Muutto ulkomaille opiskelijana tai tutkijana

Ulkomailla asuminen opiskelun vuoksi katsotaan yleensä tilapäiseksi oleskeluksi. Pysyt yleensä opiskelusi ajan Suomen sairausvakuutuksessa. Voit käyttää terveyspalveluja maassa, jonne lähdet opiskelemaan.


Jos muutat Suomesta ulkomaille opiskelemaan tai jatko-opiskelemaan tai tekemään palkatonta harjoittelua tai tutkimusta, kuulut yleensä Suomen sairausvakuutukseen. EU-, Eta-maissa ja Sveitsissä saat hoidon eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Jos lähdet EU-maiden ulkopuolelle, on suositeltavaa ottaa yksityisvakuutus sairastumisen varalle.

Jos muutat ulkomaille suorittamaan opintoihisi liittyvää palkallista harjoittelua, sillä voi olla vaikutusta sairausvakuuttamiseesi Suomessa.

Toimi lähtiessäsi näin:

  1. Ulkomaille muutosta on ilmoitettava Kelalle jos sinulle maksetaan jotain Kelan etuutta tai jos sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti. Tilaa tarvittaessa eurooppalainen sairaanhoitokortti Kelasta.
  2. Ilmoita Kelalle aina, jos teet ulkomailla työtä.
  3. Tee muuttoilmoitus myös maistraatille.

Muutto alle kuudeksi kuukaudeksi EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin

Hoito uudessa maassa: Saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa alle kuuden kuukauden toisessa EU- ja Eta-maassa ja Sveitsissä oleskelun aikana, kun näytät eurooppalaisen sairaanhoitokortin.

Hoito Suomessa: Suomessa saat hoitoa vastaavasti kuin ennenkin. Kotikuntalaisena sinulla on oikeus käyttää julkisen terveydenhuollon palveluja. Jos käytät yksityisen terveydenhuollon palveluja, saat Kela-kortilla niistä Kela-korvauksia.

Muutto yli kuudeksi kuukaudeksi EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin

Hoito uudessa maassa: Jos asut toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä yli 6 kuukauden ajan opintojesi takia, saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa. Sinun tulisi saada tarvitsemasi sairaanhoito eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.

Hoito Suomessa: Jos asut vakituisesti toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä opintojesi ajan ja Suomi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista, saat hoitoa Suomessa vastaavasti kuin ennenkin. Jos kotikuntasi ei säily Suomessa, tarvitset Kelan myöntämän todistuksen oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa, jolla osoitat oikeutesi hoitoon julkisessa terveydenhuollossa. Jos käytät yksityisen terveydenhuollon palveluja, saat Kela-kortilla niistä Kela-korvauksia. Kela myöntää tarvittavat hoito-oikeustodistukset, kun ilmoitat muutostasi Kelalle.

Muutto opiskelijana tai tutkijana Kanadan Quebeciin

Hoito uudessa maassa: Suomen ja Kanadan Quebecin sosiaaliturvasopimusjärjestely koskee Quebecissa annettavaa lääkäri- ja sairaalahoitoa sekä osin hammashoitoa. Sopimuksen perusteella hoitoa voivat Quebecissa saada sinne tilapäisesti muuttava

  • vaihto-opiskelija tai tutkinto-opiskelija
  • tutkija
  • toisen asteen koulutukseen tai korkeakouluopintoihin liittyvää harjoittelua suorittava opiskelija
  • edellä mainitun henkilön mukana muuttava perheenjäsen.

Hoidon saaminen edellyttää, että rekisteröidyt ensin Quebecin sairausvakuutuslaitoksessa. Voit hakea rekisteröintilomaketta vapaamuotoisesti Kelan asiointipalvelussa, puhelimitse tai Kelan toimistossa. Quebecin sairausvakuutuslaitos edellyttää myös voimassaolevaa maahantuloasiakirjaa. Lisäksi opiskelijalta ja tutkijalta vaaditaan todistus kirjoittautumisesta opiskelijaksi (esimerkiksi oppilaitoksen läsnäolotodistus) tai hyväksymisestä tutkijaksi tai harjoittelijaksi.

Hoito Suomessa: Jos muutat Quebeciin alle kuudeksi kuukaudeksi, saat Suomessa hoitoa vastaavasti kuin ennenkin. Kotikuntalaisena sinulla on oikeus käyttää julkisen terveydenhuollon palveluja. Jos käytät yksityisen terveydenhuollon palveluja, saat Kela-kortilla niistä Kela-korvauksia.

Jos muutat Quebeciin yli kuudeksi kuukaudeksi ja sairausvakuuttamisesi Suomessa päättyy, eikä sinulla ole kotikuntaa Suomessa, olet oikeutettu Suomessa ainoastaan kiireelliseen hoitoon. Vastaat itse hoidon kustannuksista. Jos säilyt Suomessa sairausvakuutettuna, voit saada Kela-korvauksia yksityisestä terveydenhuollosta. Kela selvittää Suomen sosiaaliturvaan kuulumisen ja myöntää tarvittavat hoito-oikeustodistukset, kun ilmoitat muutostasi Kelalle. Jos sinulla säilyy kotikunta Suomessa, saat hoidon Suomen julkisessa terveydenhuollossa kotikuntalaisen asiakasmaksulla kuten ennenkin.

Muutto opiskelijana tai tutkijana EU-maiden ulkopuolelle

Hoito uudessa maassa: Kun oleskelet opiskelijana tai tutkijana muualla kuin EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, saat hoitoa oleskelumaassa paikallisen lainsäädännön mukaan. Muualla kuin EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä vastaat yleensä itse hoidostasi aiheutuvista kustannuksista. Selvitä etukäteen esimerkiksi oppilaitokselta tai vakuutusyhtiöltä, tarvitsetko yksityisvakuutuksen terveyspalvelujen käyttämistä varten. Jos säilyt Suomessa sairausvakuutettuna, voit hakea Kelasta korvausta äkillisestä sairastumisesta. Korvaukset ovat vastaavia kuin yksityisen terveydenhuollon korvaukset Suomessa.

Hoito Suomessa: Jos muutat EU-maiden ulkopuolelle alle kuudeksi kuukaudeksi, saat Suomessa hoitoa vastaavasti kuin ennenkin. Kotikuntalaisena sinulla on oikeus käyttää julkisen terveydenhuollon palveluja. Jos käytät yksityisen terveydenhuollon palveluja, saat Kela-kortilla niistä Kela-korvauksia.

Jos muutat EU-maiden ulkopuolelle yli kuudeksi kuukaudeksi ja sairausvakuuttamisesi Suomessa päättyy, eikä sinulla ole kotikuntaa Suomessa, olet oikeutettu Suomessa ainoastaan kiireelliseen hoitoon. Vastaat itse hoidon kustannuksista. Jos säilyt Suomessa sairausvakuutettuna, voit saada Kela-korvauksia yksityisestä terveydenhuollosta. Jos sinulla säilyy kotikunta Suomessa, saat hoidon Suomen julkisessa terveydenhuollossa kotikuntalaisen asiakasmaksulla kuten ennenkin.