Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Saat eurooppalaisella sairaanhoitokortilla lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa, kun oleskelet toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä tilapäisesti. Näytä kortti hoidonantajalle. Kortin tulee olla voimassa hoidon antamishetkellä.


Lääketieteellisesti välttämätön hoito on hoitoa, josta päättää lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö. Se on hoitoa, joka sinun on saatava, jotta voit turvallisesti jatkaa oleskeluasi kohdemaassa alkuperäisen suunnitelmasi mukaisesti. Lääketieteellisesti välttämättömän hoidon tarve voi aiheutua äkillisen sairastumisen lisäksi myös pitkäaikaissairaudesta, raskaudesta tai synnytyksestä.

Tilapäisellä oleskelulla tarkoitetaan yleensä enintään kuuden kuukauden oleskelua kohdemaassa.

Valmistaudu lisäksi todistamaan henkilöllisyytesi passilla tai virallisella henkilökortilla hoidonantajalle. Huomioi, että ajokortti ei yleensä käy henkilöllisyyden todistamiseen ulkomailla.

Kelan myöntämä eurooppalainen sairaanhoitokortti ei oikeuta hoitoon muissa kuin EU- ja Eta-maissa ja Sveitsissä.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti (Kela)

Saat eurooppalaisen sairaanhoitokortin omasta sairausvakuutuslaitoksestasi

Eurooppalaisen sairaanhoitokortin myöntää maa, jossa olet sairausvakuutettu tai joka vastaa sairaanhoitosi kustannuksista. Kortti on henkilökohtainen eli jokainen tarvitsee oman kortin. Vastasyntynyt lapsi saa hoidon äidin eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.

Suomessa kortin myöntää Kela. Hae eurooppalaista sairaanhoitokorttia Kelasta

Kortti on maksuton. Kela toimittaa kortin kotiisi kirjepostissa noin viikon kuluttua tilauksesta.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti on standardisoitu EU:ssa. Sen tietosisällöt ovat samat kaikilla kielillä. Kukin maa myöntää kortin omalla virallisella kielellään. Kortti voi olla erillinen oma korttinsa tai se voidaan yhdistää maan kansalliseen sairausvakuutuskorttiin.

Kelan myöntämä kortti on

 • väriltään sininen, kaksipuolinen muovikortti
 • suomen- tai ruotsinkielinen
 • voimassa enintään kaksi vuotta kerrallaan.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti etupuoliEurooppalainen sairaanhoitokortti kääntöpuoli

Kela lähettää kotipostiisi automaattisesti uuden kortin, noin kuukautta ennen vanhan kortin voimassaoloajan umpeutumista.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti on nimeltään

 • englanniksi European Health Insurance Card
 • Suomessa ruotsiksi Europeiskt sjukvårdskortet
 • muissa maissa ruotsiksi Europeiska sjukförsäkringskortet
 • ranskaksi Carte européenne d’assurance maladie
 • saksaksi Europäische Krankenversicherungskarte
 • espanjaksi Tarjeta Sanitaria Europea.

Kortista käytetään usein englanninkielistä lyhennettä EHIC ja siitä puhutaankin usein EHIC-korttina (EHIC-card).

Jos sinulla ei ole korttia

Jos et ehdi saada korttia ennen matkalle lähtöäsi tai olet jo ulkomailla ja sinulla ei ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia, voit saada Kelan kansainvälisten asioiden keskuksesta kortin väliaikaisesti korvaavan todistuksen

 • suomen- ja englanninkielinen puhelinpalvelu +358 20 634 0200
 • ruotsinkielinen puhelinpalvelu +358 20 634 0300
 • numeroissa palvellaan arkisin (Suomen aikaa) klo 9–16.

Jos olet sairaalassa toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, Kelan kansainvälisten asioiden keskus voi toimittaa todistuksen suoraan sairaalaan. Myös hoitoa antava sairaala voi puolestasi pyytää Kelaa toimittamaan eurooppalaisen sairaanhoitokortin korvaavan todistuksen.

Väliaikaisella todistuksella saat hoidon samalla tavalla kuin eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Todistus on maksuton ja se on voimassa ulkomailla oleskelusi ajan, kuitenkin enintään yhden vuoden.

Todistus on paperinen A4-kokoinen EU:ssa standardisoitu lomake. Kela toimittaa todistuksen yleensä suomenkielisenä.

Eurooppalaista sairaanhoitokorttia käytetään vain julkisessa terveydenhuollossa

Eurooppalainen sairaanhoitokortti käy kohdemaan paikallisessa julkisessa terveydenhuollossa. Voit käyttää korttia, kun hoidonantaja kuuluu kohdemaan julkiseen terveydenhuoltojärjestelmään tai se on tehnyt sopimuksen kohdemaan lakisääteisen sairausvakuutusjärjestelmän kanssa. Kun käytät korttia, maksat hoidosta saman asiakasmaksun kuin paikalliset asiakkaat vastaavassa tilanteessa. Hoidosta aiheutuvat kustannukset laskutetaan jälkikäteen Kelalta eli et joudu maksamaan niitä itse. Kela korvaa kustannukset hoitoa antaneelle maalle.

Esitä eurooppalainen sairaanhoitokortti heti hoitosi alussa hoidonantajalle.

Jos hoidonantaja ei hyväksy eurooppalaista sairaanhoitokorttia, voit selvittää kortin kelpaavuutta kohdemaan sairausvakuutuslaitoksesta. Hoidonantaja voi olla kohdemaassa yksityisen terveydenhuollon palveluntuottaja, jossa eurooppalainen sairaanhoitokortti ei ole käytössä.

Jos et saa lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla kohdemaan julkisessa terveydenhuollossa, voit selvittää asiaa Euroopan komission SOLVIT-palvelun kautta. SOLVIT kertoo viranomaisille, mitä oikeuksia toisesta EU-maasta tulevilla on, ja auttaa ongelmatapausten ratkaisemisessa.

Lue lisää SOLVIT-palvelusta osoitteessa www.solvit.eu.

Jos hoidonantaja, kohdemaan sairausvakuutuslaitos tai muu viranomainen pyytää sinulta muuta todistusta hoitoa varten, ota yhteys Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen.

Jos joudut itse maksamaan hoidostasi aiheutuvat kustannukset, voit hakea kustannuksiin korvauksia jälkikäteen kohdemaan sairausvakuutuslaitoksesta eurooppalaisen sairaanhoitokortin perusteella. Voit hakea korvauksia jälkikäteen myös Kelasta lomakkeella SV 128.