Yhdistynyt kuningaskunta

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112 tai 999. Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisen terveyspalveluiden (National Health Service) NHS:n palvelunumerosta 111 saat tietoa terveyspalvelujen käyttämisestä kiireettömässä tapauksessa.


Äkillinen sairastuminen

Voit saada eurooppalaisella sairaanhoitokortilla pääosin ilmaista hoitoa Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisen terveyspalvelun, NHS:n hoitopaikoissa. Lisää tietoa saat NHS:n verkkosivuilta, joilta löydät alueittain myös NHS:n kanssa sopimuksen tehneiden lääkäreiden, hammaslääkäreiden ja sairaaloiden yhteystiedot.

Huomaathan, että Man-saarella tai niin sanotuilla Kanaalisaarilla eli Guernseyssä (muun muassa Guernsey, Alderney, Herm ja Sark) ja Jerseyssä et kuitenkaan saa hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, koska kyseiset saaret ovat Yhdistyneen kuningaskunnan kruununsiirtokuntia eivätkä EU- tai ETA-säädösten piirissä. Myöskään merentakaiset alueet Anguilla, Neitsytsaaret, Montserrat, Turks- ja Caicossaaret, Caymansaaret, Falklandsaaret, Etelä-Georgian saari tai Eteläiset Sandwichsaaret eivät kuulu Euroopan unioniin.

Lääkäri

Hakeudu yleislääkärille (general practitioner, GP), jolla on sopimus NHS:n kanssa. Kun näytät vastaanotolla eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi, hoito on maksutonta. Erikoislääkärille (specialist) pääset yleensä yleislääkärin lähetteellä.Jos kyseessä on jokin pienehkö vamma, isommilla paikkakunnilla on mahdollista mennä myös pääasiassa sairaanhoitajavoimin toimiville vastaanotoille (Walk-in centre tai Minor injuries unit). Niissä saat ilmaista hoitoa ilman ajanvarausta.

Voit myös milloin tahansa soittaa NHS:n palvelunumeroon 111, joka auttaa sinua terveyteen ja sairauksiin liittyvissä asioissa sekä ohjaa sinut lähimmälle avoinna olevalle vastaanotolle, jossa saat sairautesi tai vammasi edellyttämää hoitoa.

Hammaslääkäri

Jos tarvitset hammashoitoa, mene NHS:n järjestelmään kuuluvan hammaslääkärin (dentist) vastaanotolle. Aikaa varatessa kannattaa mainita, että haluat hoidon NHS:n potilaana. Näytä vastaanotolla eurooppalainen sairaanhoitokorttisi sekä henkilötodistus. NHS:n potilaille hammaslääkärin hoidossa on kolme maksuluokkaa. Useimmiten maksu on 19 tai 51 puntaa. Vaativammista hoidoista maksat 223 puntaa. Hoito on maksutonta tietyille henkilöryhmille, kuten alle 18-vuotiaille, kokopäiväisille opiskelijoille sekä raskaana oleville ja alle 1-vuotiaiden lasten äideille. Jos saat hoidon maksutta, rastita vastaanotolla täytettävästä kaavakkeesta kyseinen kohta.

Lääkkeet

Lääkäreiden lisäksi lääkkeitä voivat lievemmissä tapauksissa määrätä myös sairaanhoitajat. Kun menet apteekkiin (pharmacy tai chemist’s shop) noutamaan reseptilääkkeitäsi, esitä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Tällöin sinulta peritään lääkemaksu 8,20 puntaa. Jos tarvitset yli kolme lääkettä oleskelusi aikana, voit myös maksaa apteekissa 29,10 punnan etukäteismaksun, jolla voit ostaa lääkkeitä kolmen kuukauden ajan. Maksusta vapautettuja ovat muun muassa alle 16-vuotiaat lapset, 16–18-vuotiaat kokoaikaiset opiskelijat, 60-vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt sekä pitkäaikaissairaat.

Raskaana olevat naiset ja alle 1-vuotiaiden lasten äidit saavat myös lääkkeet maksutta, jos heillä on äitiyden perusteella vapauttava todistus (maternity exemption certificate). Mahdollisesta lääkemaksusta vapautuksesta voit kysyä jo lääkäriltä reseptiä kirjoitettaessa. Jos saat vapautuksen, rastita apteekissa reseptin kääntöpuolelta kyseinen kohta.

Sairaalahoito

Sairaalahoitoon pääset yleensä lääkärin, hammaslääkärin tai silmälääkärin lähetteellä. Hätätilanteissa voit mennä suoraan sairaalan ensiapuyksikköön (Accident & Emergency department). Kaikissa sairaaloissa ei ole tällaista yksikköä. Näytä sairaalaan mennessäsi eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi, niin hoito on lääkkeet mukaan lukien maksutonta. Sairaalan saa tavallisesti valita vapaasti, kunhan kyseessä on NHS:n kanssa sopimuksen tehnyt yksikkö.

Hätätilanteissa ambulanssikuljetus sairaalaan on maksuton. Jos terveydentilasi vuoksi tarvitset erityistä kuljetusta palatessasi Suomeen, maksat kuljetuksen kokonaan itse.

Jos joudut maksamaan kaikki kustannukset itse

Jos joudut maksamaan täyden hinnan sellaisesta paikallisen julkisen terveydenhuollon hoidosta, josta olisi kuulunut saada korvaus eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, voit hakea korvauksia jälkikäteen. Korvausta voit hakea joko kohdemaan sairausvakuutuslaitoksesta tai Kelasta lomakkeella SV 128.

Hoitoon hakeutuminen

Englannin alueella toimivaa terveydenhuollon palveluntuottajaa voit etsiä NHS:n hakupalvelusta. Haulle voit asettaa erikoisala- ja paikkakuntakohtaisia kriteerejä. Useat palveluntuottajat ovat ilmoittaneet hakupalveluun potilaiden vastaanottoa koskevia tietoja. On esimerkiksi joitakin yksityisvastaanottoja, jotka ottavat vastaan ainoastaan alle 18-vuotiaita potilaita. Hakupalvelussa käyttäjät ovat voineet myös pisteyttää tyytyväisyytensä palveluntuottajaan.

Skotlannin alueella toimivia NHS-järjestelmään kuuluvia sekä yksityisiä terveydenhuollon palveluntuottajia on listattu Skotlannin NHS:n verkkosivuille.

Walesin alueella NHS-järjestelmän piiriin kuuluvia terveydenhuollon palveluntuottajia voit hakea Walesin NHS:n sivuilta.

Yhdistyneen kuningaskunnan hammaslääkäriliiton (British Dental Association) verkkosivuilla on Find-a-dentist -hakupalvelu, josta voit etsiä hammaslääkäriä.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivia yksityisiä lääkäreitä, hammaslääkäreitä, sairaaloita ja muita terveydenhuollon palveluntuottajia voit etsiä myös Private Healthcare UK -sivustolta. Yksityislääkäreiden tietoja löydät myös Specialist Info -hakupalvelusta. Yksityisellä sektorilla toimii melko vähän yleislääkäreitä.

Ohjeita ja linkkejä erilaisten terveydenhuollon palveluntuottajien, kuten fysioterapeuttien, optikoiden ja kiropraktikoiden hakupalveluihin löydät Patient.co.uk -sivustolta.

Hoitoon liittyvät käytännöt

Englannissa tarvitset yleislääkärin lähetteen, kun hakeudut NHS-järjestelmään kuuluvan erikoislääkärin, kuten kirurgin tai gynekologin vastaanotolle tai sairaalahoitoon. Sama käytäntö pätee pääsääntöisesti myös Walesissa, Skotlannissa ja Pohjois-Irlannissa. Ainoastaan fysioterapiaan, terveystarkastukseen, kosmeettiseen kirurgiaan, hammaslääkärille, seksuaaliterveysklinikoille ja sairaaloiden päivystykseen voit hakeutua ilman lähetettä.

Jos hakeudut Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivalle yksityiselle erikoislääkärille, joka ei kuulu NHS-järjestelmään, on silti suositeltavaa, että pyydät lähetteen yleislääkäriltä. Asia kannattaa varmistaa erikoislääkäriltä etukäteen. Huomioi myös, että valtaosa yleislääkäreistä toimii NHS:n piirissä, ja yksityiset yleislääkäripalvelut ovat harvassa.

Hoidon kustannukset

Suuntaa-antavia tietoja NHS-järjestelmän piiriin kuuluvien Englannissa toimivien terveydenhuollon palveluntuottajien hinnoista löydät Gov.uk -sivustolta. Hintatietoja päivitetään vuosittain.

Kustannuksiin ja maksukäytäntöihin liittyviä tietoja voit myös tarkastella alueittain Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisneuvonnan Adviceguide-palvelussa.

Yksityisen terveydenhuollon kustannustietoja voit katsella Private Healthcare UK -sivustolla.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Englannissa toimii hoidon laatua valvova komitea (Care Quality Commission), joka tarkkailee kaikkien alueella toimivien terveydenhuollon palveluntuottajien antaman hoidon laatua ja turvallisuutta. Komitea varmistaa, että lääkärit, hammaslääkärit, hoitokodit ja muut hoitoa antavat tahot täyttävät kansalliset laatustandardit. Standardeista voit lukea lisää komitean verkkosivuilta. Sivuilta löydät myös kaikkia terveydenhuollon palveluntuottajia koskevat laatutiedot ja -raportit, joita säännöllisesti päivitetään.

Pohjois-Irlannin alueella annettavaa hoitoa valvoo Regulation and Quality Improvement Authority (RQIA). RQIA tekee säännöllisiä tarkastuksia ja arviointeja alueella toimivien terveyden- ja sosiaalihuollon palveluntuottajien toiminnasta.