Asumisen E- ja S-lomakkeet

Jos muutat asumaan toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin ja sairaanhoitosi kustannuksista vastaa muu kuin asuinmaasi, sosiaaliturvaa hallinnoivat viranomaiset käyttävät hoito-oikeuttasi koskevien tietojen rekisteröintiin paperisia lomakkeita. Lomakkeen rekisteröinnillä vahvistetaan lisäksi, että asuinmaasi voi laskuttaa sairaanhoitosi kustannuksia lomakkeen myöntäneeltä maalta.


Kela käsittelee Suomessa hoito-oikeutta koskevia E- ja S-lomakkeita. Eri henkilöryhmille on omat lomakkeet, jotka on standardoitu EU:ssa. Hoito-oikeuden rekisteröintiin käytetään seuraavia lomakkeita

  • E 106: työntekijät
  • E 109: perheenjäsenet
  • E 120: eläkkeenhakijat
  • E 121: eläkeläiset ja eläkeläisen perheenjäsenet
  • S1: kaikki henkilöryhmät.

Lomakkeita ei kuitenkaan yleensä käytetä, jos muuttosi tapahtuu Pohjoismaiden tai Yhdistyneen kuningaskunnan ja Suomen välillä.

Kukin maa myöntää lomakkeen omalla virallisella kielellään. Kela myöntää suomen- tai ruotsinkielisiä lomakkeita ja poikkeustapauksessa voidaan myös käyttää englanninkielistä lomaketta.

Kela toimittaa lomakkeen suoraan toisen maan viranomaiselle tai sinulle, kun muutat Suomesta tai Suomeen. Saat Kelasta myös ohjeet, miten toimit saatuasi lomakkeen.

  • Jos saat Kelasta E- tai S-lomakkeen, vie se rekisteröitäväksi uuden asuinmaasi sairausvakuutuslaitokseen tai muulle viranomaiselle, joka vastaa kohdemaassa terveydenhuollon palveluista.
  • Jos muutat Suomeen ja olet saanut toisesta maasta E- tai S-lomakkeen, toimita lomake rekisteröitäväksi Kelaan.

Kela myöntää E- tai S-lomakkeen pyynnöstä tai oma-aloitteisesti. Voit hakea E- tai S-lomaketta Kelasta

  • lomakkeella SV 140, kun muutat Suomesta ulkomaille tai jos toinen maa vastaa sairaanhoitosi kustannuksista
  • lomakkeella SV 141, kun muutat Suomeen tai jos Suomi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista.

Jos hoidonantaja, kohdemaan sairausvakuutuslaitos tai muu viranomainen pyytää sinulta E- tai S-lomaketta, toimita Kelaan hakemuslomake SV 140 tai SV 141 tai ota yhteys Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen.