Ennakkolupa (lomake S2)

Hoitoon hakeutumisen ennakkolupa myönnetään lomakkeella S2. Saat ennakkoluvalla hoitoa samalla asiakasmaksulla kuin paikalliset maan julkisessa terveydenhuollossa.


Lomaketta S2 käytetään yleensä silloin, kun henkilö hakeutuu hoitoon toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin. Lomake S2 on maksusitoumus, jolloin hoidonantaja laskuttaa hoidosta aiheutuneet kustannukset jälkikäteen lomakkeen myöntäneeltä taholta.

  • Jos olet saanut Kelasta ennakkoluvan lomakkeella S2, toimita se hoidonantajalle. Saat Kelasta toimintaohjeet lomakkeen käsittelyä varten.
  • Jos olet saanut ulkomailta ennakkoluvan Suomessa annettavaa hoitoa varten, toimita se julkisen terveydenhuollon hoidonantajalle.

Lomake S2 on paperinen A4-kokoinen asiakirja, joka on standardoitu EU:ssa. Viranomainen täyttää kaikki lomakkeen tarpeelliset tiedot.

Kukin maa myöntää lomakkeen omalla virallisella kielellään. Kela myöntää suomen- tai ruotsinkielisiä lomakkeita, poikkeuksellisesti voidaan myös käyttää englanninkielistä lomaketta.

Voit hakea hoitoon hakeutumisen ennakkolupaa Kelasta lomakkeella SV 129.

Lomakkeen S2 käyttö muissa tilanteissa

Poikkeustilanteissa kohdemaa voi vaatia lomaketta S2 myös hoitoon, joka tulisi saada eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Tällaisia tilanteita ilmenee joskus, kun asiakas tarvitsee hoitoa pitkäaikaissairauteen, raskauteen tai synnytykseen liittyen.

Jos hoidonantaja, kohdemaan sairausvakuutuslaitos tai muu viranomainen pyytää sinulta lomaketta S2 tai muuta todistusta hoitoa varten, ota yhteys Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen.