Viro

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112.


Äkillinen sairastuminen

Virossa sairauskassa Eesti Haigekassa maksaa sairaanhoidon korvaukset suoraan hoitopaikalle ja potilas maksaa hoitoon mennessään pelkästään omavastuuosuuden. Hoitopaikalla tulee olla sopimus Eesti Haigekassan kanssa. Valtion ja kuntien palveluiden lisäksi Eesti Haigekassa korvaa myös sellaisissa yksityisissä sairaaloissa annettua hoitoa, joilla on sopimus Eesti Haigekassan kanssa.

Virossa on myös yksityisiä lääkäreitä, lääkäriasemia ja sairaaloita, joilla ei ole sopimusta Eesti Haigekassan kanssa. Jos hakeudut sairaanhoitoon tällaiseen paikkaan, sinulta peritään täysi hinta, etkä saa korvausta Virossa. Jos sinulla ei ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia mukanasi, voit pyytää kortin korvaavan väliaikaisen todistuksen Kelasta tai Eesti Haigekassan kautta.

Lääkäri

Hakeudu lääkärille (perearst), jolla on sopimus Eesti Haigekassan kanssa. Yleislääkärillä käynti on tällöin maksutonta. Edellytyksenä on, että hoidon tarpeesi on alkanut Virossa oleskelusi aikana ja että se on lääketieteellisesti perusteltu. Lääkärin on myös otettava huomioon miten kauan oleskelet Virossa, kun hän päättää annettavasta hoidosta.

Erikoislääkärille pääset yleislääkärin lähetteellä (lukuun ottamatta gynekologia, silmälääkäriä, ihotautilääkäriä, sukupuolitautien erikoislääkäriä, psykiatria ja trauma kirurgia, joille voi mennä ilman lähetettä). Kun näytät lääkärissä voimassaolevan eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi, maksat potilasmaksun, joka on enintään 5 euroa. Myös yleislääkärin tekemä kotikäynti on samanhintainen. Potilasmaksua ei tule erikoissairaanhoidossa periä, jos potilaasta tehdään lähete toiselle erikoisalalle samassa sairaalassa, raskaana olevilta naisilta, alle kaksi vuotiailta lapsilta tai jos potilas tarvitsee kiireellistä hoitoa heti sairaalahoidon jälkeen.

Jos sinulla ei ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia mukanasi, pyydä lääkäriltä laskun lisäksi kuitti sekä erittely hoidostasi (Virossa hoitotoimenpiteet merkitään usein jo laskuun). Tositteiden perusteella voit hakea korvausta palattuasi Suomeen.

Hammaslääkäri

Hammaslääkärillä potilas maksaa kaikki kulut yleensä itse. Poikkeuksena ovat alle 19-vuotiaat, joille välttämätön hoito on maksutonta. Aikuisille välttämättömästä syystä tehtävä hampaan poisto on ilmainen kiireellisen hoidon yhteydessä. Hammaslääkärillä on oltava sopimus Eesti Haigekassan kanssa ja sinun tulee esittää eurooppalainen sairaanhoitokorttisi.

Lääkkeet

Esitä apteekissa eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistus, kun noudat sopimuslääkärin määräämiä reseptilääkkeitä. Korvattavia lääkkeitä ovat tietyt Eesti Haigekassan hyväksymät lääkkeet. Korvauksen taso riippuu pääsääntöisesti sairauden vakavuudesta. Korvaukset lasketaan joko viitehintojen, hintasopimusten tai myyntihintojen mukaan.

Kun lääkkeesi on 50 prosenttia korvattava, maksat itse omavastuuosuuden 3,19 euroa ja 50 prosenttia lääkkeen viitehinnasta sekä mahdollisen viitehinnan ylittävän osuuden. Viron sairauskassa puolestaan korvaa 50 prosentin omavastuuosuuden 3,19 euroa ylittävästä osuudesta aina viitehintaan asti, muttei kuitenkaan enempää kuin 12,79 euroa reseptiä kohden. Loput kustannukset maksat itse.

Kun lääkkeesi on 75 prosenttia korvattava, maksat omavastuuosuuden 1,27 euroa reseptiä kohden sekä 25 prosenttia omavastuuosuuden ylittävästä osuudesta.

Kun lääkkeesi on 90 prosenttia korvattava, maksat omavastuuosuuden 1,27 euroa reseptiä kohden ja 10 prosenttia lääkkeen viitehinnasta sekä mahdollisen viitehinnan ylittävän osuuden. Viron sairauskassa korvaa 90 prosenttia omavastuuosuuden ylittävästä osuudesta aina viitehintaan asti. Loput kustannukset maksat itse.

Jos lääkkeesi on 100 prosenttia korvattava, maksat omavastuuosuuden 1,27 euroa sekä viitehinnan ylittävän osuuden. Viron sairauskassa korvaa omavastuuosuuden ja viitehinnan välisen summan kokonaisuudessaan.

Sairaalahoito

Sairaalahoitoon pääset tavallisesti lääkärin lähetteellä. Kiireellisessä tapauksessa voit mennä suoraan julkisen sairaalan ensiapuun. Esitä sairaalassa voimassa oleva eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi, jolloin sairaalahoito maksaa enintään 2,50 euroa päivässä. Maksua peritään sairauden ensimmäisen 10 vuorokauden ajan eli enintään 25 euroa. Alle 19-vuotiaat, tehohoitopotilaat sekä raskaana olevat naiset saavat hoidon maksutta.

Ambulanssikuljetus on kiireellisissä tapauksissa maksutonta. Ambulanssilennot ovat maksuttomia vain Viron alueella.

Jos joudut maksamaan kaikki kustannukset itse

Jos joudut maksamaan täyden hinnan sellaisesta paikallisen julkisen terveydenhuollon hoidosta, josta olisi kuulunut saada korvaus eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, voit hakea korvauksia jälkikäteen. Korvausta voit hakea joko Eesti Heigekassasta tai Kelasta lomakkeella SV 128.

Hoitoon hakeutuminen

Suurin osa Viron sairaaloista on joko kunnan omistamia osakeyhtiöitä tai valtion, kuntien tai paikallisten julkisoikeudellisten järjestöjen perustamia säätiöitä. Omalääkäripalveluita tarjoavat yritykset voivat tarjota vain yleislääkäri- ja sairaanhoitopalveluita.

Voit etsiä Virossa toimivaa sairaalaa Viron yhteyspisteen verkkosivuilla olevasta listasta, jossa on lueteltu Viron suurimmat sairaalat. Sairaaloissa toimii myös paljon erikoislääkäreitä. Vastaava lista on myös Eesti Haigekassan verkkosivuilla (viroksi).

1182-verkkopalvelussa on englanninkielinen hammaslääkärihaku, lääkäripalveluhaku, omalääkärihaku, yksityisten klinikoiden haku sekä muita hakuja, joiden avulla voit etsiä Virossa toimivaa terveydenhuollon palveluntuottajaa.

Hoitoon liittyvät käytännöt ja kustannukset

Kun hakeudut hoitoon Viroon erikoislääkärille, tarvitset yleensä yleislääkärin lähetteen (katso kohta ’Lääkäri’). Varmista etukäteen hoitopaikasta, tarvitaanko lähete Virossa toimivalta yleislääkäriltä vai hyväksytäänkö myös Suomessa toimivan lääkärin kirjoittama lähete.

Eesti Haigekassan sivuilla on maassa annettavien terveyspalvelujen vironkielinen hintalista (Haigekassa). Tarkan kustannusarvion saamiseksi hoidon hintaa kannattaa kuitenkin tiedustella suoraan hoitopaikasta. Tarvittaessa voit pyytää apua Viron yhteyspisteeltä.

Hoidon laatu ja potilasturvallisuus

Viron valtio on asettanut terveydenhuoltopalveluiden laatuvaatimukset ja perustanut valvontajärjestelmän terveydenhuoltopalveluiden tuottajien toiminnan tarkistamiseksi. Tärkeimmät potilasturvallisuuteen liittyvät säännöt perustuvat terveydenhuoltopalveluiden järjestämisen lakiin ja velvoiteoikeuslakiin.

Virossa annettavaa hoitoa valvovat Eesti Haigekassa, Viron terveysvirasto sekä terveydenhuoltopalvelun laadun asiantuntijalautakunta. Lisätietoja Virossa annettavan hoidon laadusta ja valvonnasta löydät Viron yhteyspisteen sivuilta.

Virossa ei rekisteröidä järjestelmällisesti hoitovirheitä, mutta maan sairausvakuutuslaitos suorittaa säännöllisesti kliinisiä auditointeja terveydenhuoltolaitoksissa. Hoitovirheen sattuessa hoitavan tahon tulee korvata potilaalle kyseisen terveydenhuoltopalvelun tarjoamisen yhteydessä aiheutettu henkinen ja ruumiillinen vahinko.

Jos koet, että oikeuksiasi potilaana on laiminlyöty, voit valittaa siitä terveydenhuoltopalvelun tarjoajalle, terveysvirastolle, Eesti Haigekassalle tai terveydenhuollon laadun asiantuntijalautakunnalle.