Ranska

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112.


Äkillinen sairastuminen

EU-kansalaisten sairaanhoidosta Ranskassa saa yksityiskohtaista tietoa sosiaaliturvan yhteyskeskus CLEISS:sta (Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale). Sivuilta löytyy tietoa useilla kielillä, muun muassa englanniksi.

Ranskan terveydenhuoltojärjestelmän lääkäreiden (médecin conventionné) ja sopimushoitopaikkojen yhteystietoja (conventionné & agréé) saat paikallisista sairauskassoista (Caisse Primaire d’Assurance Maladie, CPAM). Näistä kassoista haetaan myös korvausta hoitokuluihin.

Merentakaisilla hallintoalueilla vastuullinen sairauskassa on Caisse Générale de Sécurité Sociale.

Ranskan merentakaisista alueista Mayotte, Martinque, Guadeloupe, Ranskan Guyana ja Réunion ja Saint-Martin soveltavat sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annettua EU-asetusta 883/2004. Näillä alueilla voi siten käyttää eurooppalaista sairaanhoitokorttia.

Sen sijaan Ranskan merentakaisista alueista Euroopan unioniin eivät kuulu Uusi Kaledonia, Wallis, Futuna, Ranskan Polynesia, St Pierre, Miquelon, Adelinen alue ja Saint Barthélémy. Näillä alueilla eurooppalaista sairaanhoitokorttia ei voi käyttää.

Lääkäri

Ennen kuin varaat ajan lääkärille, varmista, että kyseinen lääkäri on conventionné eli hänellä on sopimus valtion terveydenhuoltohoitojärjestelmän kanssa. Conventionné-lääkäreitä on kahdenlaisia: toiset laskuttavat virallisen sosiaaliturvan taksan verran (secteur 1) ja toiset puolestaan ylimääräistä maksua virallisen taksan päälle (secteur 2). Kummassakin tapauksessa CPAM korvaa osan lääkärikuluistasi. Korvauksen määrä on kiinteä, joten omalle vastuullesi jäävä osuus voi vaihdella valitsemastasi lääkäristä riippuen.

Lääkärin vastaanotolla maksat hoitokulut kokonaan itse. Saat hoidostasi todistuksen (feuille de soins), jossa on tieto maksujen määrästä. Tarvitset todistuksen, kun haet korvausta paikallisesta CPAM:sta.

Lääkäri- ja hammaslääkärikuluista korvataan 70 prosenttia virallisesta sosiaaliturvan taksasta. Yleislääkärin taksa on 23 euroa ja erikoislääkärin taksa 25 euroa. Korvaamatta jäänyt osa on potilaan omavastuumaksu (ticket modérateur). Omavastuuosuuteen lisätään aina myös 1 euro lääkäristä, laboratoriokokeesta tai röntgentutkimuksesta sekä 0,50 euroa täydentävästä sairaanhoitopalvelusta (esimerkiksi fysioterapia).

Laboratoriotesteistä ja täydentävistä sairaanhoitopalveluista korvataan 60 prosenttia. Vaativammasta hoitotoimenpiteestä, joka maksaa vähintään 120 euroa, omavastuumaksu on 18 euroa ja hoitokulusta korvataan muulta osin 100 prosenttia. Omavastuumaksu on kiinteä riippumatta hoitotoimenpiteen kustannuksista tai siitä, onko toimenpide suoritettu sairaalassa tai lääkärin vastaanotolla.

Lääkkeet

Saat reseptilääkkeesi apteekista esittämällä lääkäriltä saamasi hoitotodistuksen (”feuille de soins”) ja lääkemääräyksen. Maksat lääkkeen apteekissa itse ja saat apteekista toisen hoitotodistuksen.

Allekirjoita ja päivää saamasi feuille de soins -hoitotodistukset. Toimita todistukset, lääkemääräykset ja kopio eurooppalaisesta sairaanhoitokortista (tai korttia korvaava väliaikainen todistus) paikalliseen sairauskassaan vielä Ranskassa ollessasi. Hoitotodistukseen tulee täyttää myös pysyvä osoite sekä pankkitiedot.

Korvausta maksetaan 100, 65, 35 tai 15 prosenttia lääkkeen hinnasta. Korvaukset lasketaan viitehintojen perusteella. Kaikki lääkkeet eivät ole korvattavien listalla; tällöin maksat lääkkeen kokonaan itse. Jokaisesta reseptilääkkeestä maksetaan lisäksi lääkemaksua 0,50 euroa.

Sairaalahoito

Sairaalahoitoon saat lähetteen lääkäriltä. Kiireellisessä sairaustapauksessa voit mennä suoraan sairaalaan. Näytä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi.

Julkisen sairaalan lisäksi voit mennä myös yksityiseen sairaalaan tai klinikalle, kunhan hoitopaikalla on conventionné-sopimus. Sairaalahoidosta korvataan 80 prosenttia tai joissain tapauksissa 100 prosenttia.

Hoidon korvaus vähennetään usein suoraan sairaalassa hoitolaskustasi, ja maksat itse yleensä omavastuumaksuna 20 prosenttia hinnasta, sekä kiinteän päivittäisen sairaalamaksun (18 euroa). Jos sinulle tehdään sairaalassa vaativa toimenpide, jonka hinta on yli 120 euroa , maksat 20 prosentin omavastuumaksun sekä kiinteän 18 euron sairaalamaksun.

Voit hakea sairaalan poliklinikalla annetun avohoidon maksuista jälkikäteen korvausta sairauskassalta (samalla tavoin kuin lääkärissä käynneistä).

Ranskassa ambulanssikuljetukset ovat maksullisia, ellei lääkäri varmista, että kuljetus oli terveydentilan vuoksi välttämätön. Kuljetuksesta sairaanhoitoon korvataan 65 prosenttia ja omavastuuosuus on 2 euroa. Lentoambulanssikuljetusta varten lääkärin on vahvistettava lentoambulanssin todellinen tarve, ja kuljetukseen vaaditaan myös paikallisen CPAM:in etukäteislupa.

Jos joudut maksamaan kaikki kustannukset itse

Jos joudut maksamaan täyden hinnan sellaisesta paikallisen julkisen terveydenhuollon hoidosta, josta olisi kuulunut saada korvaus eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, voit hakea korvauksia jälkikäteen. Korvausta voit hakea joko kohdemaan sairausvakuutuslaitoksesta tai Kelasta lomakkeella SV 128.

Hoitoon hakeutuminen

Voit etsiä Ranskassa toimivaa terveydenhuollon palveluntuottajaa Ranskan sairausvakuutuslaitoksen ylläpitämältä Annuaire santé -verkkosivustolta. Sivusto on ranskankielinen. Voit hakea terveydenhuollon ammattihenkilöä (un professionnel de santé) tai sairaalaa tai muuta hoitolaitosta (un établissement de soins). Voit myös hakea paikkakunnan tai erikoisalan mukaan.

Hoitoon liittyvät käytännöt ja kustannukset

Yleislääkäri ohjaa potilaan tarvittaessa erikoislääkärin vastaanotolle. Yleislääkärillä on keskeinen rooli myös hoidon seurannassa. Jos sinulla on Suomessa toimivan lääkärin kirjoittama lähete, varmista etukäteen hoitopaikasta, voidaanko se hyväksyä. Ilman lähetettä voit hakeutua gynekologille, silmälääkärille, psykiatrille (16–25-vuotiaat) sekä hammaslääkärille.

Voit tiedustella hoidon hintoja suoraan hoitopaikasta. Osa yksityisistä klinikoista julkaisee hintatietoja myös verkkosivuillaan.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Kaikki Ranskassa toimivat lääkärit ovat rekisteröityneitä Ranskan lääketieteelliseen neuvostoon (Le Conseil National de l’Ordre des Médecins). Neuvosto on vastuussa potilaille annettavan hoidon laadusta ja turvallisuudesta. Neuvoston verkkosivuilta löydät tietoa potilaan oikeuksista Ranskassa.

Ranskassa toimivat terveydenhuollon palveluntuottajat ovat velvollisia julkaisemaan antamaansa hoitoa koskevia laatu- ja turvallisuusindikaattoreita. Lisätietoa aiheesta on Ranskan sairausvakuutuslaitoksen verkkosivuilla. Myös Ranskan yhteyspisteen verkkosivuilla on tietoa maassa annettavan terveydenhuollon alueellisesta ja valtakunnallisesta laadunvalvonnasta.