Slovenia

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112.


Äkillinen sairastuminen

Sairaanhoidon korvauksista vastaa Slovenian sairausvakuutuslaitos Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Se jakautuu kymmeneen alueelliseen yksikköön, joihin voit ottaa yhteyttä halutessasi kysyä sairaanhoidosta Sloveniassa. Pääkonttorin ja alueellisten yksiköiden yhteystiedot löydät ZZZS:n englanninkielisiltä verkkosivuilta.

Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saat hoitoa julkisessa terveydenhuollossa ja sellaisilta yksityislääkäreiltä, jotka ovat tehneet hoitosopimuksen ZZZS:n kanssa.

Sloveniassa on tarjolla myös kokonaan yksityisiä terveydenhuoltopalveluja. Jos hakeudut hoitoon yksityiselle puolelle, maksat kaikki hoitokulut itse.

Lääkäri

Hakeudu yleislääkärille (zdravnik splošne medicine) terveyskeskukseen tai sellaiselle yksityislääkärille, jolla on sopimus ZZZS:n kanssa. Yhteystietoja löydät ZZZS:n verkkosivuilta. Näytä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi (tai sitä korvaava väliaikainen todistus) ja henkilötodistuksesi.

Pääset erikoislääkärille yleislääkärin lähetteellä. Maksumenettely on sama kuin edellä. Tarvittavat jatkotutkimukset (esimerkiksi laboratoriokokeet ja röntgentutkimukset) sisältyvät hoitojen hintaan. Ensiapuna saatu hoito on maksutonta.

Hammaslääkäri

Hammashoitoa saa terveyskeskuksista tai ZZZS:n sopimushammaslääkäreiltä. Näytä eurooppalainen sairaanhoitokortti, kun menet hammaslääkäriin.

Lääkkeet

Saat apteekissa (lekarna) lääkärisi määräämistä lääkkeistä korvausta esittämällä eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Voit ostaa lääkkeitä apteekista, jolla on sopimus ZZZS:n kanssa. Lääkkeiden korvattavuus vaihtelee, joten maksat lääkkeen hinnasta 30, 90 tai 100 prosenttia. Tietyt lääkkeet ovat maksuttomia. Lisäksi lääkkeet voivat olla maksuttomia määrätyille ryhmille, kuten lapsille ja nuorille.

Sairaalahoito

Sairaalahoitoon saa yleensä lähetteen yleis- tai erikoislääkäriltä. Hätätilanteissa voit mennä suoraan lähimmän sairaalan ensiapuyksikköön (urgenca). Esitä vastaanotossa eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Ensiapu on maksutonta.

Ambulanssikuljetuksesta hätätilanteissa ei peritä maksua, kun hoitava lääkäri toteaa kuljetuksen tarpeen olleen kiireellinen. Jos tarvitset kiireettömässä tapauksessa terveydentilasi vuoksi ambulanssikuljetusta, maksat enintään 90 prosenttia kuljetuksen hinnasta, kun esität eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi.

Jos joudut maksamaan kaikki kustannukset itse

Jos joudut maksamaan täyden hinnan sellaisesta paikallisen julkisen terveydenhuollon hoidosta, josta olisi kuulunut saada korvaus eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, voit hakea korvauksia jälkikäteen. Korvausta voit hakea joko kohdemaan sairausvakuutuslaitoksesta tai Kelasta lomakkeella SV 128.

Hoitoon hakeutuminen

Slovenian sairausvakuutuslaitoksen sivuilla on sloveeninkielinen hakutoiminto kaikista terveydenhuollon palveluntuottajista, jotka ovat osa Slovenian julkista terveydenhuoltojärjestelmää ja jotka toimivat yhteistyössä sairausvakuutuslaitoksen kanssa.

Slovenian yhteyspisteen verkkosivuilla on englanninkielinen hakupalvelu, josta voit hakea terveydenhuollon palveluntuottajia erikoisaloittain sekä maantieteellisen alueen perusteella. Palveluun on myös listattu kunkin palveluntuottajan erikoistumisalueita ja tarjottuja hoitomuotoja.

Sloveniassa toimii joitakin yksityisiä lääkäri- ja hammaslääkäriasemia ja klinikoita. Maassa ei kuitenkaan ole yksityisiä sairaaloita. Julkiset sairaalat voivat ottaa vastaan tietyn määrän potilaita, jotka eivät kuulu maan sairausvakuutuksen piiriin ja maksavat hoidon kustannukset itse.

Hoitoon liittyvät käytännöt ja kustannukset

Sloveniassa erikoislääkärin hoito edellyttää yleensä yleislääkärin lähetettä. Yksityislääkäreillä on vaihtelevia käytäntöjä. Varmista ennen matkaa, edellytetäänkö hoitopaikassa lähetettä ja hyväksytäänkö Suomessa kirjoitettu englanninkielinen lähete.

Jos olet hakeutumassa hoitoon julkiseen sairaalaan, on hyvä tiedustella etukäteen, voiko sairaala ottaa vastaan itse maksavia potilaita.

Hoidon hintatietoja on suositeltavaa tiedustella suoraan hoitopaikoista.

Hoidon laatu ja potilasturvallisuus

Sloveniassa toimivat lääkärit ja hammaslääkärit kuuluvat Slovenian lääketieteelliseen yhdistykseen, ja ovat velvollisia uusimaan lääkärin tai hammaslääkärin lupakirjansa seitsemän vuoden välein.

Slovenian terveysministeriö, maan sairausvakuutuslaitos ja lääketieteelliset yhdistykset valvovat Sloveniassa toimivien terveydenhuoltoalan palveluntuottajien ja ammattihenkilöiden toiminnan laatua ja turvallisuutta. Lisätietoja aiheesta on Slovenian yhteyspisteen verkkosivuilla.