Romania

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112.


Äkillinen sairastuminen

Tietoa terveyspalvelujärjestelmästä saa Romanian sairausvakuutuslaitoksesta Casa Nationala de Asigurări de Sănătate (CNAS) romaniaksi.

Romaniassa julkisen terveydenhuollon palvelujen saatavuus ja taso  vaihtelevat. Suuremmissa kaupungeissa lääkäri- ja sairaalapalveluja on saatavilla paremmin kuin maaseudulla, jossa palveluja voi olla hyvin rajoitetusti.

Romaniassa on myös yksityisiä terveyspalveluja. Et voi saada Romaniassa korvausta niiden kustannuksiin vaan maksat hoidon kaikilta osin itse.

Lääkäri

Hakeudu yleislääkärille, jolla on sopimus CNAS:n kanssa. Erikoislääkärille pääset yleislääkärin lähetteellä. Näytä vastaanotolla eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Perusterveydenhoitoon kuuluvat palvelut ovat maksuttomia, mutta muista palveluista peritään omavastuuosuus. Maksut erikoislääkärin konsultaatioista vaihtelevat lääkärin koulutustasosta ja erikoistumisesta riippuen. Lisätutkimuksista, kuten laboratoriokokeista ja kuvantamistutkimuksista, peritään erilliset maksut.

Hammaslääkäri

CNAS:n kanssa sopimuksen tehneitä hammaslääkäreitä on Romaniassa vähän. Sopimuksen tehneellä hammaslääkärillä voit saada tietyistä toimenpiteistä korvausta, mutta useimmiten kulut on maksettava Romaniassa itse. 18-vuotiaille ja sitä nuoremmille hammashoito on maksutonta. Kiireellinen hammashoito on maksutonta kaikille.

Lääkkeet

Kun lunastat lääkärin Romaniassa määräämiä reseptilääkkeitä apteekissa, näytä voimassa oleva eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Tällöin saat reseptilääkkeistä korvausta, jonka taso vaihtelee lääkkeestä riippuen. Saat lääkkeet joko maksutta tai osittain korvattuna. Alle 18-vuotiaat lapset ja raskaana olevat naiset saavat lääkkeet maksutta.

Sairaalahoito

Sairaalahoitoon pääset yleensä lääkärin lähetteellä. Kiireellisessä sairaustapauksessa voit mennä suoraan sairaalaan. Varmista, että sairaalalla on sopimus CNAS:n kanssa. Näytä sairaalassa eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Sairaalahoidosta ja joistakin palveluista (muun muassa laboratoriokokeet, kuvantamispalvelut) peritään omavastuuosuus. Jos haluat sairaalassa lisäpalveluja, kuten isomman huoneen, maksat kulut itse.

Ambulanssipalvelut ovat Romaniassa maksuttomia.

Jos joudut maksamaan kaikki kustannukset itse

Jos joudut maksamaan täyden hinnan sellaisesta paikallisen julkisen terveydenhuollon hoidosta, josta olisi kuulunut saada korvaus eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, voit hakea korvauksia jälkikäteen. Korvausta voit hakea joko kohdemaan sairausvakuutuslaitoksesta tai Kelasta lomakkeella SV 128.