Miten osoitat oikeutesi hoitoon ulkomailla

Sinun on ulkomailla osoitettava oikeutesi hoitoon hoito-oikeustodistuksella, jotta voit saada hoidon paikallisella asiakasmaksulla maan julkisessa terveydenhuollossa. Se, mikä asiakirja kelpaa hoito-oikeustodistuksena riippuu maasta ja oleskelusi tarkoituksesta. Hoito-oikeustodistuksen tulee olla voimassa hoidon antamisen hetkellä. Kelan myöntämät hoito-oikeustodistukset ovat maksuttomia.


Hoito-oikeustodistuksia ovat

Esitä eurooppalainen sairaanhoitokortti tai sen väliaikaisesti korvaava todistus, passi tai henkilöllisyystodistus, hoitoon hakeutumisen ennakkolupa tai ostopalvelun maksusitoumus suoraan hoidonantajalle. Tällöin sinun tulee saada hoito samalla asiakasmaksulla kuin paikalliset asukkaat vastaavassa tilanteessa.

Asumista koskevat E- ja S-lomakkeet sekä lomake SF/Q4 on rekisteröitävä ensin kohdemaan sairausvakuutuslaitoksessa tai muussa viranomaisessa, joka vastaa kohdemaan terveydenhuoltojärjestelmästä. Rekisteröinnin jälkeen voit käyttää kohdemaan terveyspalveluja kuten paikalliset asukkaat.

Vastaat itse hoidon kustannuksista, jos sinulla ei ole hoito-oikeustodistusta

Sinun on osoitettava oikeutesi hoitoon ulkomailla jollakin edellä mainituista asiakirjoista, jotta voit saada hoidon samalla asiakasmaksulla kuin maassa asuva. Jos sinulla ei ole hoito-oikeustodistusta, vastaat yleensä itse hoidon kustannuksista. Se, mitä asiakirjaa tulee käyttää, riippuu tilanteesta ja maassa oleskelusi tarkoituksesta. Asumista koskevat E- ja S-lomakkeet ja lomake SF/Q4 on ensin rekisteröitävä oleskelumaan sairausvakuutuslaitoksessa.