Sveitsi

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112 tai 144.


Äkillinen sairastuminen

Sveitsissä paikallisen julkisen terveydenhuollon sairaanhoitopalveluiden käytöstä asiakkaalta laskutetaan kiinteä omavastuumaksu. Jos aiheutuneet kustannukset ovat pienemmät kuin kiinteä omavastuumaksu, määräytyy maksu aiheutuneiden kustannusten mukaan. Maksu maksetaan Sveitsin yhteiselle sairausvakuutuslaitos Gemeine Einrichtung Krankenversicherung, GE KVG:lle. GE KVG:n verkkosivuilta löytyy kattavasti tietoa myös englanniksi.

Lääkäri ja lääkkeet

Hakeudu yleislääkärille, jolla on sopimus Sveitsin sairausvakuutuksen kanssa (useimmilla on sopimus). Näytä vastaanotolla voimassa olevan eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistus. Eri kantoneissa (Sveitsissä on 26 kantonia) on omat käytäntönsä lääkärinkulujen maksamisessa. Joillakin alueilla maksat hoidon ensin itse ja haet tositteiden perusteella osittaista korvausta GE KVG:stä. Toisilla alueilla hoitokulusi veloitetaan suoraan sairausvakuutuslaitokselta, ja maksat ainoastaan omavastuumaksun. Hoitojen taksat vaihtelevat kantonin lainsäädännön mukaan.

Pääset erikoislääkärille yleislääkärin lähetteellä.

Kun haet lääkärin Sveitsissä määräämiä reseptilääkkeitä apteekista, näytä reseptin lisäksi voimassa oleva eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Näin saat osasta lääkkeitä korvausta.

Hammaslääkäri

Vastaat hammaslääkärikuluista pääsääntöisesti itse. GE KVG korvaa hammaslääkärin kuluja vain silloin, kun hoidontarve johtuu onnettomuudesta tai vakavasta purentaelinten sairaudesta. Maksumenettely on sama kuin muillakin lääkäreillä.

Sairaalahoito

Pääset sairaalahoitoon yleis- tai erikoislääkärin lähetteellä.

Kiireellisissä sairaustapauksissa voit mennä suoraan sairaalan ensiapuun. Näytä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi sekä henkilötodistus ja pyydä saada GE KVG:n maksamaa hoitoa sairaalan julkisella puolella. Omavastuumaksun lisäksi kaikilta yli 26-vuotiailta henkilöiltä veloitetaan kiinteä päivämaksu sairaalahoidosta. Sairaalat sijoittavat tyypillisesti useita potilaita samaan huoneeseen. Jos haluat kahden tai yhden hengen huoneen, joudut maksamaan huoneen kustannukset itse.

Sveitsissä on tavallista, että sairaalassa on sekä julkisen että yksityisen puolen potilaita. Jos menet hoitoon yksityispotilaana, maksat kustannusten välisen erotuksen. GE KVG korvaa ainoastaan kustannukset, jotka olisivat aiheutuneet samasta hoidosta julkisella puolella.

Ambulanssikuljetuksen kuluista korvataan 50 prosenttia, mutta kuitenkin enintään 500 Sveitsin frangia kalenterivuotta kohden. Pelastuspalvelujen (helikopteri) kuluista korvataan 50 prosenttia, mutta kuitenkin enintään 5 000 Sveitsin frangia kalenterivuotta kohden. Hae korvausta GE KVG:sta.

Jos joudut terveydentilasi vuoksi käyttämään erityiskuljetusta, kun palaat Suomeen, maksat kulut kokonaan itse.

Jos joudut maksamaan kaikki kustannukset itse

Jos joudut maksamaan täyden hinnan sellaisesta paikallisen julkisen terveydenhuollon hoidosta, josta olisi kuulunut saada korvaus eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, voit hakea korvauksia jälkikäteen. Korvausta voit hakea joko kohdemaan sairausvakuutuslaitoksesta tai Kelasta lomakkeella SV 128.