Slovakia

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112 tai 155.


Äkillinen sairastuminen

Saat välttämätöntä sairaanhoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla sellaisista julkisista ja yksityisistä hoitopaikoista, joilla on sopimus jonkin seuraavan sairausvakuutusyhtiön kanssa (useimmilla on sopimus).

  • Dôvera zdravotná poisťovňa
  • Union zdravotná poisťovňa
  • Všeobecná zdravotná poisťovňa

Voit vapaasti valita, minkä yhtiön sopimushoitopaikkaan menet hoitoon. Yhtiöt korvaavat vain sopimushoitopaikassa saatua hoitoa. Sopimuksenalaisten palveluiden tuottajien yhteystietoja saat sairausvakuutusyhtiöistä. Esittämällä eurooppalaisen sairaanhoitokortin pääset yleensä suoraan hoitoon (edeltävää rekisteröitymistä sairausvakuutusyhtiöön ei edellytetä).

Slovakiassa on myös sellaisia yksityisiä terveyspalvelujen tarjoajia, joilla ei ole sopimusta sairausvakuutusyhtiön kanssa. Jos menet tällaiseen paikkaan hoidettavaksi, maksat kulut kokonaan itse.

Tietoa sairaanhoidosta saat englanniksi Slovakian terveydenhuollon valvontaviranomaiselta.

Lääkäri

Hakeudu yleislääkärille, jolla on sopimus slovakialaisen sairausvakuutusyhtiön kanssa. Näytä vastaanotolla eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Sinun on ilmoitettava, minkä sairausvakuutusyhtiön valitset ja kauanko oleskelusi Slovakiassa kestää. Tällöin saat hoidon maksutta. Erikoislääkärille pääset yleislääkärin lähetteellä, ja hoito on tällöin maksutonta.

Hammaslääkäri

Hammaslääkärille voit mennä suoraan. Välttämättömän hammashoidon saat maksutta sopimushammaslääkärillä (sairausvakuutusyhtiöiden kautta saa tietoa näistä hammaslääkäreistä). Maksun suhteen toimitaan samoin kuin yleislääkärillä. Maksuton hoito sisältää standardimateriaalit. Jos käytetään kalliimpia materiaaleja, hammaslääkäri on velvollinen ilmoittamaan tästä potilaalle etukäteen. Potilaan tulee maksaa itse kalliimpien materiaalien ja standardimateriaalien hinnanerotus. Hinnat vaihtelevat hammaslääkärien välillä.

Sairaalahoito

Sairaalahoitoon tarvitaan lääkärin lähete. Näytä sairaalassa eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Jos sinulla ei ole korttia, sitä korvaava väliaikainen todistus voidaan tilata sairaalaan esimerkiksi yllä mainittujen slovakialaisten sairausvakuutusyhtiöiden kautta. Jos potilas ei terveydentilansa vuoksi kykene valitsemaan yhtiötä, sairaala tekee valinnan potilaan puolesta.

Kun vaaditut asiakirjat on esitetty sairaalassa, hoito ja lääkkeet ovat maksuttomia. Sairaalassa mukana oleva henkilö (esimerkiksi lapsen mukana oleva äiti tai isä) maksaa 3,32 euroa päivältä (tulo- ja lähtöpäivä lasketaan yhdessä yhdeksi päiväksi). Maksua peritään enintään 21 päivän ajalta. Maksua ei kuitenkaan peritä alle 3-vuotiaan lapsen eikä alle 18-vuotiaan syöpää sairastavan lapsen mukana olevasta henkilöstä.

Hätätilanteissa voit mennä suoraan sopimussairaalan ensiapuun. Ensiavussa maksu on 1,99 euroa, kun näytät eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Maksua ei peritä, jos potilas päätetään ottaa sisään sairaalaan. Huomioi kuitenkin, että jotkut vaativat hoidot saattavat olla hyvin kalliita eikä niitä välttämättä korvata Slovakiassa. Näistä kuluista voit hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Hätätilanteissa ambulanssikuljetus on maksutonta.

Slovakian vuoristoalueilla pelastus-, ensiapu- ja sairaankuljetuskulut eivät kuulu julkisen terveydenhuollon piiriin, vaan ne maksetaan kokonaan itse.

Huomautus Slovakian vuoristoalueilla matkaileville

Slovakian vuoristoalueilla pelastus-, ensiapu- ja sairaankuljetuskulut eivät kuulu julkisen terveydenhuollon piiriin, vaan ne maksetaan kokonaan itse. Kulut voivat olla tuhansia euroja, joten erillisen vakuutuksen hankkiminen on suositeltavaa.

Lääkkeet

Voit noutaa lääkärin määräämät lääkkeet mistä tahansa apteekista. Esitä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistus. Korvauksen taso riippuu lääkkeestä ja voit kysyä lääkäriltä sen suuruutta. Jotkut lääkkeet maksat kokonaan itse, toiset saat alennetulla hinnalla tai ilmaiseksi. Korvaus vähennetään suoraan apteekissa lääkkeiden hinnasta. Lääkemääräyksestä, joka oikeuttaa korvattaviin lääkkeisiin, on maksettava usein myös erillinen reseptimaksu 0,17 euroa.

Jos joudut maksamaan kaikki kustannukset itse

Jos joudut maksamaan täyden hinnan sellaisesta paikallisen julkisen terveydenhuollon hoidosta, josta olisi kuulunut saada korvaus eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, voit hakea korvauksia jälkikäteen. Korvausta voit hakea joko kohdemaan sairausvakuutuslaitoksesta tai Kelasta lomakkeella SV 128.

Hoitoon hakeutuminen

on englanninkielinen hakupalvelu, josta voit hakea terveydenhuollon palveluntuottajia erikoisaloittain sekä maantieteellisen alueen perusteella. Palveluun on listattu kunkin palveluntuottajan erikoistumisalueita ja tarjottuja hoitomuotoja.

Slovakian sairausvakuutuslaitoksen sivuilla on slovakinkielinen lista maan sairaaloista sekä hakupalvelu, josta voit etsiä lääkäriä, ambulanssia, optikkoa tai muuta terveydenhuollon palveluntuottajaa.

Hoitoon liittyvät käytännöt ja kustannukset

Slovakiassa erikoislääkärin hoito edellyttää yleensä yleislääkärin lähetettä. Slovakiassa voit pyytää lähetteen joko yksityiseltä tai julkiselta yleislääkäriltä. Jos sinulla on Suomessa toimivan lääkärin kirjoittama englanninkielinen lähete, varmista etukäteen hoitopaikasta, hyväksytäänkö se.

Voit hakeutua Ilman lähetettä hammaslääkärin, gynekologin, ihotautilääkärin, psykiatrin sekä silmälääkärin (kun kyseessä on silmälasimääräys) vastaanotolle.

Hoidon hintaa on suositeltavaa tiedustella suoraan hoitopaikoista. Jotkut terveydenhuollon palveluntuottajat julkaisevat hintatietoja myös verkkosivuillaan.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Slovakian terveysministeriö, terveydenhuoltoalan valvontaviranomainen ja lääketieteelliset yhdistykset valvovat terveydenhuoltoalan toimijoiden toiminnan laatua. Lisätietoa laadunvalvonnasta ja valitusmenettelyistä löydät Slovakian yhteyspisteen verkkosivuilta.

Slovakian yhteyspisteen verkkosivujen hakukoneesta löydät tiedon siitä, onko valitsemallasi palveluntuottajalla voimassa oleva lupa terveydenhuoltoalan toiminnan harjoittamiseen.