Ennakkolupa (lomake E 112 tai S2)

Hoitoon hakeutumisen ennakkolupa myönnetään lomakkeella E 112 tai S2. Saat ennakkoluvalla hoitoa samalla asiakasmaksulla kuin paikalliset maan julkisessa terveydenhuollossa.


Lomaketta E 112 tai S2 käytetään yleensä silloin, kun henkilö hakeutuu hoitoon toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin. Lomake E 112 tai S2 on maksusitoumus, jolloin hoidonantaja laskuttaa hoidosta aiheutuneet kustannukset jälkikäteen lomakkeen myöntäneeltä taholta.

  • Jos olet saanut Kelasta ennakkoluvan lomakkeella E 112 tai S2, toimita se hoidonantajalle. Saat Kelasta toimintaohjeet lomakkeen käsittelyä varten.
  • Jos olet saanut ulkomailta ennakkoluvan Suomessa annettavaa hoitoa varten, toimita se julkisen terveydenhuollon hoidonantajalle.

Lomake E 112 tai S2 on paperinen A4-kokoinen asiakirja, joka on standardoitu EU:ssa. Viranomainen täyttää kaikki lomakkeen tarpeelliset tiedot.

Kukin maa myöntää lomakkeen omalla virallisella kielellään. Kela myöntää suomen- tai ruotsinkielisiä lomakkeita, poikkeuksellisesti voidaan myös käyttää englanninkielistä lomaketta.

Voit hakea hoitoon hakeutumisen ennakkolupaa Kelasta lomakkeella SV 129.

Lomakkeen E 112 tai S2 käyttö muissa tilanteissa

Poikkeustilanteissa kohdemaa voi vaatia lomaketta E 112 tai S2 myös hoitoon, joka tulisi saada eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Tällaisia tilanteita ilmenee joskus, kun asiakas tarvitsee hoitoa pitkäaikaissairauteen, raskauteen tai synnytykseen liittyen.

Jos muutat toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin ja jos Kela maksaa sinulle muuttohetkellä jonkin etuuden päivärahaa, voit saada Kelasta lomakkeen S2 hoito-oikeuden rekisteröintiä varten. Lomake myönnetään sille ajalle, jolta Kela maksaa sinulle päivärahaa. Toimita lomake rekisteröitäväksi uuden asuinmaasi sairausvakuutuslaitokseen. Pohjoismaissa lomaketta S2 ei kuitenkaan käytetä tässä tarkoituksessa, vaan ainoastaan hoitoon hakeutumisen ennakkolupana.

Jos hoidonantaja, kohdemaan sairausvakuutuslaitos tai muu viranomainen pyytää sinulta lomaketta E 112 tai S2 tai muuta todistusta hoitoa varten, ota yhteys Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen.