksut samaan tapaan kuin yleislääkärillä. Alle 16-vuotiaiden sekä määrättyjen erityisryhmien poliklinikkakäynnit ovat maksuttomia. Tietyistä kuvantamistutkimuksista (esimerkiksi röntgen, ultraääni) ja tarvikkeista (esim. sairaalavaatteet) saatat joutua maksamaan ylimääräisiä maksuja.

Ambulanssikuljetus hätätapauksissa on maksutonta.

Matkakorvaukset Norjassa

Kun Norjassa ollessasi matkustat lääkärille tai sairaalaan hoitoon, voit saada korvausta matkakuluista. Korvaus maksetaan edullisimman soveltuvan matkustusreitin ja -tavan mukaan.

Omavastuuosuus on 133 Norjan kruunua yhdensuuntaisesta matkasta ja 260 Norjan kruunua meno-paluumatkasta. Nämä rajat ylittävästä osuudesta saat korvausta. Säästä matkakuitit, koska tarvitset ne liitteeksi korvaushakemukseesi. Korvausta on haettava kuuden kuukauden kuluessa matkan tekemisestä. Lisää tietoa matkakorvauksien hakemisesta saat potilasmatka-asioiden palvelunumerosta 05515 (Norjassa soitettaessa) ja verkkosivuilta.

Kotiinpaluu Suomeen (erityistä Pohjoismaissa)

Jos sairastumisesi johdosta joudut palaamaan Suomeen käyttäen kalliimpaa matkustustapaa (esimerkiksi jokin erityiskuljetus) kuin olisit normaalisti käyttänyt, olet oikeutettu saamaan korvausta Norjasta. Korvaus kattaa matkakustannuksestasi sen lisäosuuden, jonka kalliimpi matkustustapa aiheutti. Itse siis maksat paluumatkasta saman verran, kuin olisit terveenä ollessasi normaalilla matkustustavalla maksanut.

Korvauksen edellytyksenä on, että ennen kotimatkaa sinulle kirjoitetaan Norjassa lääkärintodistus, josta käy ilmi kalliimman matkustustavan tarpeellisuus.

Jos joudut maksamaan kaikki kustannukset itse

Jos joudut maksamaan täyden hinnan sellaisesta paikallisen julkisen terveydenhuollon hoidosta, josta olisi kuulunut saada korvaus eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, voit hakea korvauksia jälkikäteen. Korvausta voit hakea joko kohdemaan sairausvakuutuslaitoksesta tai Kelasta lomakkeella SV 128.