Tanska

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112.


Äkillinen sairastuminen

Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat eivät Pohjoismaissa liikkuessaan tarvitse eurooppalaista sairaanhoitokorttia. Siksi Tanskassa hoidon saamiseksi yleensä riittää, että esität henkilötodistuksen (esimerkiksi passi, virallinen henkilökortti tai ajokortti) tai voimassa olevan Kela-kortin.

Saat julkisen terveydenhuollon piiriin kuuluvan hoidon usein maksutta. Jos sinulla ei hoitoon mennessäsi ollut näyttää henkilötodistusta, ja tämän vuoksi maksoit hoidostasi täyden hinnan, voit hakea korvausta jälkikäteen oleskelupaikkakuntasi sosiaali- ja terveystoimen (social og sundhed) palvelupisteestä ennen lähtöäsi Tanskasta. Korvausta saadaksesi sinun on esitettävä kaikki alkuperäiset tositteet ja henkilötodistus tai Kela-kortti.

Saat tietoa sairaanhoidosta Tanskan terveysministeriöstä (Ministeriet for sundhed og forebyggelse). Käytännön tietoa tanskaksi saa myös terveydenhuoltojärjestelmän portaalilta Sundhed.dk sekä kansalaisen tietopalvelusta Borger.dk.

Lääkäri

Voit mennä yleislääkärille, jolla on sopimus Tanskan julkisen terveydenhuollon kanssa. Vastaanotot ovat yleensä avoinna arkisin klo 8–16. Jotkut vastaanotot ovat avoinna myös yhtenä arki-iltana viikossa. Erikoislääkärille pääset yleislääkärin lähetteellä. Näytä vastaanotolla henkilötodistuksesi, jolloin sekä yleislääkärin että erikoislääkärin hoito on maksutonta. Kiireellisemmissä sairaustapauksissa arkisin klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin voit mennä lääkäripäivystykseen (lægevagt). Yhteystietoja lääkäripäivystykseen Tanskan eri alueilla löytyy Lægevagtenin verkkosivuilta.

Yleislääkäri voi antaa lähetteen esimerkiksi fysioterapeutille tai psykologille, jolloin voit saada kuluista korvausta. Kiropraktikon vastaanotolle voit mennä ilman lääkärin lähetettä. Myös kiropraktikon kuluista osa korvataan.

Jos tarvitset tulkkia, mainitse tästä ajanvarauksen yhteydessä. Tällöin Tanskan valtio järjestää sinulle tulkin, joka voi olla maksullinen.

Hammaslääkäri

Voit mennä hammaslääkärille, jolla on sopimus julkisen terveydenhuollon kanssa. Näytä vastaanotolla henkilötodistuksesi. Saat tietyistä perushoidoista korvausta, joka vähennetään suoraan hammaslääkärin laskustasi. Huomaa kuitenkin, että joistakin toimenpiteistä ei saa lainkaan korvausta (muun muassa hammasproteesit, kruunut). Maksat yleensä itse kuluista omavastuuna 35–60 prosentin osuuden. Korvausprosentin taso vaihtelee hoidon mukaan. Alle 18-vuotiaille hammashoito on Tanskassa ilmaista ja alle 26-vuotiaat saavat perustarkastuksista suuremman korvauksen kuin sitä vanhemmat.

Lääkkeet

Reseptilääkkeistä saatavaan korvaukseen vaikuttaa, mitä lääkkeitä sinulle on määrätty, sekä kalenterivuoden aikana kertyneen lääkelaskusi suuruus. Näytä apteekissa henkilötodistuksesi sekä lääkärin määräämä resepti.

Kun lääkeostojesi summa ylittää 925 Tanskan kruunua, saat apteekista reseptilääkkeesi alennetulla hinnalla. Maksat lääkkeesi itse 925 Tanskan kruunuun asti.

  • 925–1 515 kruunun ostoista korvaus on 50 prosenttia.
  • 1 515–3 280 kruunun ostoista korvaus on 75 prosenttia.
  • 3 280 Tanskan kruunua ylittävältä osuudelta korvaus on 85 prosenttia.

Alle 18-vuotiaiden lääkkeistä korvausta saa 60 prosenttia aina 1 515 kruunuun asti ja 1 515 kruunua ylittävältä osuudelta kuten aikuisillakin.

Sairaalahoito

Tarvittaessa saat lääkäriltä lähetteen sairaalahoitoon, joka on maksutonta. Hätätapauksissa voit mennä suoraan julkisen sairaalan ensiapuun tai niin kutsuttuun skadestueniin, jossa hoidetaan akuutteja, 24 tunnin sisällä syntyneitä vammoja tai alkaneita sairauksia. Tällaisessa tapauksessa näytä henkilötodistuksesi ja pyydä sairaalaa järjestämään sinulle maksuton hoito. Useimmissa Tanskan sairaaloissa on ensiapuasema, mutta maassa on myös muutamia sairaaloita, joissa ei ole päivystystä. Huomioi lisäksi, että joidenkin sairaaloiden ensiapupoliklinikat edellyttävät puhelinsoittoa ennen sairaalaan saapumista.

Kiireellinen ambulanssikuljetus lähimpään sairaalaan on maksutonta.

Kotiinpaluu Suomeen (erityistä Pohjoismaissa)

Jos sairastumisesi johdosta joudut palaamaan Suomeen käyttäen kalliimpaa matkustustapaa (esim. jokin erityiskuljetus) kuin olisit normaalisti käyttänyt, voit saada korvausta Tanskasta. Korvaus kattaa matkakustannuksestasi sen lisäosuuden, jonka kalliimpi matkustustapa aiheutti. Maksat siis itse paluumatkasta saman verran, kuin olisit muutoin (terveenä ollessasi) normaalilla matkustustavalla maksanut. Korvauksen edellytyksenä on, että ennen kotimatkaa sinulle kirjoitetaan Tanskassa lääkärintodistus, josta käy ilmi kalliimman matkustustavan tarpeellisuus.

Jos joudut maksamaan kaikki kustannukset itse

Jos joudut maksamaan täyden hinnan sellaisesta paikallisen julkisen terveydenhuollon hoidosta, josta olisi kuulunut saada korvaus eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, voit hakea korvauksia jälkikäteen. Korvausta voit hakea joko kohdemaan sairausvakuutuslaitoksesta tai Kelasta lomakkeella SV 128.

Hoitoon hakeutuminen

Tanskan yhteyspisteen verkkosivuille on koottu tietoa hoitoon hakeutumisesta Tanskaan. Sivuilla on myös listaus maan julkisista sairaaloista ja Tanskan viiden eri alueen potilasneuvojien yhteystiedot.

Enemmistö yleis-, erikois- ja hammaslääkäreistä hoitavat julkisesti vakuutettuja potilaita Tanskan alueellisten sopimusten mukaisesti. He ottavat kuitenkin vastaan myös yksityisiä potilaita, jotka maksavat hoidon itse. Löydät lisätietoa kunkin kunnan tai alueen terveydenhuollon ammattilaisista -verkkosivuilta tanskaksi.

Tanskan yksityisten sairaaloiden ja klinikoiden yhdistykseen (Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker, BPK) kuuluu 26 Tanskassa toimivaa yksityistä sairaalaa ja klinikkaa. Yhdistyksen verkkosivuille (luettavissa vain tanskaksi) on koottu linkkejä sairaaloiden verkkosivuille, joilta löydät tietoa kunkin sairaalan antamasta hoidosta ja hoitojen hinnoista.

Hoitoon liittyvät käytännöt ja kustannukset

Tanskan julkisessa terveydenhuollossa erikoislääkärin antamaa ja sairaalahoitoa varten tarvitaan yleensä yleislääkärin lähete. Näissä tapauksissa Suomessa toimivan lääkärin kirjoittama lähete hyväksytään. Voit tiedustella asiaa Tanskan alueellisilta potilasneuvojilta. Kerro tietopyynnössä riittävät tiedot suunnitellusta hoidosta.

Tanskan julkisten sairaaloiden hinnat ovat yleensä kiinteitä (ns. DRG-hintoja) ja samoja kaikissa sairaaloissa. Tanskankieliset hintatiedot löytyvät Danish Health Data Authority (Sundhedsdatastyrelsen) verkkosivuilta.

Yksityisten lääkärien, hammaslääkärien ja sairaaloiden antaman hoidon hintatiedot löytyvät usein kunkin palveluntuottajan verkkosivuilta.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Tanskan potilasturvallisuudesta vastaavan viranomaisen (Styrelsen for Patientsikkerhed) verkkosivuilta löytyy tieto kaikista Tanskan rekisteröityneistä terveysalan ammattilaisista. Voit tarkistaa sivuilta, onko tietyllä lääkärillä tai muulla terveysalan ammattihenkilöllä voimassa oleva rekisteröinti tai onko hän esimerkiksi valvonnan alainen.

Tanskan terveysviranomaisen (Sundhedtsstyrelsen) verkkosivuilta saat tietoa hoitolinjauksista. Jos olet saanut virheellistä tai puutteellista hoitoa tanskalaisessa julkisessa tai yksityisessä sairaalassa, lääkäriasemalla tai muussa hoitopaikassa, voit tehdä valituksen potilasturvallisuudesta vastaavalle viranomaiselle (Styrelsen for Patientsikkerhed). Hoitovirheestä tai muusta hoitoon liittyvästä haittatapahtumasta voit raportoida Tanskan potilasvakuutuskeskukselle (Patienterstatningen).

Terveydenhuollon laatu- ja akkreditaatioinstituutti (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet, IKAS) kehittää ja ylläpitää Tanskan terveydenhuollon laatuohjelmaa (Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM). DDKM:ssä asetetaan terveydenhuollon akkreditaation laatustandardit sekä kehitetään menetelmiä laadun mittaamiseksi ja valvomiseksi. Lisätietoa aiheesta löytyy IKAS:n verkkosivuilla.