Ruotsi

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112.


Äkillinen sairastuminen

Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat eivät Pohjoismaissa liikkuessaan tarvitse eurooppalaista sairaanhoitokorttia. Siksi Ruotsissa hoitoon mennessä yleensä riittää, että näytät henkilötodistuksesi. Henkilötodistus voi olla esimerkiksi passi, poliisin myöntämä henkilökortti tai ajokortti.

Ruotsissa maksat välttämättömästä sairaanhoidosta julkisen puolen terveydenhuollossa omavastuuna vain potilasmaksun (patientavgift). Hoitoa potilasmaksun hinnalla saa terveyskeskuksissa, julkisissa sairaaloissa sekä Ruotsin maakäräjien kanssa sopimuksen tehneiden yksityisten hoitopalvelujen tarjoajien (lääkärit, sairaalat, klinikat) luona.

Jos menet hoitoon kokonaan yksityiseen hoitopaikkaan (jolla ei ole hoitosopimusta), maksat hoidosta täyden hinnan, etkä saa siitä Ruotsissa korvausta.

Tietoa julkisen terveydenhuollon palveluista alueellasi löytyy kuntien ja maakäräjien edunvalvontajärjestön (Sveriges kommuner och landsting) verkkosivuilta. Pääset sivuilta maakäräjien omille sivuille, joilla kerrotaan tarkemmin aluekohtaisista palveluista.

Valtakunnallinen vuorokauden ympäri päivystävä sairaanhoidon infonumero on 1177 (Ruotsista soitettaessa). Numerosta voit myös tiedustella päivystävien lääkärien yhteystietoja esimerkiksi iltaisin ja viikonloppuisin.

Lääkäri

Hakeudu yleislääkärille (allmänläkare) terveyskeskukseen (vårdcentral) tai vastaanotolle (läkarmottagning). Näytä henkilötodistus, jolloin  yleislääkärikäynti maksaa 100–300 Ruotsin kruunua. Maksun suuruus vaihtelee maakäräjäkunnittain. Terveyskeskuksissa on myös sairaanhoitajia (distriktsköterska), jotka voivat hoitaa haavoja tai määrätä lääkettä, kun kyse ei ole vakavasta tilanteesta. Käynti sairaanhoitajalla tai fysioterapeutilla maksaa 50–220 kruunua.

Terveyskeskukset ovat auki arkipäivisin, ja ajan voi varata puhelimitse. Useissa terveyskeskuksissa on tiettyinä aikoina myös avoin vastaanotto, jonne voi mennä ilman ajanvarausta.

Erikoislääkärille on mahdollista mennä suoraan, mutta suositeltavampaa (halvempaa) on hakeutua ensin yleislääkärille, joka tarvittaessa antaa lähetteen erikoislääkärille. Erikoislääkärillä potilasmaksu on 150–350 kruunua. Joidenkin maakäräjien alueella voidaan periä lisämaksu esimerkiksi röntgenkuvauksesta.

Potilasmaksujen enimmäismäärä on 1 100 kruunua 12 kuukauden jaksolla. Sitä nimitetään suurkustannussuojaksi (högkostnadsskydd), ja se on sama kaikissa maakäräjäkunnissa. Saat potilasmaksun maksettuasi vapaakortin (högkostnadskort), johon maksusi rekisteröidään. Kun 1 100 kruunun raja ylittyy, saat hoidon kokonaan maksutta. Sairaalan päiväkohtaisia vuodepotilasmaksuja suurkustannussuoja ei koske, eikä se useimmiten ole voimassa myöskään hammashoidossa.

Useimmissa maakäräjäkunnissa lääkärinhoito on maksutonta lapsille ja nuorille sen vuoden loppuun, jolloin nuori täyttää 19 vuotta.

Hammaslääkäri

Kun tarvitset välttämätöntä hammashoitoa, voit mennä julkisen puolen hammasklinikalle (folktandvårdsklinik) tai yksityiselle hammaslääkärille, jolla on sopimus Försäkringskassanin kanssa (useimmilla on).

Näytä vastaanotolla henkilötodistus, niin saat kuluista korvauksia seuraavasti

 • Hoito on lähes kaikilta osin maksutonta lapsille ja nuorille sen vuoden loppuun, jolloin nuori täyttää 19 vuotta.
 • 20–29- ja yli 75-vuotiaille henkilöille hammashoidon tuki on 300 kruunua vuotta kohden.
 • 30–74-vuotiaille tuki on 150 kruunua vuotta kohden.

Suurten kustannusten kattorajat

 • Alle 3 000 kruunun kulut potilas maksaa itse.
 • 3 000–15 000 kruunua olevasta kuluosuudesta korvataan 50 prosenttia.
 • 15 000 kruunua ylittävältä kuluosuudelta korvataan 85 prosenttia.

Hammaslääkäri voi hinnoitella palvelunsa vapaasti, mutta korvaukset lasketaan ns. viitehintojen perusteella. Viitehinta on kullekin hoitotoimenpiteelle säädetty kiinteä hinta, jonka suuruuden Ruotsin valtio päättää. Jos siis menet hammaslääkärille, joka veloittaa hoidoista viitehintoja suurempia maksuja, maksat itse viitehinnan ylittävän osuuden. Hammaslääkärissä tulee olla lista viitehinnoista ja hammaslääkärin veloittamista hinnoista ja niistä kannattaa ottaa selvää ennen toimenpidettä.

Lääkkeet

Ruotsissa on useimmiten käytössä paperireseptin sijaan sähköinen resepti. Kun noudat reseptilääkkeitäsi apteekista (apoteket), näytä henkilötodistus. Saat apteekkikortin (apotekskort), joka on voimassa 12 kuukauden ajan ja johon lääkeostosi rekisteröidään. Näin saat mahdollisesti osasta lääkkeitä korvausta.

 • 1 100 kruunuun asti maksat kulut itse.
 • 1 100–2 100 kruunua olevasta kuluosuudesta maksat 50 prosenttia.
 • 2 100–3 900 kruunun kuluosuudesta maksat 25 prosenttia.
 • 3 900–5 400 kruunun kuluosuudesta maksat 10 prosenttia.
 • 5 400 ylittävästä kuluosuudesta maksat 0 prosenttia.

Vuodessa maksettavaa kertyy enintään 2 200 kruunua. Lääkekorvaukset perustuvat viitehintoihin.

Sairaalahoito

Pääset sairaalahoitoon tavallisesti lääkärin lähetteellä. Hätätilanteissa voit mennä suoraan julkisen sairaalan ensiapuun (akutmottagning). Voit mennä myös yksityissairaalaan, jos sillä on sopimus maakäräjien kanssa. Esitä vastaanotossa henkilötodistus.

Potilasmaksu on vuodeosastolla enintään 100 kruunua vuorokaudelta. Useimmilla alueilla hoito on maksutonta lapsille ja nuorille sen vuoden loppuun, jolloin nuori täyttää 19 vuotta. Avohoidosta sairaalan poliklinikalla maksetaan potilasmaksu kuten lääkärissä.

Sairaalan ensiapuyksikössä potilasmaksu on 220–380 kruunua.

Sairaalahoitoon matkustamisesta syntyneitä kustannuksia korvataan tietyin edellytyksin, ja niistä on olemassa maakäräjäkohtaiset ehdot. Voit kysyä matkakorvauksesta sinua hoitavasta sairaalasta. Hätätilanteisiin liittyvä sairaankuljetus ambulanssilla tai helikopterilla on useimmiten maksutonta, mutta joissakin maakäräjäkunnissa peritään käyttäjämaksu.

Kotiinpaluu Suomeen (erityistä Pohjoismaissa)

Jos joudut sairastumisesi vuoksi käyttämään Suomeen palatessasi kalliimpaa matkustustapaa (esimerkiksi jokin erityiskuljetus) kuin olisit normaalisti käyttänyt, olet oikeutettu saamaan korvausta Ruotsista. Korvaus kattaa matkakuluistasi/kustannuksestasi sen lisäosuuden, jonka kalliimpi matkustustapa aiheutti. Maksat siis itse paluumatkasta saman verran, kuin olisit muutoin (terveenä ollessasi) normaalilla matkustustavalla maksanut. Korvauksen edellytyksenä on, että ennen kotimatkaa sinulle kirjoitetaan Ruotsissa lääkärintodistus, josta käy ilmi kalliimman matkustustavan tarpeellisuus.

Jos joudut maksamaan kaikki kustannukset itse

Jos joudut maksamaan täyden hinnan sellaisesta paikallisen julkisen terveydenhuollon hoidosta, josta olisi kuulunut saada korvaus eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, voit hakea korvauksia jälkikäteen. Korvausta voit hakea joko kohdemaan sairausvakuutuslaitoksesta tai Kelasta lomakkeella SV 128.

Hoitoon hakeutuminen

Voit etsiä Ruotsissa toimivaa terveydenhuollon palveluntuottajaa 1177 Vårdguiden -verkkopalvelusta. Kun etsit lääkäripalveluita, kirjoita hakukenttään “vårdcentral”. Jos hakusi kohteena on hammaslääkäri, kirjoita kenttään “tandvård”. Sairaaloita voit etsiä termillä “sjukhus”, mutta tällöin palvelu tarjoaa pääosin sairaaloiden akuuttivastaanottojen yhteystietoja. Voit myös määritellä, minkä läänin alueelta etsit terveyspalveluita.

Hoitoon liittyvät käytännöt ja kustannukset

Erikoislääkärille ei yleensä tarvita lähetettä, mutta sellaisen hankkiminen on suositeltavaa. Katso lisätietoja kohdasta ’Lääkäri’.

Kunnat ja maakunnat asettavat alueellaan annettavan hoidon hinnat. Tietoja potilasmaksujen määrittymisestä löydät Vårdguiden-verkkopalvelusta. Alueittain määrittyvät potilasmaksut eivät koske yksityistä hoitoa (esimerkiksi plastiikkakirurgin esteettinen hoito). Jos haet hoitoa muista kuin lääketieteellisistä syistä, tiedustele hoidon kustannuksia suoraan hoitoa antavalta taholta.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Jos olet tyytymätön Ruotsissa saamaasi hoitoon, ole ensisijaisesti yhteydessä hoitoa antaneeseen terveydenhuollon ammattihenkilöön tai lääkäriaseman tai sairaalan johtohenkilöstöön.

Lisätietoja valitusmenettelyistä löydät Ruotsin sosiaalihallituksen (Socialstyrelsen) verkkosivuilta.

Jos haluat varmistaa, onko tietyllä lääkärillä ammatinharjoittamislupa, voit tiedustella asiaa sähköpostitse osoitteesta hosp(at)socialstyrelsen.se. Viestistä tulee ilmetä vähintään lääkärin etu- ja sukunimi.

Ruotsissa julkaistaan säännöllisesti hoidon laatua ja potilasturvallisuutta koskevaa vertailutietoa (Öppna jämförelser).

Apteekkien luvista saat tietoja Läkemedelsverket-verkkosivustolta.