Romania

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112.


Terveydenhuoltojärjestelmä

Romanian terveydenhuoltojärjestelmä jakaantuu julkiseen ja yksityiseen sektoriin. Romanian terveysministeriö johtaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa. Sairausvakuutus on pakollinen. Kansallinen sairausvakuutuslaitos (CNAS) toimii valtakunnallisella tasolla ja koordinoi 43 sairauskassan toimintaa.

Hoitoon pääsy

Saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, kun oleskelet tilapäisesti Romaniassa. Lääketieteellisesti välttämätön hoito tarkoittaa sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Voit tarvita tällaista hoitoa akuutin sairastumisen tai onnettomuuden seurauksena. Voit saada hoitoa myös raskauteen, synnytykseen tai krooniseen sairauteen liittyen. Hoidon tarpeen tulee ilmetä oleskelusi aikana.

Saat kortilla hoitoa samalla tavalla ja samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat. Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista kannattaa pitää mukana itse kortin lisäksi myös paperikopioita. Jos sinulla ei ole esittää eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai sitä ei jostain syystä hyväksytä, joudut maksamaan hoidon kustannukset itse. Voit tällöin hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Romaniassa julkisen terveydenhuollon palvelujen saatavuus ja taso vaihtelevat. Suuremmissa kaupungeissa lääkäri- ja sairaalapalveluja on saatavilla paremmin kuin maaseudulla, jossa palveluja voi olla hyvin rajoitetusti.

Romaniassa on myös yksityisiä terveyspalveluja. Et voi saada Romaniassa korvausta niiden kustannuksiin vaan maksat hoidon kaikilta osin itse.

Äkillinen sairastuminen

Lääkäri

Hakeudu yleislääkärille tai erikoislääkärille, jolla on sopimus CNAS:n kanssa. Pääset erikoislääkärille yleislääkärin lähetteellä. Näytä vastaanotossa eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Perusterveydenhoitoon kuuluvat palvelut ovat maksuttomia, mutta muista palveluista peritään omavastuuosuus. Maksut erikoislääkärin konsultaatioista vaihtelevat lääkärin koulutustasosta ja erikoistumisesta riippuen. Lisätutkimuksista, kuten laboratoriokokeista ja kuvantamistutkimuksista, peritään erilliset maksut.

Hammaslääkäri

Hammashoitoa annetaan julkisella sektorilla ja yksityisklinikoilla. CNAS:n kanssa sopimuksen tehneitä hammaslääkäreitä on Romaniassa kuitenkin vain vähän. Sopimuksen tehneellä hammaslääkärillä voit saada tietyistä toimenpiteistä korvausta, mutta useimmiten kulut on maksettava Romaniassa itse. 18-vuotiaille ja sitä nuoremmille hammashoito on maksutonta. Kiireellinen hammashoito on maksutonta kaikille.

Lääkkeet

Kun lunastat lääkärin Romaniassa määräämiä reseptilääkkeitä apteekissa, näytä voimassa oleva eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Lisäksi sinun tulee esittää resepti, jonka on määrännyt EU:n jäsenvaltiossa valtuutuksensa saanut lääkäri. Korvauksen määrä vaihtelee määrätyn lääkkeen mukaan. Saat lääkkeet joko maksutta tai osittain korvattuna. Alle 18-vuotiaat lapset ja raskaana olevat naiset saavat lääkkeet ilmaiseksi.

Sairaalahoito

Tarvitset yleensä lääkärin lähetteen sairaalahoitoa varten. Hätätapauksessa voit mennä suoraan sairaalaan. Varmista, että sairaalalla on sopimus CNAS:n kanssa. Näytä sairaalassa eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Sairaalahoidosta ja joistakin palveluista (muun muassa laboratoriokokeet, kuvantamispalvelut) peritään omavastuuosuus. Jos haluat sairaalassa lisäpalveluja, kuten isomman huoneen, maksat kulut itse.

Ambulanssipalvelut ovat Romaniassa maksuttomia.

Lue lisää äkillisestä sairastumisesta Euroopassa.

Lue lisää ulkomailla annetun hoidon korvauksista.

Hyödyllisiä sivustoja

Jos haluat matkustaa Romaniaan käyttääksesi siellä terveydenhuoltopalveluja, löydät sivuiltamme yleistietoa hoitoon hakeutumisesta ulkomaille. Alla on lueteltu joitain hyödyllisiä tietolähteitä. Osoita Romanian terveydenhuoltoon liittyvät kysymyksesi Romanian kansalliseen yhteyspisteeseen (Romanian sairausvakuutuslaitos Casa Nationala de Asigurări de Sănătate).

Hoidon laatu ja turvallisuus

Potilasvahingon sattuessa noudatetaan aina hoitoa antavan maan lainsäädäntöä ja potilasvakuutuksia. Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, pyri ensisijaisesti selvittämään asia sinua hoitaneen tahon kanssa. Kansallinen yhteyspiste voi auttaa sinua löytämään oikean viranomaisen, mikäli haluat tehdä valituksen.